Izobraževanje odraslih Kranj, možnost, ki jo ne gre spregledati

Izobraževanje odraslih Kranj ponuja možnost izobraževanja, ki jo ne gre spregledati. Izobraževanje odraslih v Kranju sta v bistvu dve izobraževalne smeri, dve osnovni možnosti, vsaka v dveh različnih izvedbah.

Izobraževanje odraslih Kranj

Logistika je poklic prihodnosti

Področje logistikeje vedno obstajalo, vendar ni bilo nikoli v preteklosti tako prežeto z novostmi in spremembami. Časi pretoka blaga so bili včasih izraženi meseci, danes mesece nadomeščajo ure, minute in sekunde. Logistika je v bistvu upravljanje toka materialov od virov do porabnikov. Zajema fizični dok materiala in tok informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika. Cilj logistike je zgotoviti prav dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, količini in kakovosti, z najnižjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo. Logistične delavce izobraževanje odraslih v Kranju uči o vseh različnih procesih v podjetju. Napredovanju, povpraševanju, nabavi, načrtovanju potreb, načrtovanju proizvodnje, materialnem poslovanju, skladiščenju, manipuliranju z materiali, embaliranju, komisioniranju, o zalogah končnih izdelkov, fizični distribuciji, načrtovanj distribuciji, naročilih, transportu, prodajnih storitvah, poprodajnih storitvah in o številnih drugih pomembnih stvareh s področja logistike. Mnogi se ob tem sprašujejo, čemu izobraževanje odraslih s področja logistike v Kranju, če pa je logistika preprosta in vsakdanja. Področje logistike je preprosto in vsakdanje do trenutka, ko je prepuščeno naključju. Ko pa mora določen logistični proces potekati zelo natančno v vseh sestavinah, postane izobraževanje odraslih s področja logistike v Kranju praktično nuja. Za vsakim izdelkom na polici trgovine je določen logističen proces, kot potrošniki izdelek tudi želimo imeti v določenem času na voljo. In nam zagotovo ni vseeno, če je dobavljivost srečno naključje. Izobraževanje odraslih s področja logistike v Kranju temu primerno izobražuje na splošnih kot tudi strokovnih kompetenc. To so jeziki, matematika, računalništvo, komunikacija, geografija, zgodovina in druge za opravljanje poklica potrebne kompetence. Izobraževanje odraslih s področja logistike v Kranju vsakemu zavzetemu slušatelju omogoča, da postane logistični strokovnjak. Več o izobraževanju odraslih v Kranju, si preberite tukaj.