Varčevanje, življenjski slog

Varčevanje v mnogih primerih določa življenjski slog .

Življenjski slog je skupek lastnosti osebe, s katero oblikuje vsakdanjik. Med možnosti spada tudi varčevanje, kot edina naložba ali ena izmed naložb. V primeru, da je takšna naložba sprejeta, oblikuje življenjski slog. Ta je odličen, če smo naložbo optimalno načrtovali, delujemo v prid njegove izpolnitve ter živimo skladno s svojimi življenjskimi načeli, karakterjem ter drugimi osebnimi značilnostmi. Optimalna naložba je tista, ki omogoča doseči naložben cilj ter hkrati ne vpliva negativno na kakovost življenja naložbenika. Varčevanje oziroma manjša poraba kot potrošnja nikakor ni slaba lastnost osebe, če ima zagotovljeno svoji osebnosti primerno kakovost življenja. Slabe so prevečkrat ocene, ki temeljijo na raznih predsodkih. Oseba, ki prisega na prestiž ali luksuz je velikokrat razumljena, kot oseba z večjimi prihodki. Malo ljudi pa pri tem pomisli, da gre lahko tudi za manjše odhodke oziroma investiranje v nepotrebno ter s tem varčevanje v večjem obsegu kot si predstavljajo ali lahko predstavljajo. Dnevno lahko porabimo več ali manj, predvsem pa je porabljeno bolj ali manj smiselno investirano. Dobrine, ki jih pridobimo so bodisi otipljive ali neotipljive narave, za večjo kakovost življenja pa so bodisi koristne ali nekoristne. Višina investicije je pri tem praktično nepomembna, saj vse kar koristi, investicijo upraviči. Na drugi strani pa tudi manjša investicija, ki ne koristi, pomeni nesmiselno investicijo. V tem pogledu nas lahko varčevanje tudi osebnostno oblikuje, predvsem pa vpliva na naše navade. Izbrati je potrebno zgolj obliko, ki zahteva od varčevalca bolj premišljene odločitve. Omejen dostop do sredstev, kateri predstavlja časovne in druge omejitve, je primer zahtevnega odločanja, katero prisili varčevalca v bolj kakovostno odločanje. Izbrano varčevanje bo v tem primeru zahtevalo, da svojo potrošnjo oblikuje skladno z prihodki, manj se bo oziral na privarčevana sredstva, saj bo do njih prišel težje.

Varčevanje omogoča pozitivne spremembe osebnosti varčevalca.

http://varcevalnica.alta.si/odlocevalec