Izračun plače, merilo uspeha

Izračun plače je lahko merilo uspeha zaposlenega kot tudi družbe.

Pogosto imamo izračun plače v mislih kot obračun nagrade za opravljeno delovno aktivnost. Z njo delavec, delodajalec ali druga oseba pride do raznih koristnih informacij. V širšem pomenu pa izračun plače pomeni družbeni standard določenega področja. Za kakovostno informacijo pa je potrebno upoštevati tudi posebnosti. Ali kot pogosto rečemo, brati je potrebno droben tisk. Mnogi se za izračun plače odločajo, ko željo zamenjati delovno mesto. Obstoječe delovno mesto po njihovi oceni ne nagrajuje pošteno njihovih delovnih sposobnosti in aktivnosti. Zato iščejo alternativno delovno mesto, ki bi njihovo sposobnost in aktivnost bolj nagradilo. Velikokrat alternativno delovno mesto oceni izračun plače. Pri tem gre lahko za eno alternativno delovno mesto ali več alternativ. Eno alternativno mesto je v primeru, ko je delavec dobil zgolj eno ponudbo. Več pa takrat, ko je našel več ponudb. V prem primeru bo obstoječi izračun plače primerjal z ponudbo. Ta je največkrat izražena v bruto znesku. V primeru, da bo neto znesek bolj ugoden oziroma bo prinesel delavcu večjo nagrado, to pomeni veliko motivacijo. Pri večjem številu alternativnih delovnih mest pa bo ocenjeval obstoječi izračun plače z ponujenimi nagradami potencialni delodajalcev. Ocena v nobenem primeru ni enostavna, saj so ocene v nominalnih vrednosti le del slike novega delovnega mesta. Upoštevati mora, da so ponujena alternativna delovna mesta bolj ali manj oddaljena, da bo zato potreboval določen večji ali manjši čas, oddaljenost lahko pomeni tudi številne dodatne stroške in obremenitve. Vedno bolj pa prihaja do izraza tudi duševno zdravje. Večja oddaljenost pomeni tudi večje psihične obremenitve, katere se prepogosto ne upošteva. Pri delovanju človeškega organizma imajo pomemben vpliv, obstaja pa tudi nevarnosti povezane z premagovanjem razdalj in številnimi drugimi ovirami.

Izračun plače mora upoštevati vse dejavnike oziroma vse dejavnike, ki jih zaznamo ter smo jih sposobni dobro oceniti.

Izračun plače, predvideni osebni dohodek

Izračun plače je predvideni osebni dohodek ali nagrada za opravljeno delo.

Vsakega zaposlenega zanima izračun plače. Dobrodošlo je izračun plače vsakič, ko zato obstajajo dobri razlogi. Predvsem je izračun plače koristen po opravljeni nalogi. Z natančnim izračunom nam izračun plače ne pove zgolj višine naše nagrade. Z izračunom izračun plače lahko pomeni tudi motivacijo za prihodnost. Možne pa so tudi obratne situacije, vendar je v tem primeru vzdušje drugačno.
Velika motiviranost je pri opravljanju profesionalnih nalog pomembna. Enako velja za naloge prostega časa. Vendar je med nalogami profesionalne narave in nalogami prostega časa pomembna razlika. Profesionalna narava pomeni, da smo zato nagrajeni, ta nagrada pa nam pomeni večji ali manjši delež pogoja za preživetje. V nalogah prostega časa te značilnost ni. V primeru, da oseba ni zadovoljna z nalogam profesionalnega značaja ali nagradami za izvedene naloge, lahko razmišlja o spremembah ali jih celo izvede. Začetek sprememb pomenijo kakovostne informacije. Te lahko nudi zavod, zaposlitveni portal ali kakšno drugo informacijsko mesto. Izbrati med opcijami ki jih nudijo informacijska mesta večinoma ni težavno, je pa odgovorno. Osebe so navezane na določeno informacijsko mesto gojijo upravičeno zaupanje. Torej bodo kot prvo izbiro izbrali informacijsko mesto, ki jim nudi kakovostne informacije. Razlike so, vendar v osnovi vsako informacijsko mesto načeloma nudi enake informacije. Drugačnosti so v pristopih, načinih podajanja informacij, nudenju dodatnih informacij in podobno. Ker te razlike vsaki osebi pomenijo boljšo ali slabšo izbiro, če govorimo o enem viru informacije, se dodo zanj odločile ali bodo izbrale drug vir informacij. Ker je izbira velika, lahko vsak izbere najboljše zase in najboljše za svoj aktualni primer. V prihodnosti se lahko izbira spremeni zaradi osebe same, nove situacije, sprememb v okolju ter zaradi drugih podobnih dejavnikov.

Izračun plače je v mnogih primerih osnova za osebno motivacijo, prinaša pa tudi osnovo za sprejetje pomembne osebne odločitve.

Izračun zavarovanja odloča o zavarovanju

Izračun zavarovanja je cena zaščite pred nevarnostmi.

Vsak zavarovanec izračun zavarovanja obravnava po svojih načelih in izkušnjah . Dobre izkušnje iz preteklosti, ga bodo skoraj zagotovo napotile k isti zavarovalnici in sklepanju enake ali podobne zavarovalne pogodbe. V nasprotnem primeru, torej primeru slabih izkušenj z določeno zavarovalnico ali z določeno zavarovalno pogodbo iz preteklosti, ga bodo najverjetneje nagovarjale k zamenjavi zavarovalnice ali zavarovalne pogodbe. Ker je konkurenca na zavarovalniškem trgu velika mora biti izračun zavarovanja konkurenčen, osebi mora predstavljati najboljše na trgu. Pri tem ni nujno, da je
izračun zavarovanja najugodnejši. Izračun zavarovanja je lahko tudi dražji, kot je izračun zavarovanja vendar nudi druge ugodnosti. Druge ugodnosti, ki naredijo dražji izračun zavarovanja ugodnejši so kakovostno, hitro in odgovorno obravnavanje nastalega primera ter hitro izplačilo škode. Prav tako je vsak zavarovanec rad deležen mnogih drugih ugodnosti. Poleg ugodnosti je zelo pomemben profesionalen odnos predstavnika zavarovalnice. Odnos predstavnika zavarovalnice mora biti pošten. Osebo, ki bo sklenila ali podaljšala zavarovanje mora v vsakem trenutku navdajati s prepričanjem, da so pravice in dolžnosti iz zavarovalne pogodbe pošteno razdeljene ter odmerjen. V vsakem nasprotnem primeru je velika verjetnost, da bo zavarovanec začel bolj ali manj razmišljati o drugi zavarovalnici. Vsaka zavarovalnica med drugim zelo pozorno spremlja tudi zavarovalniški trg. Zavarovalniški trg je sestavljen iz udeležencev, ki si vsak zase želijo najboljše. Ocena konkurence je zelo pomembna, saj se z upoštevanjem konkurenčne zavarovalnice ali zavarovalnicami, lahko lažje in pravilneje odloči za ravnanje v prihodnosti. Za zavarovalnico je konkurenca posebej zanimiva, ko vstopa na nov zavarovalniški trg. Ker iz lastne statistike ne pridobiti kakovostnih podatkov, so zanjo zelo koristne informacije o ostalih že prisotnih konkurentih. Med koristne informacije sodijo predvsem tiste, ki jo usmerjajo k odločitvam in dejanjem v prihodnosti.

Izračun zavarovanja mora v tem primeru odsevati konkurenčnost in privlačnost zavarovalnice za zavarovance na novem zavarovalniškem trgu.

Več si preberite tukaj.