Zdravstvena zavarovalnica

Zavarovalnica in socialna varnost po nesreči

Zavarovalnica je stara institucija, ki se je razvila z namenom, da ljudem zmanjša nevarnost tveganja. Tako se je zavarovalnica prvič pojavila v povezavi s kmetijstvom. Vremenske razmere so dejavnik, ki močno vpliva na to, kako uspešna bo letina za kmetovalca. V povezavi s tem, so se v preteklosti kmetje združili, tako da so ustvarili skupen fond denarja. V primeru, da je bila letina za nekoga izmed teh, ki so vplačali v fond, katastrofalna, so mu izplačali razliko, ki bi jo ustvarili prihodki v normalni letini.

Danes se zavarovalnica kot institucija za obvladovanje rizika pojavlja na različnih ravneh družbe. Najpogosteje se srečujemo z njo, ko gre za nezgodna, zdravstvena in premoženjska zavarovanja. V primeru nezgodnega zavarovanja nam zavarovalnica izplača denarni znesek, kadar nastane škodni dogodek. Vendar je potrebno natančno prebrati, kaj zavarovalna pogodba določa. Velikokrat pride do problemov, če je oseba doživela nesrečo v okoliščinah, ki jih zavarovalniška pogodba ne pokriva. Ni namreč nujno, da zavarovalnica v primeru, da je bila oseba v času nezgode pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc, izplača znesek, ki ga pričakuje zavarovana oseba.

Zavarovalnica je ustanova, s katero lahko zaščitimo tudi svoj socialni položaj. Različne oblike zavarovanj pred nezgodami, boleznimi in nesrečami, lahko bistveno zniža tveganje pred osebnim finančnim zlomom. Predvsem tiste osebe, ki niso v rednem delovnem razmerju, lahko v primeru, da resno zbolijo ali se jim zgodi kakšna hujša nesreča, postanejo resno socialno ogrožene. To zanje pomeni, da jim izpade dohodek in s tem izgubijo možnost za plačevanje najemnine, položnic in drugih nujno potrebnih dobrin ter storitev. Za takšne primere ima zavarovalnica posebne ponudbe, s katerimi lahko zavarujemo svojo prihodnost. Na storitve, ki jih ponuja zavarovalnica je smiselno gledati kot na orodja, s katerimi že danes rešujemo morebitne probleme, ki se lahko pojavijo v prihodnosti. Obvladovanje tveganja pa pomeni, da imamo potek svojega življenja v lastnih rokah.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.