Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, kršitev pravic

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi razrešuje hude kršitve delovnega razmerja.

Razlogi zaradi katerih je podana izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se nanašajo na pogodbene obveznosti . Poleg tega imajo razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitve širši vpliv. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko podana zaradi kršitve pravic varnosti in zdravja zaposlenih s strani delodajalca. Na drugi strani pa podobno velja možnost, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana, zaradi kršitve obveznosti delavca na področju zdravstva oziroma zdravstvenega varstva. Delavec ima v primeru bolezni ali poškodb zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva. Takrat je oproščen delovnih obveznosti, skladno z ugotovitvami in navodili zdravnika. Vendar navodila zdravnika pomenijo za delavca obveznosti. Zdravnik mu lahko predpiše počitek, strogo ležanje ali razne druge ukrepe z namenom, da se oboleli ali poškodovani delavec čim prej pozdravi. Predpisano strogo ležanje nikakor ne pomeni, da se lahko delavec prosto giba kjerkoli ali opravlja razna fizična dela. Spoštovati mora navodila zdravnika, ki ga je pregledal ter potrdil pravico do odsotnosti z dela z namenom sanacije poškodbe ali ozdravitve. Če jih ne spoštuje, lahko sledi izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pri tem ne gre zgolj za kršitev pogodbenih obveznosti, ampak zapostavljanje in grobo izkoriščanje delavskih pravic. Varovanje zdravja je ena osnovnih človekovih dobrin, pridobljena pa je bila skozi dolgo časovno obdobje nenehnih bojev zanjo. Podoben pomeni in namen ima izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi za kršitve delodajalca. Varovanje zdravja na delovnem mestu je danes ne le zakonsko predpisana, ampak praktično samoumevna. Kršitve na področju varovanja zdravja na žalost niso redkost, kar med drugim kaže tudi na razvitost posamezne družbe. V nekaterih deželah so predpisane hude sankcije za takšna ravnanja, posledično si jih delodajalci ne drznejo kršiti v nobenem primeru.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je pravica, ki omogoča izogibanje težkim kršitvam pravic ali dolžnosti s strani delavca oziroma delodajalca.

Tukaj

Zaposlitveni portal, zahteve trga dela

Zaposlitveni portal spoštuje določene zahteve uporabnikov .

Uporabniki nastopajo na trgu dela kot udeleženci, ki iščejo ali nudi zaposlitev. Hkrati pa so del konkurenčnega okolja. Zaposlitveni portal običajno ne nudi zaposlitve edini, ampak lahko takšne izzive nudi njegova konkurenca. Konkurenčno okolje zagotavlja mnogo prednosti. Zaposlitveni portal mora predvsem skrbeti za svojo konkurenčnost. Zanimiva vsebina lahko pomeni izziv za konkurenco, ki nudi enako ali podobno spletno vsebino. Pridobitev konkurenčnih prednosti je mogoča na različne načine. Zaposlitveni portal lahko pomeni pridobitev mnogih prednosti, ki jih pred tem ni bilo oziroma niso bile značilne za klasične vire informacij. Pri tem gre največkrat za hitre in kakovostne vire informacij, lahko pa zaposlitveni portal prinese mnoge druge prednosti. Zaposlitveni portal nudi informacije na različne načine. Zaposlitev je zaželena predvsem tam, kjer je delovno okolje urejeno. delo lahko zato poteka v urejenem delovnem okolju. Lahko pa temu ni tako.
Vsako delo ima svoje značilnosti. slednje so lahko bolj ali manj različne od sorodnih ali enakih. Delo je skupek različnih dejavnikov, ki oblikujejo delovne aktivnosti, zahteve, pričakovanja ter mnogo drugega. Zaposlitev je za vsakega zaposlenega mnogo več kot le delovno mesto. Ker je udeležen v okolju sodelavcev, lahko to pomeni odnose ter mnoge vplive na njegovo zasebno življenje. Dobra delovna okolja nudijo dobre in pozitivne vplive na zasebno življenje. Zaznamuje jih množica dobrih odnosov med vsemi udeleženci. Taka zaposlitev je največkrat zaželena, zato je povpraševanje po njej veliko. Pridobitev je zahtevna, zato je potrebno zanjo storiti veliko. V prvi vrsti je potrebno imeti vse zahtevane lastnosti in značilnosti. Sposobnosti so ena najbolj iskanih lastnosti. Imamo splošne sposobnosti ter specifične spodobnosti. O tem, kakšne sposobnosti so primerne v veliki meri odloča delodajalec, lahko pa o tem odloča tudi zakon in predpisi, kateri urejajo področje trga dela.

Zaposlitveni portal ponuja zaposlitev ter delovne in druge izzive za tako vse delodajalce, kot delojemalce.

Več

Zavod za zaposlovanje in trg dela

Osnovno poslanstvo, ki ga ima Zavod za zaposlovanje, je povečevanje zaposljivosti prebivalstva. Skuša pa ponuditi celovito rešitev za to, da bi bil trg dela bolj učinkovit. To pomeni, da je ena izmed osnovnih nalog, ki jih ima Zavod za zaposlovanje, skrbno spremljanje stanja na trgu dela. Zelo pomembno je, da ima Zavod za zaposlovanje pregled nad tem, predvsem kakšno je povpraševanje po delovni sili. Tako lahko daje nasvete po tem, kakšne vrste izobrazbo je potrebno spodbujati in v katerem segmentu imamo preveč delovne sile. Pole tega pa je pomemben vidik, ki ga pokriva Zavod za zaposlovanje, skrb za zaposljivost celotne populacije tako mladih kot starejših. Pri starejših mora Zavod za zaposlovanje ponujati tudi možnost prekvalifikacije. Trg dela se namreč neprestano spreminja, kar pomeni, da so potrebe delodajalcev iz leta v leto različne. Mnoge generacije, ki so se izobraževale pred 30 ali več leti, imajo zastarela znanja in morajo pridobiti nove veščine, če želijo biti zanimivi za delodajalce. Prav tu mora Zavod za zaposlovanje odigrati ključno vlogo pri usmerjanju te populacije, da pridobi potrebna znanja in se bolje spopada s silami, ki obvladujejo sodoben trg delovne sile.

Dandanes je pomembno, da se vsi zavedamo tega, da je potrebno vseživljenjsko učenje. Živimo v času, ko ne moremo več pričakovati, da bomo celo življenje zaposleni na enem delovnem mestu. Zavod za zaposlovanje se zaveda, da bo postajal trg dela čedalje bolj fleksibilen, v prihodnosti bo skoraj zagotovo odpuščanje postalo lažje, s tem pa potreb po vseživljenjskem učenju še večja. Danes morajo biti ljudje pripravljeni tudi pri petdesetih letih vzeti v roke knjigo in se naučiti nekaj novega. Čeprav se lahko to sprva zdi mučno, pa so programi učenja, ki jih prireja tudi Zavod za zaposlovanje, prilagojeni različnim starostnim skupinam, tako da je vsa skrb odveč. Prav vsak je sposoben absorbirati nova znanja in veščine in to ne glede na njegovo starost. Res je, da je sprva potrebno nekaj prilagajanja, vendar je to le prehodno obdobje. Za konec pa velja omeniti še to, da je Zavod za zaposlovanje pooblaščen za izplačevanje nadomestil za primer brezposelnosti. Vendar pa so do teh upravičeni le tisti, ki so bili za to zavarovani.

Preberite več