Obračun plače, vrednotenje sposobnosti

Obračun plače je vrednotenje sposobnosti .

Motivacijska vrednost , ki jo prinaša nagrajevanje zaposlenih , ima svoj učinek na številnih področjih. Ne vpliva zgolj na izboljšanje rezultatov na profesionalnem področju, ampak tudi na drugih področjih. Verjetno najbolj kritični pri ocenjevanju so tisti, katerih aktualna izkušnja in aktivnost je prva služba oziroma načrtovanje kariere. Pred tem so se izobraževali in pridobivali ustrezna znanja, tega pa želijo v najboljši možni meri vnovčiti oziroma biti nagrajeni. Za obračun plače imamo na voljo več med seboj različnih možnosti. Najbolj preprosta je bruto-neto različica. Informacijo o višini nagrade v bruto ali neto znesku izvemo na preko različnih virov informacij. Vir takšnih informacij je lahko zaposlitveni oglas, v njem najdemo med drugim navedeno tudi predvideno nagrado ali celo zagotovljeno nagrado. Obračun plače se lahko skladno z rezultati ter zakonskimi določbami tudi spreminja. S strani zaposlenega oziroma prejemnika čim višje. Delodajalec je največkrat nasprotnega mnenja. Verjetno najboljši pa je pošten obračun plače. Katera delovna okolja imajo takšne plače velikokrat ni težko izvedeti. Nepisano pravilo je, da imajo delovna okolja z dobrim sistemom nagrajevanja pretežen del stalno zaposlenih. V vsakem primeru pa lahko izvemo za obračun plače, ko poteka zaposlitven razgovor. Vprašanje lahko postavimo sami, lahko pa nam to informacijo sporoči potencialni delodajalec ali njegov predstavnik. Odločitve, ki sledi je lahko prva služba, lahko pa se nadaljuje iskanje boljše priložnosti, tako kot jo predvideva načrtovanje kariere. Ko ocenjujemo obračun plače oziroma primernost nagrade moramo tudi upoštevati, da je prva služba začetek pridobivanja delovne izkušnje. Zato je nagrada med drugim tudi možnost njihovega pridobivanja. Dobro načrtovanje kariere to upošteva, ker se zaveda aktualnega trenda. Vedno več je priložnosti, ki kažejo na cenjenje dejanskih delovnih izkušenj. S tem smo prepričani in motivirani v smiselnost izpopolnjevanja svojega teoretičnega in praktičnega znanja.

Vseživljenjsko učenje lahko pozitivno vpliva na ugodnejši obračun plače .