Kakšen prevod iz slovenščine v italijanščino potrebujemo?

V bistvu je precej enostavno, ko pridemo do zaključka, da potrebujemo prevod iz slovenščine v italijanščino. Če želimo bolj enostaven prevod iz slovenščine v italijanščino žig ni potreben, saj gre le za lažje besedilo, katero se ne bo kazalo na sodiščih ali pravnih ustanovah in zato torej ni potrebno, da na sebi nosi žig in datum overitve. Če pa seveda želimo prevod iz slovenščine v italijanščino za ravno take, sodne primere, potem pa sta seveda žig in pa datum overitve še kako pomembna. Pravzaprav, dobro si je zapomniti, da brez datuma overitve in pa žiga sodnega dokumenta, kot so rojstni listi, diplome ali podobno, sam prevod iz slovenščine v italijanščine ne bo mogel biti opravljen, saj podjetje, ki izvaja prevajanje, potrebuje kopijo ali izvirnik tega dokumenta, ker bo le-ta na koncu prevajanja priložen k prevodu kot dokaz, da gre za isti dokument, kot bo tisti, ki bo preveden. Torej za prevod iz slovenščine v italijanščino žig ni potreben, razen če govorimo o sodnih prevodih. Kot pa smo že omenili, je potrebno take dokumente predhodno overiti.

Prevod iz slovenščine v italijanščino pa ni čisto nič kompliciranega, če, kot smo se že zgoraj poučili, gre le, za tako rečeno, lažje besedilo za katerega ni cilj, da ga prebira kakršnakoli uradna oseba. Taka besedila pa so lahko praktično karkoli. Morda bi želeli prevod iz slovenščine v italijanščino zato, da bi svojega otroka poučili še o drugem jeziku. Morda smo napisali knjigo in bi jo radi predstavili naši primorski babici in torej potrebujemo lektoriran prevod iz slovenščine v italijanščino.

Za dober prevod izberite prevajalsko agencijo

Če potrebujete dober prevod, je daleč najboljša in brezskrbna odločitev za vas prevajalska agencija. Te svojim strankam ponujajo najboljše in ugodne rešitve za njihove potrebe, po vse bolj konkurenčnih cenah. Specializirane so tako za prevode spletnih stranih in dokumentov, kot tudi za hitre ocene in natančno lektoriranje. Nekatere imajo v vsvoji ponudbi celo založništvo.

Na vse bolj konkurenčnem trgu prevajalske agencije nastopajo z visoko usposobljenimi prevajalci, ki prevajajo v številne jezike, ponujajo pa tudi prevode iz tujih jezikov v slovenski jezik. V veliko podporo jim je razvejana mreža prevajalcev, tako vam na podlagi vaših želja izberejo tistega, ki je za vas najbolj primeren. Po prejetju dokumentov in besedil, ki jih želite imeti prevedene, le te dodelijo prevajalcu, ki je za željeno področje najbolj usposobljen. Boljše agencije imajo v svojih vrstah prevajalce, ki so naravni govorci in ponujajo svoje storitve v številnih jezikovnih kombinacijah. Prevajalci so skrbno izbrani ne samo zaradi svojih jezikovnih sposobnosti in znanj, temveč tudi zaradi široke palete izkušenj iz področja prevajanja. Pri prevajanju so točni in hitri ter razumljivi in zanesljivi. Za področje literature in kulture zaposljujejo knjižne prevajalce in literarne strokovnjake, ki prevajajo vse od krajših zgodb in pravljic za otroke, gledališke igre in romane, pa tudi zahtevnejša besedila, ki vsebujejo tako klasična kot sodobna dela.

Prevajalske agencije so tako najboljša izbira za prevode internetnih strani, navodil za uporabo in priročnikov. Nepogrešljive so tudi za prevajanje vseh katalogov in tehničnih dokumentacij, atestov in različnih certifikatov iz tehničnih področij, pa tudi literarnih del in celo besedil, ki zahtevajo sodni prevod.

Balkanski jeziki, pisno in govorno komuniciranje na Balkanu

Balkanski jeziki so jeziki, ki jih pisno in govorno komuniciranje na Balkanu uporablja vsakodnevno. Podrocje Balkana postaja vedno bolj zanimivo za tujce.
Balkanski jeziki so del kulture Balkana, zato ne preseneca dejstvo, da se jih mnogi tujci želijo nauciti.

Zakaj jih Balkanski jeziki zanimajo je nemogoce odgovoriti z eno samo besedo. Razlogov je toliko kolikor je izprašanih ljudi. Popotnike in turiste v veliki meri verjetno zaradi privlacne kulture, življenjskih obicajev, lepote pokrajine, naravnih in kulturnih znamenitosti. Ker so Balkanski jeziki za boljše spoznavanje kulture, naravnih lepot, obicajev in vsega kar sodi v vsakdanjik Balkana, je njihova želja razumljiva. Predvsem bo ucenje zanimalo ljudi, ki želijo naravno in kulturno dedišcino ter vsakdanjik Balkana odkrivati in spoznavati daljše obdobje. Za vse, ki bodo vsakdanjik Balkana, njegove naravne znamenitosti in kulturno dedišcino odkrivali krajši cas, je boljša rešitev prevajalec. Druga skupna ljudi so poslovneži, ki imajo na obmocju Balkana interese v trgovanju, sklepanju dogovorov in podobnih dejavnostih. Balkanski jeziki so pri dobrem poslovanj, sklepanju dogovorov, trgovanju in vseh podobnih dejavnostih vec kot dobrodošli. Podobo kot skupina turistov ima na voljo dve možnosti. Balkanski jeziki so jim na voljo z ucenjem ali prevajalcem.

Balkanski jeziki imajo jezikovne prednosti , ki se skrivajo v dejstvu, da so si nekateri med seboj podobni. V nekaterih primerih gre zgolj za nekaj razlik. Na tak nacin bo lahko z znanjem enega samega jezika bolj ali manj uspešno komuniciral v vec državah. V veliki meri je sprejemljivost takega nacina komuniciranja odvisno od sogovornika. Kako bo sogovornik te razlike upošteval je seveda odvisno predvsem od njega samega, njegove poslovne kulture in morale. Tujcu je nepravilna uporaba besed veckrat oprošcena. Vsekakor pa si za dobro ucenje vsak želi napake sproti odpravljati. Na tak nacin je omogocen napredek ucenja, Balkanski jeziki pa mu bodo tem bolj koristili, ce se jih bo odlicno naucil.

Kaj je sodelovalno prevajanje

Ali ste že slišali za prednosti, ki jih ponuja poseben prevajalski pristop, ki mu pravimo sodelovalno prevajanje? Če še niste ali pa bi radi zvedeli o tem inovativnem pristopu v svetu prevajanja, potem je ta članek namenjen prav vam. V primeru, da razvijate kakšen produkt ali storitev, ki bi jo radi približali nekemu tujemu trgu, lahko vse informacije lokalizirate tako, da v proces vključite sodelovalno prevajanje. Bolj kot želite lokalno ciljati neko prodajno nišo, bolj se pomikate na področje posebne rabe jezika in njegove lokalizacije. Če tega ne boste upoštevali, vaše prodajno sporočilo ne bo pravilno razumljeno in prodajna akcija ne bo uspešna. Te težave vam lahko pomaga premostiti sodelovalno prevajanje.

In kako poteka sodelovalno prevajanje? Zagotovo poznate Wikipedijo, znano internetno spletno bazo informacij, ki jo gradijo posamezniki na podlagi prostovoljnega dela. Prispevke v druge jezike mnogokrat prevajajo iz angleške verzije Wikipedije. Te prevode običajno ne dela ena sama oseba, ampak nastajajo tako, da je vanje vključeno sodelovalno prevajanje. Različni prevajalci prevajajo različne sklope. Ko se enemu ne ljubi več prevajati, njegovo delo prevzame drugi prevajalec in tako naprej, dokler prevod ni pripravljen. Angleški jezik je sicer dobro razumljen iz strani večine uporabnikov spleta, vendar pa je v njem veliko specifik in nians, ki so značilne za neko kulturno območje ali generacijo oziroma skupnost. Če želite s svojim izdelkom prodreti na tak specifičen trg, potem vam sodelovalno prevajanje lahko pomaga najti prave rešitve za nagovarjanje teh strank.

Res pa je, da za takšno prostovoljno delo v prevajanju ni lahko dobiti, razen če je vaša blagovna znamka že precej prepoznana in ima veliko zvestih slednikov, ki bi to počeli z veseljem. Običajno se sodelovalno prevajanje ne plača v denarju ampak v obliki priznanj in raznih pohval, ki jih sodelujoči dobijo. Kajti zelo težko je ugotoviti, koliko dejanskega dela je opravila vsaka oseba, ki je bila v ta proces vključena.

Več o tem tudi na tem blogu

Prevajanje književnih del

Prevajanje ni enoznačna jezikovna praksa. Nekateri celo trdijo, da je stilov prevajanja toliko, kolikor je na svetu prevajalcev. Praktično je nemogoče trditi, da bi neko besedilo dva različna prevajalca prevedla na enak način, pa čeprav se bi njuno znanje jezika ne kaj prida razlikovalo. Na podlagi te ugotovitve lahko trdimo, da je prevajanje zelo subjektivno delo, kar pomeni, da se vsak prevajalec vpiše v svoj lastni prevod. Določena stopnja zaznamovanosti prevoda s prevajalčevim jezikovnim stilom je neizogibna. Vendar pa nastanejo lahko za prevajanje kar velike težave, če je ta zaznamovanost prevelika, kajti v tem primeru lahko zasenči slog avtorja, ki je napisal originalno besedilo. To je predvsem pomembno, če gre za prevajanje literarnih del, kot so romani, novele in druga književna besedila.

V zgoraj navedenih primerih je celo zaželeno, da je prevajalec sam tudi poznavalec nekega avtorja, ki ima določen književni sloves. To pomeni, da pozna socialno in psihološko ozadje avtorja, saj je lahko s tem prevajanje veliko bolj zvesto avtorju originalnega besedila. Ta zvestoba pa je ključnega pomena za književna dela, ki imajo pomembno mesto v svetovni literaturi. Prevajanje takšnih del predstavlja tudi določeno etično odgovornost prevajalca, da s slabim prevodom ne zavaja publike, ki bo prevod brala.

Kadar se v procesu prevajanja pojavijo težavnejši deli, ki so zelo težko prevedljivi, takrat se prevajalec lahko zateče k lastni kreativnosti, saj je veliko bolje, kot da naredi posiljen dobesedni prevod. Prevajanje mora potekati kot uravnotežena črta med zvestobo originalnemu besedilu in berljivostjo ter naravnim zvenom jezika v ciljnem jeziku. Takšno ravnotežje in harmonijo pa je mogoče doseči le po dolgoletnih izkušnjah s prevajanjem in pa seveda z odličnim poznavanjem tako originalnega kot ciljnega jezika. Za konec pa ne smemo pozabiti še na pomen, ki ga ima jezikovni pregled celotnega prevoda. Vsako končno besedil mora biti jezikovno dosledno, brez napak in brez nejasnih formulacij.

http://www.prevodialkemist.si/

Prevajanje knjig in nekatere klasične težave

Prevajanje knjig zahteva precej drugačen prevajalski pristop kot prevajanje krajših besedil ali sestavkov. Prevajalec mora ohraniti fokus skozi celoten proces, to pa je težko, ker so knjige običajno kar dolge. Ohranjanje fokusa je bistveno za prevajanje knjig, ker to pomeni, da prevajalec enako kakovostno prevede vsako stran. Kar pomeni, da ohranja enak slog pisanja, sorodne jezikovne strukture ves čas prevaja na enak način, s čimer zagotavlja enotnost prevoda. Fokus je za prevajanje knjig pomemben tudi zato, da sta izvorno besedilo in prevod, vsebinsko čim bolj istovetna.

Zavedati pa se je potrebno, da vsako prevajanje knjig nekoliko poseže v vsebino, saj težje prevedljivi deli zahtevajo nekaj prevajalske svobode. Vendar te prevajalske rešitve niso nekaj, na kar je potrebno gledati kot na nekaj negativnega, ampak so nujno potrebne zato, da prevod ohranja naravni jezik. Če se prevajalec odloči, da bo težje prevedljiv del knjige prevedel na dobeseden način, lahko s tem še bolj zgreši bistvo, ki je bilo izraženo v originalnem jeziku. Tipični primer so besedne igre. Teh ne moremo prevajati na dobeseden način, ker ne delujejo na isti jezikovni ravni kot običajne besedne zveze. Zato je za besedne igre potrebno poiskati ustreznice v ciljnem jeziku.

Nekateri manj izkušeni prevajalci, ki originalnega jezika ne obvladajo tako dobro, lahko zaradi tega takšne besedne igre, vice, sintagme prevedejo na dobeseden način, ker niti ne poznajo dobro njihovega pomena. Zato je zelo pomembno, da prevajanje knjig kakršna so literarna in umetniška dela, ne dobijo v roke neizkušeni prevajalci. Prevajanje takšnih besedil je izjemno težko in se po težavnosti sploh ne more primerjati z prevajanje kratkih časopisnih sestavkov, navodil za uporabo, blogov in podobnega. Prevajanje knjig je bolje zaupati prevajalcu, ki ga že poznamo, ali pa ima prevajalec že bogate reference iz prevajanja podobnih besedil. Lahko pa prevajanje knjig zaupamo tudi prevajalski agenciji, ki običajno namesto nas najde najprimernejšega prevajalca.

Kakšen naj bo dober prevajalec

Ko se odločimo za neko dejavnost, ki jo bomo opravljali velik del svojega življenja, moramo razmišljati kakšne so naše sposobnosti in kakšne so naše lastnosti. Danes se potrebuje veliko prevajalcev. Na vsakem koraku srečamo prevajanje.

Kakšen naj bo prevajalec?

Splošna definicija za dobrega prevajalca ne obstaja.
• Prevajalec mora dobro znati in obvladati različna področja. Imeti mora jezikovne spretnosti, znati mora dobro ravnati z računalnikom, strokovno se mora izobraževati za določena področja v katerih želi opravljati prevajanje. Vsekakor ni dovolj samo dobro poznavanje jezika. Prevajalec mora prevajati tudi strokovno literaturo ali leposlovno in ne samo enostavna besedila, kar je zelo enostavno prevesti. Enostavna in nestrokovna besedila lahko prevaja vsak začetnik ali pa se odločimo za strojno prevajanje enostavnih besedil. V tem primeru nimamo nobenega stroška. Program za strojno prevajanje dobimo na različnih spletnih straneh in si ga lahko kar sami naložimo.
• Dober prevajalec mora imeti dobre delovne navade. Brez delavnosti ne bo stranka zadovolna, zato je delavnost prevajalca nepogrešljiva lastnost.
• Prevajalec mora odlično znati jezike, imeti mora zelo dobro znanje in sposobnosti za pisno izražanje, če se odloči za pisne prevode.
• Imeti mora univerzitetno izobrazbo na področju jezikoslovja, ker mora obvladati pravila slovnice in skladnje v vseh jezikih v katerih poteka prevajanje.
• Obvezno mora imeti prevajalec posluh za jezik. Priporočljivo je, da prevajalec nekaj časa preživi v tistih državah kjer se govori jezik v katerih prevaja. Tako spozna živi jezik, kulturo naroda kar se v šolah, v izobraževanju ne more naučiti. Neprestano je potrebno biti v stiku z jezikom. Svoje znanje mora nenehno nadgrajevati.
• Biti mora vedoželjen, radoveden in ustvarjalen. Veliko znanja in širina znanja mu pomaga pri prevajanju in povezovanju stvari na različnih področjih.
Lahko bi še marsikaj zapisali kakšne so lastnosti dobrega prevajalca.. Dobri prevajalci so vam na voljo tudi tukaj.

Prevod iz nemščine za tehnična besedila

Če potrebujete prevod iz nemščine za besedilo, ki je izrazito tehnične narave, kar pomeni, da je polno strokovnih izrazov, zapletenih tehničnih artikulacij, tehničnih pojmov in podobnega, boste morali najti tudi primernega prevajalca. Prevod iz nemščine, ko gre za časopisne članke, kratke sestavke, preproste dokumente in podobno, je veliko lažji kot prevod zapletenega tehničnega besedila. Toda komu zaupati? Najbolje je, da med znanci ali poslovnimi partnerji iz vašega področja najdete informacije o strokovno usposobljenih prevajalcih. Največja težava dandanes ni dobiti prevajalca, teh je malo morje, problem je dobiti prevajalca, ki ima izkušnje s prevajanje besedil iz določnega tehničnega področja. Veliko prevajalcev se vam bo ponudilo za prevod iz nemščine z katerokoli vrsto besedila, saj je konkurenca velika in so mnogi pripravljeni prevzeti tudi prevod iz nemščine, za katerega niso usposobljeni.

V primeru, ko zahtevate, da je prevod iz nemščine strokovno neoporečen, je priporočljivo, da najamete nekoga, ki bo naredil strokovni pregled prevoda. Običajno gre za strokovnjaka, ki obvlada tehnično področje. Toliko bolje je, če zna tudi nemško, tako da lahko pregleda še nemško besedilo in prevod iz nemščine. To pa seveda ni nujno. Dejansko bo strokovnjak takoj ugotovil, kje so terminološke nedoslednosti, kaj je napačno prevedeno, kje določen termin zavaja in podobno. Šele tisti prevod iz nemščine, ki gre skozi strokovni pregled, je res neoporečen in ga lahko razširite med ciljno publiko, ki ji je namenjen.

Vendar s tem zahtevnejši prevod iz nemščine še ni zaključen. Besedila, ki želijo biti nadstandardna, mora pregledati tudi lektor. Lahko je prevajalec še tako odlično podkovan v slovnici ciljnega jezika, pa še vedno se mu lahko izmuznejo kakšne napačno zapisane besede ali pa nejasne formulacije. Na koncu pa ne pozabite na dizajn. Besedilo mora biti tudi pravilno oblikovano. Pisava, barva, krepki tisk, robovi, mesta za logotipe in podobno mora biti usklajeno in mora delovati kot zaključena celota.

Več na spletni strani.

Prevajanje v sodobnem času

Prevajanje v različne jezikePrevajanje je proces, ki od prevajalca zahteva, da se poistoveti z dvema osebama in sicer z avtorjem originalnega besedila in pa z bralcem, ki bo prebral prevod besedila. Zelo pomembno je, da prevajalec do zadnje potankosti originalno besedilo razume. Prevajanje ne bo nikoli doseglo vrhunske kvalitete, če bo prevajalec originalno besedilo razumel ali poznal le na bežen način. Vedno je potrebno imeti v mislih, da je prevajanje proces prenosa vsebine iz enega jezika v drugi jezik, pri čemer je cilj ta, da se vsebina ohrani. To preprosto pomeni, da prevajanje ne sme teksta popačiti ali pa v njem ustvariti vsebinskih in pomenskih lukenj. Ker je danes na trgu res veliko prevajalcev, morate paziti, koga boste izbrali. Če sami nimate pozitivnih izkušenj z nobenim, potem je najbolje, da izberete tiste prevajalce, ki so že preverjeno dobri.

Res pa je, da je izjemno težko oceniti, kdo je dober prevajale in kdo ni. Prevajanje različnih tekstov namreč zahteva različne prevajalske spretnosti in tehnike. Nekateri prevajalci se odlično znajdejo s strokovnimi besedili, pri leposlovju pa jim ne gre najbolje, drugi prevajalci pa imajo prav nasprotne težave.

Pri tem je potrebno poudariti še to, da je vsak jezik živa tvorba, ki se spreminja. To pa od prevajalcev zahteva, da so v stiku z govorjenim jezikom, saj drugače se njihovo poznavanje jezika iz leta v leto manjša, ker niso na tekočem z njegovo življenjsko rabo. To je pomembno predvsem za prevajanje poljudnih besedil, ki uporabljajo vsakdanjo govorico.

Prevajanje strokovnih besedil pa zopet zahteva svoj specifični pristop. Če je prevajalec strokovnjak na področju iz katerega izvira originalno besedilo, potem težav ni. Običajno pa prevajanje izvaja prevajalec, ki stroke teksta ne pozna, zato pa je potrebno sodelovanje z naročnikom prevoda, da se uredijo terminološke nejasnosti. Včasih pa je prevajanje najbolj optimalno, če prevajalec aktivno sodeluje s strokovnjakom, ki se na vsebino teksta dobro spozna.

Vsakovrstno prevajanje za vas kvalitetno opravi Prevajalstvo Alkemist

Prevajanje iz angleščine zahteva znanje poliglota

Angleščina PrevodiPrevajanje iz angleščine v slovenščino mora biti opravljeno kar se da kakovostno, kar pa lahko dosežemo zgolj z tesnim sodelovanjem s poliglotom, jezikoslovcem, ki ima za seboj večletne izkušnje na najrazličnejših strokovnih področjih. Prevajanje iz angleščine mora biti natančno, zanesljivo in kar se da hitro kar pa lahko dosežemo le s pomočjo strokovnjaka. Zgolj in samo ustrezna izobrazba ter dolgoletne izkušnje in seveda reference so pomembno merilo za kvaliteto samega prevajanja iz angleščine. To je še kako pomembno prav zato, ker se posamezna področja med seboj, predvsem po strokovnosti področja med seboj razlikujejo, zato je pomembno poznavanje prav vsakega področja. Prevajanje iz angleščine je delo, kjer je dobro, da posamezno tematiko opravlja zgolj en prevajalec. V nasprotnem primeru se lahko namreč zgodi, da lahko različni prevajalci uporabljajo različne izraze kar pa pomeni nekakovosten prevod. Kakorkoli pogledamo je v Sloveniji kljub vsemu prevajanje iz angleščine v slovenščino še vedno najpogosteje iskana storitev. To pa predvsem zato, ker se je angleški jezik tako močno zakoreninil pri mnogih narodih, da velja za tako rekoč najbolj in največkrat uporabljen jezik. Pa to ne velja le v pogovornem ampak predvsem v poslovnem in v gospodarskem svetu. Zato tudi ni nič presenetljivega, da je prevajanje iz angleščine v slovenščino najpogostejše. Seveda je samo v Sloveniji ta jezikovna kombinacija zanimiva, v drugih državah pa se seveda angleščina prevaja v njihov domači jezik. Angleščina je tudi jezik, ki se ga, kot tuji jezik, uči največ ljudi. Večina ljudi bi sicer lahko napačno menila, da sta španski in francoski jezik tista, ki sta najpogosteje prevajana, vendar pa v poslovnem svetu prevladuje angleščina. Če pogledamo samo Slovenijo, pa vidimo, da je naša država enostavno premajhna, da bi lahko z našim jezikom sploh kaj dosegli, zato je pri nas najpogostejši način prevajanje iz angleščine v slovenščino.