Zdravstvena zavarovalnica

Zdravstvena zavarovalnica in nezgode

Zdravstvena zavarovalnica je nepogrešljiva institucija za vse športnike, ki se profesionalno ali pa le rekreativno ukvarjajo s športom. Ker je šport takšna aktivnost, da se lahko nezgod pripeti kadarkoli, pa če je športnik še tako pazljiv, so nezgodna zavarovanja nepogrešljiv dodatek k športnemu življenju. Zdravstvena zavarovalnica in zavarovanec, ki sklene nezgodno zavarovanje, stopata v pogodbeno razmerje. Vsaka vrsta zavarovanja temelji na določenih zavezah, ki jih mora zdravstvena zavarovalnica spoštovani. Najpomembnejša so tiste, ki se nanašajo na izplačevanje odškodninskih zneskov. Pogodba namreč zelo jasno določa, kateri so tisti škodni dogodki, ki jih sprožijo upravičenje do odškodnine. Seveda ima zdravstvena zavarovalnica interes v tem, da izplača čim nižje zneske, zato mora biti zavarovanec previden, da dokumentira vse okoliščine. Zdravstvena zavarovalnica ponuja zavarovanja tudi za ekstremne športnike, ta se razlikujejo od običajnih zavarovanj, tako da vsi tisti, ki se ukvarjajo s padalstvom, raftingom in podobnimi nevarnimi športi, lahko pogledajo različne pakete takih ponudb.

Zdravstvena zavarovalnica s paketi za nezgodno zavarovanje zagotavlja širšo socialno varnost svojih zavarovancev. V primeru nezgode, lahko predvsem tisti, ki se preživljajo s pogodbenim delom, utrpijo hude finančne pretrese. Pogodbeno delo za razliko od redne zaposlitve ne predvideva bolniškega dopusta, tako da če takšna oseba ne more delati, preprosto nima nobenega dohodka. To lahko vodi v hudo socialno stisko, še posebej če takšna oseba nima družine ali dobrih prijateljev, ki bi ji stali ob strani. Takrat zdravstvena zavarovalnica, če je oseba seveda nezgodno zavarovana, izplača odškodnino, ki jo določa pogodba. Jasno je, da v takem primeru, kot ga opisujemo, to pomeni veliko finančno olajšanje, saj odškodnina nadomesti izgubljeni dohodek. Nezgodno zavarovanje, ki ga ponuja zdravstvena zavarovalnica, predstavlja varnost tudi za zavarovančeve bližnje družinske člane. V primeru, da se osebi zgodi kaj zares tragičnega, tudi izguba življenja, so do odškodnine v primeru življenjskega zavarovanja upravičeni tisti, ki so navedeni v pogodbi.

Preberite več