nakup podjetja in financiranje

Zavod za zaposlovanje, ustanova na trgu dela

Zavod za zaposlovanje je ustanova na trgu dela , ki velja za eno izmed glavnih in eno pomembnejših med sebi enakimi.

Osnovne aktivnosti, ki jih zavod za zaposlovanje izvaja so : posredovanje zaposlitev in zaposlitveno zaposlovanje, izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti, ki ji ima zavod za zaposlovanje, informiranje o trgu dela ter kreiranje informacij javnega značaja.

Zavod za zaposlovanje ima svoje začetke v Mestni posredovalnici za delo. Začetek delovanja sega v leto 1900, predstavlja pa začetek javne službe za zaposlovanje na območju Slovenije. Takratni zavod za zaposlovanje oziroma mestna posredovalnica za delo je svoje delovanje preko podružnic širilo dejavnost na ostala območja Slovenije. Pomembna širitev dejavnosti je takratni zavod za zaposlovanje oziroma Mestna posredovalnica za delo je potekala na več ravneh, dogajale so se tudi razne spremembe. Pomembna sprememba se je zgodila leta 1960. Nov zakon o zaposlovanju je opravljanje aktivnosti predal Zavodom za zaposlovanje delavcev, ki so bili ustanovljeni za eno ali več občin. Naslednje spremembe, ki jih je zavod za zaposlovanje doživel je bilo leto 1990, ko se je začela izrisovati podoba in ureditev samostojne države Slovenije. Na osnovi ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se je bistveno spremenila organizacija področja, katerega obsega zavod za zaposlovanje. Leta 1992 je Republiški zavod za zaposlovanje deloval kot organ v sestavi Ministrstva za delo, maja 1992 pa je postal samostojni javni zavod s statusom pravne osebe. Zadnjo pomembnejšo spremembo je zavod za zaposlovanje doživel leta 1998. Sprememba iz leta 1998 se je zgodila z spremembo Zakona o zaposlovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti. S spremembo zakona se je zavod za zaposlovanje preimenoval v Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, njegove Območne enote pa v Območne službe.

http://www.mojazaposlitev.si/kariera/zavod-za-zaposlovanje/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja