Zavarovanje za študente

Zavarovanje za študente

Zavarovanje za študente je brez posebnosti vse, dokler traja čas šolanja. Zdravstveno zavarovanje je namreč obveznost vsakega državljana naše deželice, saj vsem zavarovancem zagotavlja zdravstveno in socialno varstvo v času bolezni ali poškodbe, kajti pokriva stroške za vsa zdravstvena tveganja. V letih, ko traja šolanje in kasnejši redni ali izredni študij, do dopolnjenega 26. leta starosti je večina dijakov in študentov, vsaj kar se tiče zdravstvenega zavarovanja popolnoma brez skrbi, saj so zavarovani preko staršev ali preko njihovih delodajalcev. Tudi tisti, ki študirajo izredno, so obravnavani kot družinski člani, seveda v primeru, da nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi in, da niso prijavljeni kot brezposelna oseba na Zavodu za zaposlovanje. A, takoj, ko se študij konča, ali je končan po krivdi dijaka ali študenta, pa se ta brezbrižnost nenadoma konča, saj je treba kar naenkrat poskrbeti še za zdravstveno zavarovanje.

Študent, ki pavzira in tisti študent, ki je dopolnil 26 let namreč ne more biti zavarovan kot družinski član. Zavarovanje za študente velja toliko časa, za koliko je bilo izdano potrdilo o šolanju. Ko potrdila več ni, lahko izbira med dvema možnostma in sicer, da se zavaruje preko Centra za socialno delo, če je seveda brezposeln in brez dohodkov, ali pa, da se zavaruje kot samostojen zavezanec preko ZZZS, kar velja predvsem, če ima študent dohodke. Po zakonu se je študent dolžan vključiti zgolj v obvezno zdravstveno zavarovanje, a je vsekakor zelo priporočljivo, da se vključi tudi v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje nudi le najbolj osnovne in najbolj nujne zdravstvene storitve, vse ostalo pa moa študent, ki nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja plačati iz lastnega žepa. Če nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja mora sam plačati večino pregledov, zdravil, sam pa si mora v primeru nesreče kriti prevoz z rešilnim vozilom, kar predstavlja plačilo kar nekaj tisočakov. Zavarovanje za študente je zelo pomembno.

http://www.vzajemna.si/