Zavod za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje in trg dela

Osnovno poslanstvo, ki ga ima Zavod za zaposlovanje, je povečevanje zaposljivosti prebivalstva. Skuša pa ponuditi celovito rešitev za to, da bi bil trg dela bolj učinkovit. To pomeni, da je ena izmed osnovnih nalog, ki jih ima Zavod za zaposlovanje, skrbno spremljanje stanja na trgu dela. Zelo pomembno je, da ima Zavod za zaposlovanje pregled nad tem, predvsem kakšno je povpraševanje po delovni sili. Tako lahko daje nasvete po tem, kakšne vrste izobrazbo je potrebno spodbujati in v katerem segmentu imamo preveč delovne sile. Pole tega pa je pomemben vidik, ki ga pokriva Zavod za zaposlovanje, skrb za zaposljivost celotne populacije tako mladih kot starejših. Pri starejših mora Zavod za zaposlovanje ponujati tudi možnost prekvalifikacije. Trg dela se namreč neprestano spreminja, kar pomeni, da so potrebe delodajalcev iz leta v leto različne. Mnoge generacije, ki so se izobraževale pred 30 ali več leti, imajo zastarela znanja in morajo pridobiti nove veščine, če želijo biti zanimivi za delodajalce. Prav tu mora Zavod za zaposlovanje odigrati ključno vlogo pri usmerjanju te populacije, da pridobi potrebna znanja in se bolje spopada s silami, ki obvladujejo sodoben trg delovne sile.

Dandanes je pomembno, da se vsi zavedamo tega, da je potrebno vseživljenjsko učenje. Živimo v času, ko ne moremo več pričakovati, da bomo celo življenje zaposleni na enem delovnem mestu. Zavod za zaposlovanje se zaveda, da bo postajal trg dela čedalje bolj fleksibilen, v prihodnosti bo skoraj zagotovo odpuščanje postalo lažje, s tem pa potreb po vseživljenjskem učenju še večja. Danes morajo biti ljudje pripravljeni tudi pri petdesetih letih vzeti v roke knjigo in se naučiti nekaj novega. Čeprav se lahko to sprva zdi mučno, pa so programi učenja, ki jih prireja tudi Zavod za zaposlovanje, prilagojeni različnim starostnim skupinam, tako da je vsa skrb odveč. Prav vsak je sposoben absorbirati nova znanja in veščine in to ne glede na njegovo starost. Res je, da je sprva potrebno nekaj prilagajanja, vendar je to le prehodno obdobje. Za konec pa velja omeniti še to, da je Zavod za zaposlovanje pooblaščen za izplačevanje nadomestil za primer brezposelnosti. Vendar pa so do teh upravičeni le tisti, ki so bili za to zavarovani.

Preberite več