Vodovodne inštalacije

Vodni kamen je nevaren za vodovodne inštalacije

Naloga vodovodne inštalacije je tudi ta, da nam zagotavlja kakovostno vodo. V vodi velikokrat nastaja vodni kamen. Kalcijeve in magnezijeve soli so vzrok za nastanek vodnega kamna. Koliko vodnega kamna se izloči, je odvisno od tega, kolikšna je trdota vode, kolikšna je temperatura vode, od hitrosti gibanja vode, … Vodni kamen lahko zelo poškoduje vodovodne inštalacije.
Vodni kamen lahko povzroči tudi popolno zamašitev vodovodne inštalacije. Če nastane zamašitev, lahko cevi popokajo, zato je potrebno redno čistiti vodovodne cevi z dodajanjem snovi za preprečitev nastanka vodnega kamna. S tem preprečimo zmanjševanje preseka cevi in pretočnost vode skozi vodovodne cevi.

Vodovodne inštalacije nam omogočijo čisto pitno vodo.

Ljudje popijemo premalo čiste vode, to nam kažejo raziskave. To seveda škodi zdravju. Industrija, onesnaženje okolja povečevanje naseljenosti povzroča vedno večjo onesnaženost vode. Velikokrat nastane problem zdrava pitna voda. Ali sploh pijemo zdravo vodo? Ali iz naših pip teče zdrava in neoporečna voda? Človekova zavest in kultura zahtevata zdravo vodo. Voda mora biti neoporečna.
Zagotovite si neoporečno vodo, najemite strokovnjake!
Vodovodne inštalacije morajo biti neoporečne, če želimo, da po teh ceveh teče zdrava in neoporečna voda.

Kaj nam zagotavlja kakovostno in pitno vodo? Voda prinaša veliko netopnih delcev. Ti delci, ki so lahko pesek, delci rje in še kaj, lahko povzročijo poškodbe vodovodne inštalacije. Poškodujejo lahko vodna tesnila, gibljive dele inštalacije, … Te poškodbe lahko preprečimo z različnimi filtri.
Pomembno je tudi, da preprečimo nastajanje legionele. Legionela je bakterija prisotna v vodah. Ljudem škoduje če pride v kri in pluča. Lahko povzroči vnetje pljuč. Za legionelo večinoma zbolijo ljudje z manjšo odpornostjo. Ta bakterija se razmnožuje pri temperaturi od 30 in 40°C.