Zavarovanje z vzajemno

Zdravstveno zavarovanje v tujini

Osebe, ki želijo potovati v tujino, mora urediti zdravstveno zavarovanje, da bodo lahko koristili zdravstvene usluge na svojih potovanjih v primeru, da bi jih potrebovali. V ta namen si lahko priskrbijo evropsko kartico za zdravstveno zavarovanje, ki velja v vseh državah Evropske unije, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Srbiji, Črni Gori in Avstraliji. Listina, ki uveljavlja pravico do zdravstvenih storitev v Bosni in Hercegovini ima posebno ime: konvencijsko potrdilo.

V tujini sicer zdravstveno zavarovanje krije le nujno zdravstveno oskrbo, ki nastopi v primeru, da oseba zboli ali pa doživi kakšno nesrečo. Razni rutinski pregledi, diagnostika in preventiva ne spadajo v kategorijo zdravstvenih storitev, ki jih imajo osebe na razpolago v tujini in so brezplačne. Seveda pa lahko kdorkoli v tujini obišče kateregakoli zdravnika ali specialista na samoplačniški način. Evropske kartice in konvencijskega potrdila ne smemo zamenjevati s pravico, ki jo ima zavarovanec, ki potrebuje nujno zdravstveno oskrbo v tujini, ker mu je doma ne morejo zagotoviti. Do tega lahko pride, če so doma nerazumno dolgi čakalni roki ali pa če gre za zdravstveno storitev, ki je nujna, a je doma ne morejo zagotoviti, ker manjka ustrezen zdravstveni kader ali medicinska oprema.

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji oskrbuje javni zdravstveni sistem. Ta ima dva finančna vira, ki jih napajajo premije zdravstvenih zavarovancev. Višina premije je za vse zavarovance, ki si plačujejo zdravstveno zavarovanje sami, enaka. Vira se delita na obvezno zdravstveno zavarovanje in na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V zadnjih letih smo bili priča precejšnjemu krčenju pravic, ki jih je zagotavljalo obvezno zdravstveno zavarovanje. Razlog za to je čedalje večja luknja v zdravstvenem proračunu. Zato se je financiranje zdravstvenih storitev pričelo nagibati čedalje bolj v smer prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Zato je danes to zdravstveno zavarovanje praktično že nujno potrebno, če želi oseba koristiti zdravstvene storitve, ne da bi ji bilo potrebno doplačevati zanje.

http://www.vzajemna.si/