Kakšen prevod iz slovenščine v italijanščino potrebujemo?

V bistvu je precej enostavno, ko pridemo do zaključka, da potrebujemo prevod iz slovenščine v italijanščino. Če želimo bolj enostaven prevod iz slovenščine v italijanščino žig ni potreben, saj gre le za lažje besedilo, katero se ne bo kazalo na sodiščih ali pravnih ustanovah in zato torej ni potrebno, da na sebi nosi žig in datum overitve. Če pa seveda želimo prevod iz slovenščine v italijanščino za ravno take, sodne primere, potem pa sta seveda žig in pa datum overitve še kako pomembna. Pravzaprav, dobro si je zapomniti, da brez datuma overitve in pa žiga sodnega dokumenta, kot so rojstni listi, diplome ali podobno, sam prevod iz slovenščine v italijanščine ne bo mogel biti opravljen, saj podjetje, ki izvaja prevajanje, potrebuje kopijo ali izvirnik tega dokumenta, ker bo le-ta na koncu prevajanja priložen k prevodu kot dokaz, da gre za isti dokument, kot bo tisti, ki bo preveden. Torej za prevod iz slovenščine v italijanščino žig ni potreben, razen če govorimo o sodnih prevodih. Kot pa smo že omenili, je potrebno take dokumente predhodno overiti.

Prevod iz slovenščine v italijanščino pa ni čisto nič kompliciranega, če, kot smo se že zgoraj poučili, gre le, za tako rečeno, lažje besedilo za katerega ni cilj, da ga prebira kakršnakoli uradna oseba. Taka besedila pa so lahko praktično karkoli. Morda bi želeli prevod iz slovenščine v italijanščino zato, da bi svojega otroka poučili še o drugem jeziku. Morda smo napisali knjigo in bi jo radi predstavili naši primorski babici in torej potrebujemo lektoriran prevod iz slovenščine v italijanščino.