Kje iskati novo zaposlitev?

Včasih se zgodi, da se kljub trdno zastavljenim kariernim ciljem znajdete v položaju, ko si morate poiskati novo zaposlitev. Pri tem morate posebno pozornost nameniti tudi pisanju življenjepisa ter pripravi na razgovor. Zaposlitev iščite počasi, premišljeno ter sistematično in prepričani smo, da vam bo to z malo vztrajnosti tudi uspelo. V pomoč pa vam ponujamo nekaj super koristnih nasvetov, kje vse lahko iščete svojo novo zaposlitev.

 

Zaposlitveni portali, karierni sejmi, slepo pošiljanje ponudb, …

Svetujemo vam, da dnevno spremljate zaposlitvene portale, saj večina delodajalcev svoje nove zaposlene išče preko interneta. Med zaposlitvenimi portali naj omenimo Mojedelo.com, Zaposlitev.net, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Mojazaposlitev.si pa še kakšen bi se našel. Prijavite se v njihovo bazo iskalcev zaposlitve, dodajte tudi svoj življenjepis in se prijavite na obveščanje o delovnih mestih, ki vam ustrezajo. Tako si boste veliko lažje poiskali novo zaposlitev.

Naslednje, kar lahko storite, je to, da sami pobrskate po spletnih straneh tistih podjetij, kjer bi se želeli zaposliti. Poiščite njihove obrazce za prijavo ter jih izpolnite. Spremljajte tudi ponudbo različnih kadrovskih agencij na internetu ter se vpišite v njihove baze. Ne pozabite jih tudi poklicati ter se pozanimati, če imate kakšno možnost za zaposlitev. Po novih delovnih mestih povprašajte še svoje prijatelje, družino, sorodnike, morda ravno oni poznajo kakšno priložnost za zaposlitev. Res bi bilo škoda, da bi izpustili takšno zlato priliko.

Če iščete novo zaposlitev, lahko svojo srečo preizkusite tudi na takšnih in drugačnih zaposlitvenih oziroma kariernih sejmih. Tam boste spoznali ljudi iz kadrovske službe, zato se lahko z njimi tudi pogovorite ter oddate svojo prošnjo. Na koncu vam svetujemo še to, da prošnje za novo zaposlitev pošiljate na slepo. Pri tem je seveda nujno, da si prej pridobite veliko informacij o podjetju, kamor boste poslali svojo ponudbo. Želimo vam uspešno iskanje nove službe in veliko osebnega zadovoljstva pri delu.

Petrol, zaposlitev prihodnosti

Petrol zaposlitev je delovno mesto prihodnosti. Petrol trgovsko podjetje, kandidati lahko pričakujejo predvsem zaposlitev v okvir trženja naftnih derivatov, plina, ostalih energentov ter pripadajočih podpornih dejavnosti.

Podjetje s sedem desetletji dolgo tradicijo

Kot podjetje Jugopetrol Ljubljana je bilo ustanovljeno aprila tisoč devetsto sedeminštirideset. Danes Petrol nudi zaposlitev več tisoč zaposlenim osebam. Večina pod pojmom zaposlitev v podjetju Petrol, razume delo na bencinskih servisih. Kar je razumljivo, saj je zgolj v Sloveniji več kot šesto bencinskih servisov družbe Petrol. Poleg tega obstaja zaposlitev na bencinskih servisih Petrol izven Slovenije. Področje poslovanja je poleg tega širše, čeprav levji delež čistih prihodkov ustvari trgovanje z naftnimi proizvodi.

Petrol d.o.o. zaposlitev

Možnosti za zaposlitev v podjetju Petrol je še na področju trgovanja z blagom za široko porabo in storitvami, področje plinske energije, električne energije ter področje ekološke dejavnosti. Trgovaje z blagom za široko potrošnjo ustvari manj kot dvajset odstotkov čistih prihodkov, zato velja za drugo najpomembnejše področje poslovanja. Naštete aktivnosti podjetja Petrol so tako sedanjost, kot tudi prihodnost zaposlovanja. Energente bomo tudi v prihodnosti potrebovali, ne glede na morebitne spremembe v razmerjih med posameznimi energenti. Če se bodo uresničile napovedi o električni prihodnosti, bo podjetje Petrol tržilo električno energijo.

 

V primeru ne uresničenja teh napovedi, se bodo ohranili klasični energenti. Enako velja v primeru raznih drugih možnih scenarijev, saj ima Petrol že danes popolno ponudbo energentov. Ohranjanje razmerja na bolj ali manj obstoječem razmerju, bo zahtevalo nadaljevanje dosedanjih praks zaposlovanja ter poslovanja na sploh.

Morebitne spremembe, pa bodo dale priložnost tudi drugim. Danes manj zanimivi profili bodo v tem primeru stopili v ospredje oziroma bodo pridobili na pomenu in povpraševanju. Področje energetike ni zgolj široko, ampak s seboj povleče niz drugih poslovnih aktivnosti. Podjetniške izkušnje na področju energetike so za Petrol ključna prednost, zato je zaposlitev več kot zgolj delovno mesto na področju trgovanja z naftnimi derivati in ostalimi energenti.

 

Zakon o delovnih razmerjih, poskrbi za urejeno poslovno sodelovanje

Zakon o delovnih razmerjih poskrbi, da je zaposlitven odnos med delodajalcem in zaposlenim v korist obeh.

Zaposlitvene odnose ne ureja zgolj zakon o delovnih razmerjih, odnose med delodajalcem in zaposlenim lahko ureja splošni akt delodajalca in kolektivna pogodba. Delodajalec in zaposleni se lahko dogovorita za zaposlitev za nedoločen čas ali zaposlitev za določen čas. Večinoma je zaposlitev za določen ali nedoločen čas najprej omenjena v zaposlitvenem oglasu. Ali gre za nedoločen ali določen čas v zaposlitvenem oglasu govori rubrika trajanje zaposlitve. V primeru določenega časa je omenjen tudi čas trajanja zaposlitve. Potencialni kandidat je tako o določenem času zaposlitve informiran že v začetku, zato mora zakon o delovnih razmerjih tudi temu primerno razumeti. Trajanje zaposlitve se lahko v prihodnosti spremeni, delodajalec lahko ponudi možnost skleniti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V tem primeru se bo zakon o delovnih razmerjih nanašal na čas trajanja zaposlitve, ki ni določen. V praksi in zakonodaji določen in nedoločen čas nista edini možnosti. Razmere na trgu se pogosto spreminjajo, delodajalcem konkurenčni boj včasih narekuje zaposlovanje kadrov na drugačen način. Dodatna možnost je avtorska pogodba, ki predvideva izvajanje avtorskega dela. To je lahko umsko, fizično delo, kot je popravilo ali izdelava naročenega oziroma dogovorjenega. Dodatno zakon o delovnih razmerjih nudi možnost posebnih oblik, kot je dopolnilno delo ter razna druga občasna ali enkratna dela. V teh primerih zakon o delovnih razmerjih omogoča delodajalcu večjo fleksibilnost na trgu dela in konkurenčnem trgu. Gre za možnost izvajanja del, za katera ni primerna oblika zaposlitev za določen ali nedoločen čas. Vendar je učinek ali dodatna vrednost zaposlenega ključnega pomena za uspešnost na konkurenčnem trgu. Velikokrat gre za zaposlitev oseb, ki imajo posebna in edinstvena znanja ali izkušnje. Delodajalcu zakon o delovnih razmerjih prinaša možnost, da pridobi določene konkurenčne prednosti v kratkem času.

Zakon o delovnih razmerjih zagotavlja možnost prilagajanja delodajalca novim razmeram na trgu.

Dodatno

Obračun plače, vrednotenje sposobnosti

Obračun plače je vrednotenje sposobnosti .

Motivacijska vrednost , ki jo prinaša nagrajevanje zaposlenih , ima svoj učinek na številnih področjih. Ne vpliva zgolj na izboljšanje rezultatov na profesionalnem področju, ampak tudi na drugih področjih. Verjetno najbolj kritični pri ocenjevanju so tisti, katerih aktualna izkušnja in aktivnost je prva služba oziroma načrtovanje kariere. Pred tem so se izobraževali in pridobivali ustrezna znanja, tega pa želijo v najboljši možni meri vnovčiti oziroma biti nagrajeni. Za obračun plače imamo na voljo več med seboj različnih možnosti. Najbolj preprosta je bruto-neto različica. Informacijo o višini nagrade v bruto ali neto znesku izvemo na preko različnih virov informacij. Vir takšnih informacij je lahko zaposlitveni oglas, v njem najdemo med drugim navedeno tudi predvideno nagrado ali celo zagotovljeno nagrado. Obračun plače se lahko skladno z rezultati ter zakonskimi določbami tudi spreminja. S strani zaposlenega oziroma prejemnika čim višje. Delodajalec je največkrat nasprotnega mnenja. Verjetno najboljši pa je pošten obračun plače. Katera delovna okolja imajo takšne plače velikokrat ni težko izvedeti. Nepisano pravilo je, da imajo delovna okolja z dobrim sistemom nagrajevanja pretežen del stalno zaposlenih. V vsakem primeru pa lahko izvemo za obračun plače, ko poteka zaposlitven razgovor. Vprašanje lahko postavimo sami, lahko pa nam to informacijo sporoči potencialni delodajalec ali njegov predstavnik. Odločitve, ki sledi je lahko prva služba, lahko pa se nadaljuje iskanje boljše priložnosti, tako kot jo predvideva načrtovanje kariere. Ko ocenjujemo obračun plače oziroma primernost nagrade moramo tudi upoštevati, da je prva služba začetek pridobivanja delovne izkušnje. Zato je nagrada med drugim tudi možnost njihovega pridobivanja. Dobro načrtovanje kariere to upošteva, ker se zaveda aktualnega trenda. Vedno več je priložnosti, ki kažejo na cenjenje dejanskih delovnih izkušenj. S tem smo prepričani in motivirani v smiselnost izpopolnjevanja svojega teoretičnega in praktičnega znanja.

Vseživljenjsko učenje lahko pozitivno vpliva na ugodnejši obračun plače .

Izračun plače, merilo uspeha

Izračun plače je lahko merilo uspeha zaposlenega kot tudi družbe.

Pogosto imamo izračun plače v mislih kot obračun nagrade za opravljeno delovno aktivnost. Z njo delavec, delodajalec ali druga oseba pride do raznih koristnih informacij. V širšem pomenu pa izračun plače pomeni družbeni standard določenega področja. Za kakovostno informacijo pa je potrebno upoštevati tudi posebnosti. Ali kot pogosto rečemo, brati je potrebno droben tisk. Mnogi se za izračun plače odločajo, ko željo zamenjati delovno mesto. Obstoječe delovno mesto po njihovi oceni ne nagrajuje pošteno njihovih delovnih sposobnosti in aktivnosti. Zato iščejo alternativno delovno mesto, ki bi njihovo sposobnost in aktivnost bolj nagradilo. Velikokrat alternativno delovno mesto oceni izračun plače. Pri tem gre lahko za eno alternativno delovno mesto ali več alternativ. Eno alternativno mesto je v primeru, ko je delavec dobil zgolj eno ponudbo. Več pa takrat, ko je našel več ponudb. V prem primeru bo obstoječi izračun plače primerjal z ponudbo. Ta je največkrat izražena v bruto znesku. V primeru, da bo neto znesek bolj ugoden oziroma bo prinesel delavcu večjo nagrado, to pomeni veliko motivacijo. Pri večjem številu alternativnih delovnih mest pa bo ocenjeval obstoječi izračun plače z ponujenimi nagradami potencialni delodajalcev. Ocena v nobenem primeru ni enostavna, saj so ocene v nominalnih vrednosti le del slike novega delovnega mesta. Upoštevati mora, da so ponujena alternativna delovna mesta bolj ali manj oddaljena, da bo zato potreboval določen večji ali manjši čas, oddaljenost lahko pomeni tudi številne dodatne stroške in obremenitve. Vedno bolj pa prihaja do izraza tudi duševno zdravje. Večja oddaljenost pomeni tudi večje psihične obremenitve, katere se prepogosto ne upošteva. Pri delovanju človeškega organizma imajo pomemben vpliv, obstaja pa tudi nevarnosti povezane z premagovanjem razdalj in številnimi drugimi ovirami.

Izračun plače mora upoštevati vse dejavnike oziroma vse dejavnike, ki jih zaznamo ter smo jih sposobni dobro oceniti.

Delo Maribor, priložnost sposobnim

Delo Maribor omogoča, da je zaposlitvena priložnost ponujena. Zaposlitvena priložnost je v prvi vrsti namenjena vsem, ki se željo z njo soočiti in preizkusiti v njenih zahtevah. Vendar uspešnost ni samoumevna, ampak jo morajo vsi, ki iščejo delo Maribor, tudi izkazati. Delo Maribor tako lahko nudi dobre izzive brezposelnim ter vsem oseba, ki iščejo novo, boljše delovno mesto. Glede na preteklost se je delo Maribor spremenilo. Spremembe, ki jih je delo Maribor doživelo so predvsem zahteve do zaposlenih.

Poleg tega se je delo Maribor spremenilo tudi izven delovnega okolja. Delo Maribor je izven delovnega okolja dobilo pomembno konkurenco. Kar je velika možnost za vse iskalce zaposlitve, ter vse tiste, ki želijo na drugem delovnem mestu izkazati vse svoje sposobnosti. Vsak delodajalec se zaveda, da so zaposleni lahko vir njegove uspešnosti. Poleg njih je uspešnost odvisna tudi od njegovih sposobnosti upravljanja z zaposlenimi. Zaposleni so lahko uspešni, če jih zna pravilno motivirati. Možnosti za dobro motivacijo je veliko. Razlikujejo se predvsem po osebah, katerim je motivacija namenjena. Največkrat gre za nekatere skupne lastnosti posameznih skupin. Te skupine imajo nekatere skupne lastnosti ali pa podobne lastnosti. Njim namenjena učinkovita motivacija je največkrat uspešna po enakih ali podobnih načelih. Hkrati pa različna od uspešne motivacije za druge skupine ali posameznike. Glede na preteklost so spremembe vidne tudi v mnogih drugih značilnostih.

Brezposelni imajo danes veliko širšo paleto možnosti za uspeh. Svoj čas je bilo možnosti za uspeh manj, ker to na eni strani ni bilo zahtevano, na drugi strani pa so bile zahteve bolj ozko usmerjene. Danes je veliko povpraševanje predvsem po osebah, ki so sposobne širše palete aktivnosti. Širša paleta aktivnosti jim omogoča, da so primerni za zahteve zelo raznolikih delodajalcev. Temu primerno so pri iskanju zaposlitve lahko bistveno bolj uspešni. Delo Maribor je priložnost za osebe, ki imajo sposobnosti primerne zahtevam delodajalcev.

Zaposlitev išče priložnosti

Zaposlitev na trgu dela išče zaposlitvene priložnosti . Zaposlitvene priložnosti ljudje iščejo od nekdaj ter na razne načine. Zaposlitev brezposelni osebi ali osebi, ki želi spremembo delovnega mesta, je pomoč, ki jo nudi zavod za zaposlovanje zelo dobrodošla. Zavod za zaposlovanje je najpomembnejša ustanova na trgu dela. Kot takšna ima najširši krog informacij, ki se tičejo trga dela. Zavod za zaposlovanje tako zaposlitev brezposelni osebi ali osebi, ki išče spremembo delovnega mesta ne nudi zgolj seznama prostih delovnih mest.

Ker je zavod za zaposlovanje vpleten v dogajanje na trgu dela, lahko brezposelni osebi ali osebi, ki išče drugo delovno mesto, nudi tudi veliko koristnih informacij s področja trga dela. Zavod za zaposlovanje osebi, ki išče zaposlitev ali osebi, katera je brezposelna poleg seznama prostih delovnih mest pomaga pri pridobivanju delovnega mesta, pri dodatnem izobraževanju za določeno delovno aktivnost ter opravlja druge koristne aktivnosti. Za osebo, ki išče zaposlitev drugje ali osebo, katera je brezposelna, je zelo pomembno, da na razgovoru prepriča delodajalca. Prepričati delodajalca pomeni, prikazati sposobnosti, pokazati zanimanje za izvajanje zahtevanih aktivnosti ter izraziti željo po sprejemanju vseh prihajajočih izzivov. Sposobnosti lahko brezposelna oseba ali oseba, ki išče drugo zaposlitev prikaže na več načinov. V prvi vrsti so to dokazila o uradno priznani sposobnosti in dejstvih glede delovnih aktivnosti iz preteklosti.

Nadalje pa lahko oseba, ki išče drugo službo ali brezposelna oseba, izkaže svoje potrebne sposobnosti tudi preko razgovora ali praktičnega preizkusa. Razgovor razkrije poznavanje vsega, kar se tiče delovnih aktivnosti. Največkrat na razgovoru potencialni delodajalec sprašuje brezposelnega ali osebo, ki išče drugo zaposlitev, razna vprašanja v zvezi z delovno aktivnostjo. Poleg tega je lahko dobrodošlo, da brezposelni ali oseba, katera išče zaposlitev, sama postavi delodajalcu vprašanja. S tem pokaže, da je pripravljena storiti nekaj več. Zaposlitev je izvajanje delovnih aktivnosti.

http://www.mojazaposlitev.si/prosta-delovna-mesta/

Zavarovalnica, dejavnost zavarovanja oseb in premoženja

Zavarovalnica je pravna oseba, ki opravlja dejavnost zavarovanja oseb in premoženja na trgu.

Na trgu zavarovalnica opravlja dejavnost zavarovanja oseb, premoženja in pozavarovanja samostojno. Uspešnost zavarovalnica zagotavlja z dobrim poslovanjem. Dobro poslovanje od redno zaposlenih in pogodbeno zaposlenih zavarovalniških delavcev zahteva profesionalen odnos do dela
in visoko raven strokovnega znanja. Poglavitne aktivnosti, ki jih uspešna zavarovalnica zahteva od redno zaposlenih in pogodbeno vezanih zavarovalniških delavcev je predvsem prevzemanje rizika, ocenjevaje škod in sklepanje zavarovanj. Zavarovalnica oziroma njeni zaposleni ali pogodbeno vezani zavarovalniški delavci morajo pri poslovanju poslovne odnose temeljiti na načelu medsebojnega zaupanja, skrbeti morajo za ustrezno zaščito pravic in koristi stranke. Zavarovalnica mora pri poslovanju upoštevati pravila poslovnega obnašanja in medsebojnega spoštovanja. V odnosu do stranke mora zavarovalnica poslovati v slovenskem jeziku, v komuniciranju se mora jasno predstaviti, pri sklepanju zavarovalnih polic mora na polico zapisati bistvene sestavine zavarovalne pogodbe ter vse posebnosti kot je recimo plačilo zavarovalne premije na obroke , označiti ceno storitve ter izdati račun za zavarovalno polico. Pri poslovanju se mora zavarovalnica izogibati posredovanja netočnih podatkov, posredovanja podatkov o zavarovancu, zavlačevanja obravnavanja škode ter nedostojnega in zavajajočega oglaševanja. Pri sklepanju zavarovalne pogodbe mora zavarovalnica upoštevati načelo enakopravnosti strank v poslovnem odnosu do vseh strank. Zavarovalnice morajo zavarovancu pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe posredovati natančne zahtevane informacije o statusu, finančnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih možnostih, ki se tičejo ponudbe zavarovalnih storitev. Pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe morajo zavarovance seznaniti o zavarovalnih pogojih, višini zavarovalne premije, možnosti zaščite in uveljavljanja pravic in obveznosti iz zavarovalne pogodbe ter vse informacije glede izvajanja zavarovalnih poslov osebnega in premoženjskega zavarovanja. Pri reševanju morebitnih sporov si mora zavarovalnica prizadevati za hitro in enostavno uveljavljanje pravic strank. Zavarovanec ne sme biti v nobene primeru oškodovan iz pogodbe izhajajočih pravic.

Zavarovalnica svoje dobro ime gradi na dolgoletni tradiciji dobrih poslovnih običajev in izpolnjevanju danih obljub.

Zaposlitev – proaktivni pristop

Vsak si želi najti svojo sanjsko zaposlitev, to je delovno mesto, na katerem se bo počutil izpolnjenega, kjer bo lahko udejanjil svojo kreativnost in kjer bo deloval v spodbudnem okolju. Vendar pa le malokdo naredi vse, kar je potrebno, da se mu izpolnijo želje. Eden izmed najpomembnejših pristopov pri iskanju dela je tako imenovan proaktivni pristop. Ta izraz označuje inovativne pristope pri iskanju dela, ki vključujejo veliko samoiniciativnosti in kreativnosti.

Zaposlitev je torej potrebno iskati na tak način, da se izkoristijo vsi kanali, prek katerih lahko iskalec zaposlitve stopi v kontakt z delodajalcem. V primeru, da si nekdo želi zaposlitev v nekem podjetju, ki sploh nima razpisanih delovnih mest, to še ne pomeni, da nima nikakršnih možnosti, da tam najde svojo zaposlitev. Vprašanje je samo v tem, kako kreativen in prepričljiv je takšen iskalec zaposlitve. Vse kar mora narediti je, da napiše svojo lastno ponudbo za delo in jo pošlje direktorju ali kadrovski službi. Pri tem pa mora v tej prošnji delodajalca prepričati, da ima določene sposobnosti, ki lahko bistveno izboljšajo poslovni proces podjetja. Zato je pomembno, da takšen iskalec zaposlitve najprej dodobra preuči poslovni proces podjetja in v svoji prošnji vključi njegove lastne poglede in predloge za izboljšavo.

Vsak delodajalec, ki prepozna v nekomu zaposlenega, ki lahko doprinese k dodani vrednosti v podjetju, bo ponudil možnost za zaposlitev. In točno takšen način je proaktivno iskanje dela, s katerim lahko iznajdljiv iskalec zaposlitve najde svoje sanjsko delo.

Kdor išče zaposlitev in hoče biti pri tem uspešen, mora poskrbeti, da ima široko mrežo poznanstev, ki vedo, da išče zaposlitev. Zelo pomembna so tudi priporočila, ki jih iskalci dobijo od svojih znancev in sorodnikov ter prijateljev, saj veliko delodajalcev zaposluje po ključu priporočil, ki jih dobijo. Na tak način za delodajalca zaposlitev ni tako tvegana, saj upoštevajo priporočila ljudi, ki jim zaupajo.

http://www.mojazaposlitev.si/

Mojedelo com, pravi korak do uspeha

Mojedelo.com je priložnost, kako izkoristiti vse, kar ponuja svetovni splet. Dejstvo je, da je iskanje zaposlitve izjemno težko opravilo, ki se ga vsak ne zna ali pa se ga enostavno ne more lotiti. Na voljo je kopica najrazličnejših storitev, produktov, ki lahko to zares težko, velikokrat kar nekaj let neuspešno delo še kako olajšajo. Mojedelo com je kot nalašč za vse, ki so se kar nekoliko izgubili v današnjem času in v svetu, saj ponuja vrsto zanimivih pripomočkov za lažje, hitrejše, predvsem pa za veliko bolj učinkovito iskanje zaposlitve, kot bi to počeli sami, brez kakršnekoli pomoči. Vedno je pravi čas za nove začetka in za nove izzive, mojedelo com pa vam lahko pri tem pomaga, z vsem svojim znanjem, ki ga prijazno delo z vami. Le kaj bi lahko želeli še več?

Pozabite na ure in ure, ko bi iskali potrebne informacije, mojedelo com ima namreč vse potrebne informacije na enem samem mestu. Izkušena ekipa zbira najnovejše novice in članke, ki še kako učinkovito pomagajo. Številni nasveti, ki so še kako uporabni pri iskanju najbolj primernega dela, pri nadaljnjem razvoju kariere ali pa le svetujejo, na kakšen način si lahko izboljšate kvaliteto svojega življenja. Mojedelo com je prava odločitev za vse, ki se znajdejo v stiski, ker so ostali brez dela. Priložnost, ki je nikakor ne gre izpustiti je mojedelo com, ki nudi neštete možnosti in seveda priložnosti. Moje delo pa nikakor ni le virtuala, z njim se lahko povežete tudi v tiskanem svetu, saj izdajajo revijo, ki vam bo pomagala do informacij o trenutnem stanju na področju zaposlovanja. Koristno in nepogrešljivo branje vam bo podalo številne informacije in uporabne nasvete, brez katerih se boste v svetu iskanja primerne zaposlitve zares težko znašli popolnoma sami. Mojedelo com nudi z uporabnimi nasveti nepogrešljivo pomoč.

http://www.mojazaposlitev.si/