Zahvalno pismo, ohranjanje prepoznavnosti

Zahvalno pismo je ohranjanje osebne značilnosti za prihodnost.

Za zahvalno pismo se ne odloči veliko kandidatov, ki kandidira za delovno mesto . Razlogov je več, nekateri so razočarani, drugi so pričakovali vse kaj drugega kot so doživeli na razgovoru in podobno. Vsekakor pa zaradi redkosti zahvalno pismo najde svoje mesto v spominskih celicah delodajalca oziroma njegovega predstavnika. Tudi, če bomo iz raznih razlogov izbrali drugo delovno mesto, bo s tem naša prepoznavnost boljša kot v primeru drugih kandidatov. V tem pogledu je zahvalno pismo podobno, kot izredne geste in druge značilnosti nastopa na razgovoru. Enako tudi v tem primeru avtor dobro ve, da se je potrebno za uspešno kandidaturo ločiti od povprečja. Pri tem pa je potrebno paziti, da ne bomo izstopali preveč, saj se v tem primeru prednosti večinoma izničijo. Meja med dopustnim in pretiravanjem je razmeroma tanka, potrebno je imeti dober občutek. Prednost, ki jo ima zahvalno pismo v primerjavi z drugačnim, bolj drznim nastopom na kandidaturi je v večji možnosti obvladovanja situacije. Potem, ko smo opravili razgovor so naši vtisi sveži, po naših možganskih celicah vrvi raznih idej, zamisli in podobnega. Vse skupaj je potrebno zgolj ustrezno prestaviti v zahvalno pismo. Na razgovoru lahko izstopamo od množice, vendar je uspešnost nastopa odvisna tudi od drugih dejavnikov. Pričakujemo lahko točno določeno sestavo komisije, nismo pa zagotovo prepričani v natančno takšno zasedbo. Med zasedbo se lahko nenadoma pojavi direktor ali kakšna druga vplivna oseba, ki ima vpliv na komisijo. Možen je tudi obraten scenarij, da oseba s takšnim vplivom ravno v času našega nastopa pred komisijo ni prisoten. V vsakem primeru je napisati pismo lažje, ker imamo vse do oddaje možnost poljubnega spreminjanja vsebine. Sveže misli je dobro čim prej zapisati, obliko pa lahko pred oddajo poljubno spreminjamo.

Zahvalno pismo je zelo dobra odločitev za vse, ki mislijo na prihodnost.

Iščem delo, izogibanje zamujenim priložnostim

Iščem delo mora ponujene priložnosti najti in jih izkoristiti.

Pri tem pride prav čisto vse, kar kandidat lahko ponudi potencialnemu delodajalcu. Zanj je kadrovska okrepitev izrednega pomena, včasih je tudi nuja. Kandidat mora iščem delo razumeti, s strani delodajalca. Predno je objavil v javnosti, preko raznih virov kadrovske potrebe, je zagotovo izvedel iskanje povsod, kjer ima dostop. To je lahko panoga, konkurenca, poslovni partnerji iz drugi panog ter povsod tam, kjer pogosto ali občasno komunicira. Poleg tega ima vsak poslovnež bistveno širše območje iskanja, saj je iskanje pri poslovnem uspehu pomemben del aktivnosti. Iščem delo kandidata ima bistveno ožji pogled oziroma manj dostopa do potencialnih virov. Zato pa mora kandidat razmišljati, da je potreba v primeru razpisa več kot nujna. Iskanje pred tem pa je koristno, ko je iščem delo osebno in poteka izven ustaljene prakse. Ustaljena praksa je kandidiranje na razpisana prosta delovna mesta. Vendar, kot je zgoraj navedeno, delodajalci velikokrat iščejo tudi takrat, ko razpisa ni oziroma ko javno sporočajo potrebe po kadrih. Zato lahko iščem delo kandidat ubere podobno taktiko. Razume, da so potrebe po novih kadrih prisotne praktično vedno in jih temu primerno išče povsod tam, kjer se mu zdi delovno okolje najboljše. V tem primeru iščem delo poišče delodajalca glede na lastne ocene ali glede na reference, ki so za delodajalca na voljo. Bolj kot so reference neodvisne, boljše so. Delodajalec ima po ocenah kandidat dober sistem nagrajevanja, dobro delovno okolje, nudi odlične pogoje za dodatna izobraževanja in usposabljanja ter je na splošno boljši od konkurence. Reference so lahko pridobljene iz različnih virov, nobenega kakovostnega vira ne smemo pri tem spregledati. Velikokrat dajemo težo predvsem uveljavljenim virom informacij, dobri, če ne celo boljši pa so malo znani. Zaposleni pri delodajalcu so lep primer.

Iščem delo je lahko individualna kandidatura za delovno mesto, ki v javnosti ni znano.

http://mojazaposlitev.si/prosta-delovna-mesta/

Zaposlitveni portal, zahteve trga dela

Zaposlitveni portal spoštuje določene zahteve uporabnikov .

Uporabniki nastopajo na trgu dela kot udeleženci, ki iščejo ali nudi zaposlitev. Hkrati pa so del konkurenčnega okolja. Zaposlitveni portal običajno ne nudi zaposlitve edini, ampak lahko takšne izzive nudi njegova konkurenca. Konkurenčno okolje zagotavlja mnogo prednosti. Zaposlitveni portal mora predvsem skrbeti za svojo konkurenčnost. Zanimiva vsebina lahko pomeni izziv za konkurenco, ki nudi enako ali podobno spletno vsebino. Pridobitev konkurenčnih prednosti je mogoča na različne načine. Zaposlitveni portal lahko pomeni pridobitev mnogih prednosti, ki jih pred tem ni bilo oziroma niso bile značilne za klasične vire informacij. Pri tem gre največkrat za hitre in kakovostne vire informacij, lahko pa zaposlitveni portal prinese mnoge druge prednosti. Zaposlitveni portal nudi informacije na različne načine. Zaposlitev je zaželena predvsem tam, kjer je delovno okolje urejeno. delo lahko zato poteka v urejenem delovnem okolju. Lahko pa temu ni tako.
Vsako delo ima svoje značilnosti. slednje so lahko bolj ali manj različne od sorodnih ali enakih. Delo je skupek različnih dejavnikov, ki oblikujejo delovne aktivnosti, zahteve, pričakovanja ter mnogo drugega. Zaposlitev je za vsakega zaposlenega mnogo več kot le delovno mesto. Ker je udeležen v okolju sodelavcev, lahko to pomeni odnose ter mnoge vplive na njegovo zasebno življenje. Dobra delovna okolja nudijo dobre in pozitivne vplive na zasebno življenje. Zaznamuje jih množica dobrih odnosov med vsemi udeleženci. Taka zaposlitev je največkrat zaželena, zato je povpraševanje po njej veliko. Pridobitev je zahtevna, zato je potrebno zanjo storiti veliko. V prvi vrsti je potrebno imeti vse zahtevane lastnosti in značilnosti. Sposobnosti so ena najbolj iskanih lastnosti. Imamo splošne sposobnosti ter specifične spodobnosti. O tem, kakšne sposobnosti so primerne v veliki meri odloča delodajalec, lahko pa o tem odloča tudi zakon in predpisi, kateri urejajo področje trga dela.

Zaposlitveni portal ponuja zaposlitev ter delovne in druge izzive za tako vse delodajalce, kot delojemalce.

Več

Spremno pismo iskanje zaposlitve

Spremno pismo pomeni aktivno iskanje zaposlitve , lahko pa gre za obstoječo aktivno zaposlitev.

Iskanje zaposlitev ter aktivna zaposlitev sta dejavnika trga del. Delo je sestavni del trga dela. Na trgu dela predstavlja delo izziv tako brezposelnim, kot tudi osebam, katere s trenutno zaposlitvijo niso zadovoljne iz takega ali drugačnega razloga. Delo osebe dobijo preko informacije. V nadaljnjem koraku morajo izvesti vse potrebno, da pridobijo delo. Največkrat se v naslednjem koraku izpolni potrebne zahteve, kot so spremno pismo in življenjepis. Spremno pismo in življenjepis prestavljata primernost osebe za delo. O tem ali je kandidat na katerega se spremno pismo in življenjepis nanaša primeren za delo odločajo razne osebe. Največkrat gre za osebe, ki so sposobne presoditi vse, kar spremno pismo in življenjepis predstavljata. Spremno pismo in življenjepis sta lahko napisana v superlativih. Kar pomeni, da ne predstavljata dejanskega stanja. Intervju je največkrat dosežen takrat, ko je predstavitev preko pisne oblike uspešen. za intervju se izmed množice prijavljenih izbere najboljše kandidate. Intervju je zato že korak bližje delovnemu mestu. Delovno mesto seveda še ni pridobljeno, vse je odvisno od tega ali bo intervju uspešen. intervju je lahko od primera do primera različen. Kandidat se mora zavedati, da je od tega odvisna njegova bodoča zaposlitev. Mnogi želijo na takšni predstavitvi pridobiti možnosti, čeprav zato nimajo ustreznih pogojev. Za kandidata je najbolje, da se vede naravno. V primeru, da se ne vede naravno, bo v prihodnosti lahko trpela njegova kariera. Ker se bodo v razgovoru prikazane lastnosti izkazale za pretirane, bo v kratkem lahko prišlo do odpovedi. Z drogo besedo : oseba, ki se je na razgovoru prikazovala preko svojih dejanskih sposobnosti, bo izgubila delovno mesto. Naravno obnašanje je zato najbolj primerno. Oseba bo prikazana v najboljši možni luči, predvsem pa delodajalcu lahko v prihodnosti prikazane lastnosti v celoti omogočajo.

Spremno pismo prinaša izzive.

Življenjepis, izvirnost zaželena

Življenjepis predstavlja dogodke skozi čas, ko morajo predočiti ustreznost kandidata vsakemu delodajalcu. Življenjepis je zapis življenjsko pomembnih dogodkov v življenju. Vsak življenjepis, ki se zapiše predno se zaprosi za delo, mora vsebovati nekaj obveznih elementov. Oseba, ki piše življenjepis, se mora zavedati, da mora biti zapis kratek, jedrnat in učinkovit, če se želi pridobiti delo. Potencialnih kandidatov je veliko, zato je izbira zahtevna.

Delo je zanimivo za velik ljudi, zato se mora življenjepis prosilca pomembno ločiti od ostalih. Med množico oseb, ki jih zanima delo bodo izbrali preko različnih selekcij najboljše kandidate. Življenjepis, ki se zahteva v prijavi za delo, mora biti kratek in jedrnat, saj na ta način postane zanimiv za potencialnega delodaja.ca. Primernost, ki ga delo zahteva, se prepozna preko osebnih in kontaktnih podatkov, navedenih delovnih izkušnjah, informacijah o izobrazbi in pridobljenih znanjih ter nekaterih drugih sposobnostih kandidata. Osebni podatki lahko pomenijo veliko. Prav tako so pomembne pridobljene delovne izkušnje. Slednje bo moral kandidat, v primeru, da bo izbran med mnogimi kandidati, tudi izkazati. Delovne izkušnje so poleg izobrazbe in pridobljenih znanj zelo pomembne pri selekciji. Največkrat se v ožji krog prebijejo osebe, ki imajo najbolj primerna znanja, izobrazbo in delovne izkušnje. Slednje delodajalcu pomenijo največ, saj lahko računa na učinkovitost dela zaposlenega. Življenjepis mora poleg obveznih elementih imeti tudi ščepec izvirnosti in duhovitosti. Na ta način postane kandidat bolj zanimiv, ker izstopa iz množice vseh kandidatov.

Ker je kandidatov mnogo, bodo vsi, ki se držijo nekaterih klasičnih načel zapisa življenjepisa, manj zanimivi. To pa preprosto zato, ker se izgubijo v množici vseh kandidatov. Na drugi strani se bo v času izbire med množico klasičnih življenjepisov zlahka izloči izviren in originalen življenjepis. Takšen je zanimiv iz več razlogov. Ljudje na splošno imamo radi spremembe, poleg tega se velikokrat odločimo na podlagi dobrega prvega vtisa. Življenjepis je zapis pomembnih dogodkov v življenju kandidata za delovno mesto.

Delo Maribor, priložnost sposobnim

Delo Maribor omogoča, da je zaposlitvena priložnost ponujena. Zaposlitvena priložnost je v prvi vrsti namenjena vsem, ki se željo z njo soočiti in preizkusiti v njenih zahtevah. Vendar uspešnost ni samoumevna, ampak jo morajo vsi, ki iščejo delo Maribor, tudi izkazati. Delo Maribor tako lahko nudi dobre izzive brezposelnim ter vsem oseba, ki iščejo novo, boljše delovno mesto. Glede na preteklost se je delo Maribor spremenilo. Spremembe, ki jih je delo Maribor doživelo so predvsem zahteve do zaposlenih.

Poleg tega se je delo Maribor spremenilo tudi izven delovnega okolja. Delo Maribor je izven delovnega okolja dobilo pomembno konkurenco. Kar je velika možnost za vse iskalce zaposlitve, ter vse tiste, ki želijo na drugem delovnem mestu izkazati vse svoje sposobnosti. Vsak delodajalec se zaveda, da so zaposleni lahko vir njegove uspešnosti. Poleg njih je uspešnost odvisna tudi od njegovih sposobnosti upravljanja z zaposlenimi. Zaposleni so lahko uspešni, če jih zna pravilno motivirati. Možnosti za dobro motivacijo je veliko. Razlikujejo se predvsem po osebah, katerim je motivacija namenjena. Največkrat gre za nekatere skupne lastnosti posameznih skupin. Te skupine imajo nekatere skupne lastnosti ali pa podobne lastnosti. Njim namenjena učinkovita motivacija je največkrat uspešna po enakih ali podobnih načelih. Hkrati pa različna od uspešne motivacije za druge skupine ali posameznike. Glede na preteklost so spremembe vidne tudi v mnogih drugih značilnostih.

Brezposelni imajo danes veliko širšo paleto možnosti za uspeh. Svoj čas je bilo možnosti za uspeh manj, ker to na eni strani ni bilo zahtevano, na drugi strani pa so bile zahteve bolj ozko usmerjene. Danes je veliko povpraševanje predvsem po osebah, ki so sposobne širše palete aktivnosti. Širša paleta aktivnosti jim omogoča, da so primerni za zahteve zelo raznolikih delodajalcev. Temu primerno so pri iskanju zaposlitve lahko bistveno bolj uspešni. Delo Maribor je priložnost za osebe, ki imajo sposobnosti primerne zahtevam delodajalcev.

Zavod za zaposlovanje, ustanova na trgu dela

Zavod za zaposlovanje je ustanova na trgu dela , ki velja za eno izmed glavnih in eno pomembnejših med sebi enakimi.

Osnovne aktivnosti, ki jih zavod za zaposlovanje izvaja so : posredovanje zaposlitev in zaposlitveno zaposlovanje, izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti, ki ji ima zavod za zaposlovanje, informiranje o trgu dela ter kreiranje informacij javnega značaja.

Zavod za zaposlovanje ima svoje začetke v Mestni posredovalnici za delo. Začetek delovanja sega v leto 1900, predstavlja pa začetek javne službe za zaposlovanje na območju Slovenije. Takratni zavod za zaposlovanje oziroma mestna posredovalnica za delo je svoje delovanje preko podružnic širilo dejavnost na ostala območja Slovenije. Pomembna širitev dejavnosti je takratni zavod za zaposlovanje oziroma Mestna posredovalnica za delo je potekala na več ravneh, dogajale so se tudi razne spremembe. Pomembna sprememba se je zgodila leta 1960. Nov zakon o zaposlovanju je opravljanje aktivnosti predal Zavodom za zaposlovanje delavcev, ki so bili ustanovljeni za eno ali več občin. Naslednje spremembe, ki jih je zavod za zaposlovanje doživel je bilo leto 1990, ko se je začela izrisovati podoba in ureditev samostojne države Slovenije. Na osnovi ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se je bistveno spremenila organizacija področja, katerega obsega zavod za zaposlovanje. Leta 1992 je Republiški zavod za zaposlovanje deloval kot organ v sestavi Ministrstva za delo, maja 1992 pa je postal samostojni javni zavod s statusom pravne osebe. Zadnjo pomembnejšo spremembo je zavod za zaposlovanje doživel leta 1998. Sprememba iz leta 1998 se je zgodila z spremembo Zakona o zaposlovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti. S spremembo zakona se je zavod za zaposlovanje preimenoval v Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, njegove Območne enote pa v Območne službe.

http://www.mojazaposlitev.si/kariera/zavod-za-zaposlovanje/