Življenjepis, izvirnost zaželena

Življenjepis predstavlja dogodke skozi čas, ko morajo predočiti ustreznost kandidata vsakemu delodajalcu. Življenjepis je zapis življenjsko pomembnih dogodkov v življenju. Vsak življenjepis, ki se zapiše predno se zaprosi za delo, mora vsebovati nekaj obveznih elementov. Oseba, ki piše življenjepis, se mora zavedati, da mora biti zapis kratek, jedrnat in učinkovit, če se želi pridobiti delo. Potencialnih kandidatov je veliko, zato je izbira zahtevna.

Delo je zanimivo za velik ljudi, zato se mora življenjepis prosilca pomembno ločiti od ostalih. Med množico oseb, ki jih zanima delo bodo izbrali preko različnih selekcij najboljše kandidate. Življenjepis, ki se zahteva v prijavi za delo, mora biti kratek in jedrnat, saj na ta način postane zanimiv za potencialnega delodaja.ca. Primernost, ki ga delo zahteva, se prepozna preko osebnih in kontaktnih podatkov, navedenih delovnih izkušnjah, informacijah o izobrazbi in pridobljenih znanjih ter nekaterih drugih sposobnostih kandidata. Osebni podatki lahko pomenijo veliko. Prav tako so pomembne pridobljene delovne izkušnje. Slednje bo moral kandidat, v primeru, da bo izbran med mnogimi kandidati, tudi izkazati. Delovne izkušnje so poleg izobrazbe in pridobljenih znanj zelo pomembne pri selekciji. Največkrat se v ožji krog prebijejo osebe, ki imajo najbolj primerna znanja, izobrazbo in delovne izkušnje. Slednje delodajalcu pomenijo največ, saj lahko računa na učinkovitost dela zaposlenega. Življenjepis mora poleg obveznih elementih imeti tudi ščepec izvirnosti in duhovitosti. Na ta način postane kandidat bolj zanimiv, ker izstopa iz množice vseh kandidatov.

Ker je kandidatov mnogo, bodo vsi, ki se držijo nekaterih klasičnih načel zapisa življenjepisa, manj zanimivi. To pa preprosto zato, ker se izgubijo v množici vseh kandidatov. Na drugi strani se bo v času izbire med množico klasičnih življenjepisov zlahka izloči izviren in originalen življenjepis. Takšen je zanimiv iz več razlogov. Ljudje na splošno imamo radi spremembe, poleg tega se velikokrat odločimo na podlagi dobrega prvega vtisa. Življenjepis je zapis pomembnih dogodkov v življenju kandidata za delovno mesto.

Kako je sestavljena prošnja za delo

Prošnja za delo je sestavljena iz številnih dopisov, ki jih izbiramo glede na primernost. Ti dopisi so: življenjepis, spremno pismo, zahvale, potrdila, priporočila in osebne ponudbe. Kot rečeno, prošnja za delo ne vsebuje vseh teh dopisov, ampak izbiramo tiste, ki so relevantni. Res pa je, da vsaka prošnja za delo mora vsebovati življenjepis. Ta je eden izmed njenih najpomembnejših delov, saj se v njem nahajajo skoraj vse informacije o iskalcu zaposlitve, ki utegnejo zanimati delodajalca. Dobra prošnja za delo vsebuje življenjepis, ki je kratek in jedrnat. Vsebuje pa vse potrebne informacije o formalni izobrazbi iskalca zaposlitve, njegovih spretnostih, znanju in delovnih izkušnjah.

Zelo pomemben dopis, ki ga vsebuje prošnja za delo, je spremno pismo. V njem omenite motive, zakaj kandidirate za razpisano delovno mesto. Kaj vas na tem delu privlači, kje se vidite v prihodnosti in predvsem, zakaj ste prepričani, da lahko pripomorete k uspešnosti podjetja in kako bi to dosegli. Spremni dopis naj bo napisan tako, da bralca spodbudi k temu, da bo bolj z zanimanjem prebral vaš življenjepis. Kajti velik problem je, da marsikatera prošnja za delo ni prebrana v celoti, ker kandidat ne zna pritegniti delodajalca. Za to s potrebne izkušnje oziroma sledenje določenim standardom.

Dobra prošnja za delo vsebuje tudi priporočila. Najboljša so tista, ki jih napišejo pretekli delodajalci. V primeru, da nimate še delovnih izkušenj in da ste bili zgledni študenti, lahko pridobite priporočilo tudi od vašega mentorja pri zaključnem delu ali pa kakšnega drugega profesorja, s katerim ste sodelovali. Prošnja za delo s priporočilom je nasploh izjemna prednost pred ostalimi.

Namen življenjepisa