Zakon o delovnih razmerjih med delodajalcem in delavcem

Zakon o delovnih razmerjih je zapisan v Uradni list Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije, kjer je med drugim objavljen zakon o delovnih razmerjih, je slovenska revija, ki objavlja zakone in uredbe. Ker je Republika Slovenija demokratična država urejena z ustavo, velja določilo, da so vsi predpisi javno objavljeni predno postanejo pravnomočni. V času predno postanejo pravnomočni se imajo državljani možnost seznaniti z vsebino predpisa oziroma akta. To jim mora zagotoviti pristojni državni organ. Za zakon o delovnih razmerjih je značilno, da ima osnovni name urejati razmerja med delavcem in delodajalcem. Kar pripomore k natančni obravnavi, izvajanju in spoštovanju pravic in dolžnosti tako delodajalca kot tudi delavca. Delodajalcu zakon o delovnih razmerjih določa natančno pravice in dolžnosti, ki jih mora spoštovati in izvajati. Ne uresničevanje ima predvidene posledice. Prav tako delavcu zakon o delovnih razmerjih nalaga točno določene pravice in dolžnosti. V prvem členu je navedeno, da zakon ureja delovna razmerja, ki se sklenejo s pogodbo o zaposlitvi. Pogodbo o zaposlitvi skleneta delodajalec in delavec. Poglavitni cilj je, da zakon o delovnih razmerjih omogoča delavcem vključevanje v delovni proces, zagotavljati usklajen potek delovnega procesa ter preprečuje brezposelnosti. Ob vsem tem je pomembna pravica delavcev do svobode dela, varovanje interesov delavcev ter upoštevanje dostojanstva na delovnem mestu. Delavec lahko dosega svoje življenjske cilje le takrat, ko je svoboden pri odločanju pomembnih stvari. To je prav tako pomembno za družbo širše in splošno. Edino taka družba lahko napreduje in veča družbeno blaginjo. V primeru, da svoboda dela ni zagotovljena tako individualno kot širše, so s tem kršene osnovne človekove svoboščine. Varovanje interesov delavcev je prav tako pomembno, saj morajo biti v največji možni meri skladno z možnostmi in danostmi uresničeni.

Le tako je lahko delavec ustrezno nagrajen oziroma ima zagotovljeno varovanje interesov na splošno skladno z določili, ki jih predpisuje Zakon o delovnih razmerjih .

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja