Izračun zavarovanja mora upoštevati vse stroške zdravljenja

Izračun zavarovanja mora biti realna ocena vseh stroškov zdravljenja na letni ravni. Nepopoln izračun zavarovanja se lahko kaj hitro zgodi, če ne izkoristimo vseh razpoložljivih možnosti. Obisk zdravnika je osnova vsakega zdravljenja, vendar se ljudje pogosto za ta korak ne odločimo. Vzrokov je več, pogojujejo jih različni dejavniki. Pogosto se pri manjših težavah odločijo za samo pomoč, poizkušamo se sami pozdraviti po najboljših močeh in podobno. Vendar se tudi v razmeroma majhnih in neznatnih težavah lahko skrivajo začetki bistveno večjih bolezni. Kar pa bi veljalo spremeniti, ima le tako lahko izračun sklenjenega zavarovanja smisel.

Hiter začetek zdravljenja je pogoj za hitro ozdravitev

Zdravljenje bolezni ima pogosto največji učinek, če je začeto ob prvih znakih. Pogosto znake sicer zaznavamo, vendar jih iz različnih razlogov prenašamo v prihodnost. V službi težko dobimo nadomestilo, smilijo se nam sodelavci, ki bodo morali prevzeti naloge, mislimo, da je brez nas delo nemogoče in podobno. Če tako razmišljamo je tudi izračun zavarovanja nesmisel. Ravnati bi morali ravno obratno. Ko se bodo začetni znaki spremenili v težko bolezen ne bo namesto nas nihče ležal v postelji ter na drugače nosil vse posledice odlašanja zgodnjega zdravljenja.

dodatno zdravstveno zavarovanje
Izračun zavarovanja mora upoštevati vse stroške zdravljenja

Zato je potrebno izračun zavarovanja ocenjevati kot razliko med zdravim, sposobnim in produktivnim človekom ter bolnikom, ki je v svojih sposobnosti in produktivnosti omejen. Sami tudi vemo, da so posledice sicer učinkovitega, vendar dan ali dva preloženega zdravljenja lahko dolgotrajne. Posebno to velja za športnike, rekreativce ter druge na splošno aktivne osebe.

Pri aktivnih osebah je lahko izračun zavarovanja ocenjen kot razlika med dosežkom ali zaostankom dosežka. Rekreativci in športniki tudi vedo, da to lahko pomeni v najslabšem primeru konec kariere, v blažji obliki pa izpuščeno sezono v večjem ali manjšem obsegu. Zato ne sme biti izračun zavarovanja zgolj cena produkta, ampak morajo biti ocenjeni tudi vsi učinki hitrega, kakovostnega in pravočasnega zdravljenja.

Izračun zavarovanja in pregled zavarovanj pri Vzajemni.

Zdravstveno zavarovanje za tujino, dobra investicija

Zdravstveno zavarovanje za tujino je dobra investicija .

Dobra investicija je zdravstveno zavarovanje za tujino, ker zavarovancu prinaša učinkovite koristi . Učinkovite koristi, katere zdravstveno zavarovanje za tujino omogoča zavarovancem so splošne in posebne. Splošne koristi, katere zdravstveno zavarovanje za tujino omogoča zavarovancem so znane iz večine pogodb. Temeljno poslanstvo, ki ga ima zdravstveno zavarovanje za tujino je varovanje oseb in premoženja v tujini. Svoje posebno odlične lastnosti pa zdravstveno zavarovanje za tujino lahko zagotavlja predvsem z posebnimi koristmi za zavarovance. Vsak zavarovanec se danes zaveda, da je v aktualnem času prisotnih veliko dejavnikov, ki vplivajo na njegovo življenje. Zavedajo se, da je v današnjem času veliko sprememb prisotnih na vsakem koraku. Kar pomeni, da se tudi zavarovalništvo spreminja. Zavarovalništvo lahko njegov vsakdanjik na številne načine izboljša. Kot prvo mu lahko zagotovi, da bo imel zavarovanje za primere raznih negativnih dogodkov. Seveda si jih nihče ne želi, vendar statistika govori o tem, da so del vsakdanjika. Nadalje pa mu boljši jutri lahko zagotavlja s tem, da mu nudi dodatno varnost. Dodatna varnost je omogočena takrat, ko je osnovna izpolnjena. Osnovna varnost se nanaša na zdravje in premoženje. Dodatna varnost pa skrbi za večanje ustvarjenega. Vsak sodoben človek se zaveda, da danes kakovost življenja ni več le splošna skrb, ampak je breme kakovosti življenja vedno bolj na plečih posameznika. Kdor se s tem prej sooči, prej bo imel zagotovljeno dodano vrednost. Dodatno breme takšni posamezniki vidijo kot priložnost in izziv. Zato tudi aktivno sodelujejo pri oblikovanju priložnosti in izzivov ter njihovi spremembi v pozitivne lastnosti in učinke. Pri tem ima zavarovalnica posebno vlogo. Na eni strani omogoča, da so ti učinki in lastnosti mogoči. Ker lahko preko varovanja to zavarovanec doseže. Na drugi pa omogoča, da se učinki dodatno povečajo. Preko raznih ponujenih produktov.

Razlogov za zdravstveno zavarovanje za tujino je danes več kot dovolj, potrebno se je zavedati koristi.

Socialna država in prostovoljno zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje lahko sklenete pri treh različnih zdravstvenih zavarovalnicah. Na razpolago imate Vzajemno, Triglav in Adriatic Slovenico. Pri vseh treh zavarovalnicah ima prostovoljno zavarovanje v osnovi enako ceno, vendar pa se ponudbe razlikujejo glede na ugodnosti. Nekaj odstotno znižanje boste dosegli že na tak način, da zavarovanje sklenete prek elektronskega obrazca. Naslednja možnost s katero znižate premijo za prostovoljno zavarovanje je, da sklenete višjo frekvenco plačevanja premij. Če se odločiti za eno leto vnaprej plačano prostovoljno zavarovanje, vam lahko kakšna zavarovalnica odšteje še kakšno odstotno točko premije.

Možnih je seveda več načinov, kako lahko sklenete prostovoljno zavarovanje. Najlažje je, da to storite osebno na izpostavi zdravstvene zavarovalnice, to lahko storite tudi prek pošte, pri delodajalcu ali preko telefonskega kontaktnega centra. Prej pa smo omenili še možnost sklenitve prek elektronske prijave.

In čemu sploh služi prostovoljno zavarovanje? V Sloveniji je javni zdravstveni sistem sestavljen iz dveh virov financiranja: obvezno in prostovoljno zavarovanje. Sicer pa je dodatno zavarovanje sinonim za prostovoljno zavarovanje. Luknje, ki nastajajo znotraj zdravstvene blagajne se krpajo s prilivi iz državnega proračuna, tako da zavarovancem ni potrebno skrbeti, da bi se jim nenadoma znižale pravice, ki jim jih daje zdravstveno zavarovanje. Vsekakor pa moramo biti zavarovanci pripravljeni na to, da se bodo premije za prostovoljno zavarovanje povišale tako, kot se bodo kmalu povišale tiste za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Izdatki v javnem zdravstvu so čedalje višji, ker se populacija v povprečju stara, globalno gledano pa cene medicinskih pripomočkov precej strmo naraščajo. Povpraševanje po medicinskih pripomočkih je cenovno precej neelastično, kar pomeni, da ni občutljivo na strmo višanje cen. Ljudje smo pač pripravljeni za zdravje plačati toliko, kolikor je potrebno, da se to zopet vzpostavi, zato bodo zdravstvene storitve vedno precej drage. Pri nas obvezno in prostovoljno zavarovanje poskrbita, da je strošek zdravljenja družbeno porazdeljen, kar je pridobitev socialne države, ki je tudi ustavno določena.

http://www.vzajemna.si/

Zdravstveno zavarovanje v tujini

Osebe, ki želijo potovati v tujino, mora urediti zdravstveno zavarovanje, da bodo lahko koristili zdravstvene usluge na svojih potovanjih v primeru, da bi jih potrebovali. V ta namen si lahko priskrbijo evropsko kartico za zdravstveno zavarovanje, ki velja v vseh državah Evropske unije, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Srbiji, Črni Gori in Avstraliji. Listina, ki uveljavlja pravico do zdravstvenih storitev v Bosni in Hercegovini ima posebno ime: konvencijsko potrdilo.

V tujini sicer zdravstveno zavarovanje krije le nujno zdravstveno oskrbo, ki nastopi v primeru, da oseba zboli ali pa doživi kakšno nesrečo. Razni rutinski pregledi, diagnostika in preventiva ne spadajo v kategorijo zdravstvenih storitev, ki jih imajo osebe na razpolago v tujini in so brezplačne. Seveda pa lahko kdorkoli v tujini obišče kateregakoli zdravnika ali specialista na samoplačniški način. Evropske kartice in konvencijskega potrdila ne smemo zamenjevati s pravico, ki jo ima zavarovanec, ki potrebuje nujno zdravstveno oskrbo v tujini, ker mu je doma ne morejo zagotoviti. Do tega lahko pride, če so doma nerazumno dolgi čakalni roki ali pa če gre za zdravstveno storitev, ki je nujna, a je doma ne morejo zagotoviti, ker manjka ustrezen zdravstveni kader ali medicinska oprema.

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji oskrbuje javni zdravstveni sistem. Ta ima dva finančna vira, ki jih napajajo premije zdravstvenih zavarovancev. Višina premije je za vse zavarovance, ki si plačujejo zdravstveno zavarovanje sami, enaka. Vira se delita na obvezno zdravstveno zavarovanje in na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V zadnjih letih smo bili priča precejšnjemu krčenju pravic, ki jih je zagotavljalo obvezno zdravstveno zavarovanje. Razlog za to je čedalje večja luknja v zdravstvenem proračunu. Zato se je financiranje zdravstvenih storitev pričelo nagibati čedalje bolj v smer prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Zato je danes to zdravstveno zavarovanje praktično že nujno potrebno, če želi oseba koristiti zdravstvene storitve, ne da bi ji bilo potrebno doplačevati zanje.

http://www.vzajemna.si/

Skleniti nezgodno zavarovanje je preudarno

Nezgodno zavarovanje je tisto zavarovanje, na katerega sami nikoli ne radi pomislimo. Nihče namreč ne rad razmišlja o tem, kako se bi odvrtela njegova prihodnost, če bi se mu nenadoma zgodila neprijetna in nepričakovana nesreča. Nezgodno zavarovanje je zavarovanje, ki nas zavaruje za primere tovrstnih nesreč in čeprav o njem ne radi razmišljamo, je bolje o tem misliti danes, kot pa trpeti posledice jutri. Najboljše informacije o tovrstnem zavarovanju prejmete TUKAJ.

Življenje je nepredvidljivo in v primeru nezgode, ki lahko povzroči prezgodnjo smrt ali trajno invalidnost, se lahko za nas ali za naše bližnje hitro vse obrne na glavo. V primeru trajne invalidnosti ali potrebne dolgotrajne bolnišnične oskrbe tako nenadoma ne bomo več sposobni delati in preživljati naših bližnjih, temveč bodo nenadoma oni primorani skrbeti za nas. Nezgodno zavarovanje lahko vsaj iz finančnega vidika pripomore k lažjemu soočanju s situacijo, ki se je na takšen način spremenila v enem samem trenutku. Prav tako lahko v primeru manjših nezgod nezgodno zavarovanje priskrbi neko finančno nadomestilo za izgubljeni dohodek v času, ko zaradi potrebnega okrevanja ne moremo obiskovati službe. Nezgodno zavarovanje ponuja tudi finančno doplačilo za višji nivo zdravstvene oskrbe (npr. bolniške sobe in podobno) v času okrevanja.

Čeprav o nezgodnih dogodkih, ki nas lahko v prihodnosti presenetijo, ne maramo razmišljati, je preudarno in previdno pomisliti tudi na ta scenarij. Skleniti nezgodno zavarovanje je tako odločitev, ki nam bo olajšala trpljenje ob morebitni nezgodi, čeprav si želimo, da do nje nikoli ne bi prišlo. Kje ga skleniti? Izbrati ustrezno nezgodno zavarovanje je smiselno, četudi ob tem upamo, da ga nikoli ne bi potrebovali.