Možgani, takšni in drugačni

Možgani se razlikujejo po mnogih značilnostih Velikost in oblika je pomembna razlika med vsemi živimi bitji.

Sposobnost možgani dolgujejo nevronom. Sposobnost nevronov je v prenašanju elektrokemičnih signalov do celic in njihovih sposobnosti. Enako je sposobnost nevronov v tem, da so sposobni primerno odgovoriti na elektrokemični signal, katerega prejmejo od drugih celic. Potenciale in sposobnosti nevronov nadzorujejo biokemični in presnovni procesi. Med najpomembnejše interakcije med receptorji in živčnimi prenašalci potekajo v sinapsah.

Človekovi možgani so večji kot možgani drugih živalskih vrste. Oblika in sestava je pogojena z razvojem in naravnimi danostmi v okolju. Podobno kot vse druge stvari v okolju se je tudi človek spreminjal in razvijal. Napredek in razvoj je v davnih časih potekal počasi, pogojen pa je bil z naravnimi danostmi. Več hrane, boljša hrana, dostopnost hrane, kot osnovnega pogoja za življenje, je pomenilo ne le izobilje, ampak je pomenilo tudi možnost razvoja vse potencialov. Človek, ki se je dnevno ukvarjal z lovom ali pridelavo hrane, drugih sposobnosti ni moral razvijati. Dnevno je njegov obseg aktivnosti bil omejen na pridobivanje hrane oziroma zagotavljanja osnovnih življenjskih pogojev. S tem, ko se je družba razvijala in spreminjala, so bile dodane možnosti za razvoj. Človek se ni ukvarjal zgolj z zagotavljanjem osnovnih življenjskih pogojev, ampak mu je ostal čas za razvijanje drugih sposobnosti. V starejših obdobjih je bil boljši razvoj celotne družbe nemogoč prav na račun majhnega števila ljudi, ki so lahko razvijali svoje sposobnosti ločeno od zagotavljanja osnovnih življenjskih pogojev.

Možgani se med seboj razlikujejo po mnogih značilnostih. Za človeka in sesalce je značilna velikost, sama kapaciteta sposobnosti človeških možganov pa je na eni strani neskončna, na drugi pa v mnogih delih in podrobnostih neznana. Človeške sposobnosti imajo v možganih točno določena področja. Pri tem si kapaciteto na eni strani delijo, novejše raziskave pa dokazujejo, da je mogoče sposobnost povečati z aktiviranjem drugih sposobnosti. Temelj takšnih razmišljanj temelji na znanstveno podprtih raziskava, katere so možgani deležni.