Triglav dopolnilno zavarovanje zagotavlja nižje stroške zdravstvenih storitev

Ali veste, da se stroški zdravstvenih storitev ne krijejo zgolj iz obveznega zdravstvenega zavarovanja? Da vam ob obisku ni potrebno dodatno plačevati storitev, vam zagotavlja Triglav dopolnilno zavarovanje. Brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vas lahko takšna doplačila stanejo kar od 5 do 90 % vrednosti zdravstvenih storitev, kar se vam lahko močno pozna v vaši denarnici.

Če se želite izogniti tem dodatnim plačilom, potem je sklenitev tovrstnega zavarovanja nujno potrebna. To lahko storite pri katerikoli zavarovalnici, saj je premija po zakonu enotna za vse, zavarovalna vsota pa ni omejena. To pomeni, da so stroški doplačila kriti ne glede na to ali gre za majhne ali zelo velike zneske.

S sklenitvijo dopolnilnega zavarovanja do dodatnih ugodnosti

Triglav dopolnilno zavarovanje lahko sklenete vsi, ki imate že sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje, plačila so oproščeni le otroci študenti in tisti, ki prejemajo socialno pomoč. Tovrstno zavarovanje lahko sklenete osebno na zavarovalnici, lahko pa to storite zelo enostavno kar preko spleta.

Ker je premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri vseh zavarovalnicah enotna, le te vsem zavarovancem ob sklenitvi običajno ponudijo različne ugodnosti. Tudi ko boste sklenili Triglav dopolnilno zavarovanje, boste bili deležni različnih ugodnosti. Prejeli boste darilno kartico ali bon za plačilo samoplačniških zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev. Prav tako pa boste bili deležni popustov pri izbranem fitnes in wellness centru. Če imate pri zavarovalnici Triglav že sklenjeno kakšno drugo obliko zavarovanja ali pa le zavarovanje za dom, lahko dopolnilno zavarovanje združite v Triglav paket s katerim še dodatno privarčujete.

Več o dopolnilnem zavarovanju pri omenjeni zavarovalnici si lahko preberete na https://www.dopolnilnozavarovanje.si/akcija/triglav-zdravstvena-zavarovalnica-d-d/

 

 

 

Prostovoljno zavarovanje je dostopno

Prostovoljno zavarovanje je dostopna in pametna investicija .

Potrebno pa je prostovoljno zavarovanje ocenjevati v širšem spektru. Zdravstveno zavarovanje obstaja tudi v obvezni obliki. Obvezno zavarovanje imajo sklenjene vse osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji in slovenskim državljanstvom, ter osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo v Sloveniji. Urejenost zdravstvenega sistema določa kaj in v kolikšni meri obvezno zavarovanje krije zdravstvene storitve , pripomočke, zdravila ter ostale pravice. Razliko lahko krije prostovoljno zavarovanje. Obstajata dve možnosti in sicer dopolnilno ter nadstandardno zavarovanje. V prvem primeru gre za kritje razlike med vrednostjo, ki jo priznava obvezno zavarovanje ter dejansko vrednostjo. Govorimo predvsem o zdravstvenih pripomočkih, zdravilih, reševalnih prevozih in podobnem. Druga oblika je nadstandardno zavarovanje. Imenujemo ga tudi dodatno zavarovanje, omogoča pa zagotavljanje višjega standarda storitev. V tem primeru prostovoljno zavarovanje nudi tudi dodatne pravice, ki ne sodijo v okvir pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vse pridobitve so mnogim težko predstavljive do trenutka, ko sami ne zbolijo oziroma jih prizadenejo zdravstvene težave. Izjema so predvsem osebe, ki imajo v sorodstvu ali med prijatelji praktične primere bolnikov. Njim v mnogih primerih ni potrebno razlagati kaj prinaša prostovoljno zavarovanje, saj vedo ne le splošne, ampak tudi specifične informacije. Nanašajo se na točno določene primere iz prakse, zato pri takih osebah odločitev tudi ni težka. Poiščejo zgolj ponudnika, ki jim zagotavlja največ v tako kakovosti kot tudi obsegu pravic. Kakovosti pravic se velikokrat premalo zavedamo, bolj nas zanima obseg. Bolj kakovostne pravice pomenijo hitrejše in bolj profesionalno obravnavo, oseba, ki je sklenila prostovoljno zavarovanje oziroma je upravičena do pravic tudi nima težav z njihovim uveljavljanjem. Veliko pri sklenitvi pomeni tudi profesionalen odnos pred sklenitvijo. Oseba mora natančno izvedeti odgovore na vsa vprašanja, ki se porajajo ob odločitvi. Koristna pa je tudi dostopnost in profesionalnost v času uveljavljanja pravic.

Prostovoljno zavarovanje je pridobitev dodatnih pravic in ugodnosti.

https://www.vzajemna.si/sl/zavarovanja/

Zavarovanje v tujini, povračilo škode

Zavarovanje v tujini nudi povračilo škode v primeru, da to zavarovalnica polica določa.

Zavarovalnica je organizacija, ki nudi povračilo škode v primeru sklenjenega zavarovanja. Na trgu je zavarovalnica prisotna že dolga stoletja. Poglavitna razlika od preteklosti je dejstvo, da zavarovalnica danes ponuja bistveno bolj dostopna zavarovanja kot v preteklosti. V preteklosti je bila zavarovalnica ter njena zavarovanja domena premožnih posameznikov. Dostopna, množična zavarovanja je zavarovalnica nudila bistveno kasneje. Bistveno kasneje je dostopna zavarovanja zavarovalnica ponudila v naši bližnji preteklosti. Danes tako zavarovanja dobimo na praktično vsakem koraku, hkrati so zavarovanja dostopna. Izbiramo lahko v veliki ponudbi osebnim željam preganjenih zavarovanj. Tako imamo zavarovanje za mlade, zavarovanje v tujini, dopolnilno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje ter druga zavarovanja. Izbor med ponudbami, kot so zavarovanje za mlade, zavarovanje v tujini, dopolnilno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje ter drugimi zavarovanji je razmeroma preprost. Zavarovanec mora izbrati zavarovalniški produkt, ki mu najbolj ustreza. Zavarovalniški produkti, kot so zavarovanje za mlade, zavarovanje v tujini, dopolnilno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje ter drugi produkti se med seboj bistveno razlikujejo. Zato zavarovanje za mlade, zavarovanje v tujini, dopolnilno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje ter druga zavarovanja niso nujno namenjena in prilagojena čisto vsakemu potencialnemu zavarovancu. Zavarovanec mora med produkti, kot so zavarovanje za mlade, zavarovanje v tujini, dopolnilno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje ter drugimi zavarovanji izbrati tisto, ki mu najbolj ustreza. Ponudbe so prilagojene tudi spreminjajočim se potrebam na zavarovalniškem trug. Zavarovalniški trg se stalno spreminja. Tako imamo zavarovalniške produkte, ki so danes aktualni, v preteklosti pa niso bili aktualni ali jih celo ni bilo. Podobno bo z danes aktualnimi produkti v prihodnosti. v primeru, da bodo zavarovalniški produkti še naprej aktualni in zanimivi lahko računajo na zanimanje, v nasprotnem primeru, pa ne bodo več obstajali.

Zavarovanje v tujini je odločitev, ki nam prihrani številne skrbi, rešuje pa nas tudi pred mnogimi potencialnimi visokimi stroški.

Zavarovalnica, občutek varnosti

Zavarovalnica zavarovancem nudi občutek varnosti . Občutek varnosti je zelo pomemben element kakovosti življenja vsakega človeka. Z njim lahko človek svobodno ustvarja vse, kar se mu zdi v danem primeru zanj najboljše in ni v nasprotju z zakoni. Zavarovalnica mu ob tem pomaga na razne načine. V prvi vrsti zavarovalnica nudi zavarovanja za zelo različne predmete zavarovanja. Predmeti zavarovanja, ki jih zavarovalnica zavaruje se v nekaterih spreminjajo skozi čas, drugi ostajajo praktično nespremenjeni z vidika zavarovalnice.

Zavarovalnica se na razne načine prilagaja spremembam, ki so vedno prisotne v življenju. Razvoj tehnike, znanosti, družbe in mnogih drugih lastnosti življenja zavarovalnica spremlja. Predmet zavarovanja , ki je danes aktualen v bodoče ne bo aktualen ali bo njegova aktualnost zbledela. V preteklosti prav tako predmet zavarovanja lahko ni bil zanimiv za zavarovanje iz raznih razlogov. O teh spremembah se lahko prepričamo sami, če pogledamo, kaj zavarovalnica danes zavaruje, kaj je zavarovala nekoč. Pomen varovanja je bil v človekovem življenju od nekdaj prisoten. Omogočalo je normalno življenje. Varovanju v prid je človek počel marsikaj. V začetku je bilo to branjenje na različne načine pred pretečimi nevarnostmi. Danes je večina teh načinov preteklost, saj so zanimivi predvsem za zgodovinarje in muzeje. V preteklosti pa so poleg tega nastali načini varovanja, ki so v veliki meri predhodniki današnjih zavarovanj zavarovalnic.

Takratni zavarovanci so se zavedali, da nastala škoda eno osebo zelo prizadene. Predvsem je zanjo velik podvig nadomestitev nastale škode ter povrnitev vseh iz nje izhajajočih dobrin, učinkov in drugega. Hkrati pa je povrnitev škode bistveno enostavnejša, če se razdeli na več oseb, ki krijejo vsak manjši del, posledično pa skupaj večjo oziroma celotno škodo. Danes je način delovanja v osnovi enak, le da so se nekatere podrobnosti času primerno spremenile. Zavarovalnica se je skozi čas v marsičem spreminjala, vendar so hkrati marsikatere osnove ostale nespremenjene.

Več o tem

Zavarovanje v tujini, varovanje pred neznanim

Zavarovanje v tujini je dobro varovanje .

Dobro varovanje je zavarovanje v tujini, ker nas ščiti pred negativnimi lastnostmi potovanja. Negativne lastnosti potovanja so predvsem razne težave, ki nastanejo na potovanju. Zavarovanje v tujini jih lahko omili. Težave na potovanju so lahko zdravstvene narave, lahko nam odpove tehnika, prevozno sredstvo ter ves podobne tehnične naprave, težav je lahko veliko. Vse skupaj postane toliko bolj težje, ko se v tujini ne znamo obrniti na pomoč. Veliko ljudi ima težave že z jezikom. Tudi če jezik dežele v katerih se nahajamo poznamo, se lahko pojavijo komunikacijske ovire. Predstavljajo jih predvsem specifični in strokovni izrazi. Zato velikokrat preprosto ostanemo brez besed. Zavarovanje v tujini to težavo rešuje tako, da lahko zavarovanec pokliče pomoč vedno. Tako bo lahko na hiter in enostavne načni dobil ustrezno pomoč. Jezikovne ovire bodo tako odpravljanje, s tem pa tudi ovire do pridobitve točno določene potrebne pomoči. Zavarovanje v tujini omogoča tudi druge storitve. Odpoved tehnike na potovanju ni redkost. Vsako potovanje v tujino je opredeljeno s ciljem in namenom potovanja. Cilj potovanja ne moremo doseči v primerih, ko nam je zaradi tehnične napake ali okvare, onemogočeno nadaljevanje poti do cilja. To se lahko zgodi tudi ob povratku. Zavarovanje v tujini nam lahko uspešno reši te zagate. Odvisno od tega za katero zavarovanje v tujini smo se odločili je pomoč lahko različna v obsegu storitev. Izbira je racionalna takrat, ko se odločimo za obseg pomoči, ki bo dejansko najbolj verjeten. Napoved prihodnosti je težavna, v večini primerov gre za ugibanje. Pri tem so nam najbolj koristne naše izkušnje. Naše izkušnje so toliko boljše, kolikor bolj so izkušene v kvaliteti in kvantiteti doživetja. Osebe, ki veliko potujejo so tu v prednosti. Vedo kaj se jim je že zgodilo, ter temu posledično kaj vse se lahko zgodi.

Zavarovanje v tujini omogoča brezskrbno potovanje v tuje kraje.

Izračun zavarovanja odloča o zavarovanju

Izračun zavarovanja je cena zaščite pred nevarnostmi.

Vsak zavarovanec izračun zavarovanja obravnava po svojih načelih in izkušnjah . Dobre izkušnje iz preteklosti, ga bodo skoraj zagotovo napotile k isti zavarovalnici in sklepanju enake ali podobne zavarovalne pogodbe. V nasprotnem primeru, torej primeru slabih izkušenj z določeno zavarovalnico ali z določeno zavarovalno pogodbo iz preteklosti, ga bodo najverjetneje nagovarjale k zamenjavi zavarovalnice ali zavarovalne pogodbe. Ker je konkurenca na zavarovalniškem trgu velika mora biti izračun zavarovanja konkurenčen, osebi mora predstavljati najboljše na trgu. Pri tem ni nujno, da je
izračun zavarovanja najugodnejši. Izračun zavarovanja je lahko tudi dražji, kot je izračun zavarovanja vendar nudi druge ugodnosti. Druge ugodnosti, ki naredijo dražji izračun zavarovanja ugodnejši so kakovostno, hitro in odgovorno obravnavanje nastalega primera ter hitro izplačilo škode. Prav tako je vsak zavarovanec rad deležen mnogih drugih ugodnosti. Poleg ugodnosti je zelo pomemben profesionalen odnos predstavnika zavarovalnice. Odnos predstavnika zavarovalnice mora biti pošten. Osebo, ki bo sklenila ali podaljšala zavarovanje mora v vsakem trenutku navdajati s prepričanjem, da so pravice in dolžnosti iz zavarovalne pogodbe pošteno razdeljene ter odmerjen. V vsakem nasprotnem primeru je velika verjetnost, da bo zavarovanec začel bolj ali manj razmišljati o drugi zavarovalnici. Vsaka zavarovalnica med drugim zelo pozorno spremlja tudi zavarovalniški trg. Zavarovalniški trg je sestavljen iz udeležencev, ki si vsak zase želijo najboljše. Ocena konkurence je zelo pomembna, saj se z upoštevanjem konkurenčne zavarovalnice ali zavarovalnicami, lahko lažje in pravilneje odloči za ravnanje v prihodnosti. Za zavarovalnico je konkurenca posebej zanimiva, ko vstopa na nov zavarovalniški trg. Ker iz lastne statistike ne pridobiti kakovostnih podatkov, so zanjo zelo koristne informacije o ostalih že prisotnih konkurentih. Med koristne informacije sodijo predvsem tiste, ki jo usmerjajo k odločitvam in dejanjem v prihodnosti.

Izračun zavarovanja mora v tem primeru odsevati konkurenčnost in privlačnost zavarovalnice za zavarovance na novem zavarovalniškem trgu.

Več si preberite tukaj.

Zavarovanje na potovanju, brezskrbnost na poti

Zavarovanje na potovanju je brezskrbnost na poti .

Dobro potovanje upošteva značilnosti prometne ureditve na poti, pa tudi vseh navad, zakonov in običajev, ki veljajo v deželah, katere bomo obiskali na potovanju. Zavarovanje na potovanju je odrešitev mnogih skrbi . Vsako kvalitetno zavarovanje na potovanju nudi zavarovancu vrsto ugodnosti. Zavarovanje na potovanju je modro skleniti predvsem v primeru, da naša dosedanja zavarovanja ne krijejo posledice morebitnih nezgod na predvideni poti. Ker so na poti lahko različne ureditve, zakoni in predpisi, nam zavarovanje na potovanju omogoča vrsto asistenc, ki nam pomagajo odpraviti morebitne težave. Zavarovanje na potovanju je pametno skleniti za lastno zdravje in zdravje potnikov. V enaki meri je zavarovanje na potovanju dobrodošlo za prevozno sredstvo, ki lahko odpove in z njim ne moremo nadaljevati poti. Za nadaljevanje poti v tem primeru potrebujemo ali dober servis, ali pa alternativno prevozno sredstvo. Nekateri proizvajalci prevoznih sredstev sicer tako asistenco nudijo v okviru garancije, vendar je dobro prebrati droben tisk, saj lahko marsikaj za tujino ne velja oziroma je potrebno doplačilo. Za potnike je najpomembnejše, da na eni strani lahko nadaljujejo pot, na drug pa da je omogočena nadaljnja garancija vozila. Mnogi proizvajalci imajo v garancijski pogodbi navedeno, da se garancija prekine, v primeru, da lastnik oziroma uporabnik ravna samovoljno oziroma v nasprotju z določili garancije. Z izgubo garancije pa smo si z lahko majhno napako povzročili veliko škodo v prihodnosti. Nevede bomo to napako storili in hkrati spoznali v trenutku, ko bomo na račun izgubljene garancije stroške popravila morali kriti sami. V enaki meri je pomembno zdravstveno zavarovanje na poti. Drugačna ureditev zdravstvenega sistema, predvsem z vidika plačila zdravstvenih storitev, zdravil in zdravstvenih pripomočkov, je lahko visoka investicija. Modro se je pozanimati, kaj na poti krije naše osnovno zdravstveno zavarovanje ter morebiti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Zavarovanje na potovanju je dobrodošla rešitev za dobro potovanje.

Kako lahko zavarovalnica prepreči finančni zlom posameznika

Zavarovalnica je institucija, s katero lahko v vsakodnevna tveganja vnesemo nekaj dodatne kontrole. Zaradi nepredvidljivih dogodkov imamo ljudje običajno težave, ki se tako ali drugače lahko prevedejo v izpad dohodka. Če se poškodujemo med športno aktivnostjo in moramo zato na bolniški dopust, to pomeni vsaj 20 odstotno znižanje dohodka za ta čas, ki ga preživimo doma. Zato zavarovalnica z njenimi zavarovalniškimi storitvami precej omili izpad dohodka, ki nam grozi, če se poškodujemo. To velja še zlasti za honorarne delavce, ki niso v rednem delavnem razmerju. Pri njih je situacija še toliko bolj drastična, saj ležanje v postelji pomeni 100 odstotni izpad dohodka. Predvsem tej skupini ljudi lahko zavarovalnica oziroma nezgodno zavarovanje močno olajša stisko, ki jo je povzročila nezgoda.

Zavarovalnica ponuja različne pakete nezgodnih zavarovanj, ki zavarujejo različne nezgode. Med najbolj razširjenimi so tiste, ki zavarujejo nezgode, ki nastanejo pri športni aktivnosti, na dopustu in na delu. Mogoče pa se je dogovoriti tudi za to, da vas zavarovalnica zavaruje le za omejen čas. To je primerno predvsem za tiste, ki se nameravajo udeležiti kakšnega dogodka, kjer bi lahko prišlo do kakšne nezgode (koncerti, športne prireditve itn.).

Za vsako obliko zavarovanja vam bo zavarovalnica zaračunala različno premijo. Zavarovalna premija je namreč cena, ki jo običajno mesečno plačujemo za to, da smo zavarovani ali da imamo zavarovan kakšen predmet pred določeno nesrečo. Višina premije se izračuna glede na to, kako visoka je verjetnost, da do nezgode ali škodnega dogodka sploh pride. Višja kot je ta verjetnost, višja bo premija, ki jo boste morali plačevati zavarovalnici.

Na višino premije lahko v določenih primerih vplivate tako, da sklenete zavarovanje za daljše obdobje. Zavarovalnica pa vam jo lahko zniža tudi v primeru, da plačujete za tri ali več mesecev vnaprej. Preden se odločiti za določeno zavarovanje preverite, kakšne pogoje določa zavarovalnica, pozorni bodite predvsem na droben tisk.