V katerih primerih je prevod iz angleščine potreben

Dandanes je mogoče naročiti prevod iz angleščine v prav vsak drugi jezik. Prevajalske potrebe so se zaradi številnih razlogov v zadnjem obdobju močno povečale in prav nič nenavadnega ni, da nekateri posamezniki ali pa podjetja potrebujejo prevod iz angleščine v nek eksotični tuj jezik. Moderna podjetja iščejo nove trge in vsak nov trg predstavlja potrebo po prevajanju takšnih in drugačnih besedil. Vzemimo za primer spletno stran, prek katere je mogoče tudi nakupovati. Raziskave so pokazale, da ljudje raje naročajo na spletni strani, ki ima besedilo v njihovem maternem jeziku. Zato ni vedno angleški jezik najboljša možna rešitev in je prevod iz angleščine v jezik ciljnega trga lahko bistvenega pomena za uspešen prodor na ta trg. Velike potrebe imajo recimo tudi uvozniki iz angleško govorečih trgov na druge trge.

Zanje je prevod iz angleščine v druge jezike potreben tudi iz zakonskih razlogov, saj običajno državna zakonodaja zahteva, da je vsa dokumentacija prevedena. To obsega prevode navodil za uporabo, garancijskih listov, priročnikov in podobno. Velka potreba je tudi na strani strokovnih prevodov. Vsi se zavedajo tega, da je angleščina glavni znanstveni jezik. Vendar pa ga ne obvladujejo vsi na taki ravni, da bi lahko brali znanstveno besedilo, zato je prevod iz angleščine v druge jezike nujno potreben, da se ohranja znanstveni nivo v državah, ki ne govorijo angleškega jezika. Nasploh je za življenje vsakega jezik pomembno, da se vanj prevaja, saj se tako zagotovi njegov obstoj in razvoj ter modernizacija. Po drugi strani pa prevod iz angleščine v druge jezike skrbi za promocijo tujih avtorjev v teh državah in posredno tudi držav iz katerih avtorji prihajajo, zato je mogoče dobiti tudi subvencije za prevode http://www.prevodialkemist.si/.