Optimizacija za iskalnike dobra rešitev

Optimizacija za iskalnike je dobra rešitev .

Obisk spletnih strani je želja lastnikov in oglaševalcev. Dobra spletna stran je lahko dobro obiskana iz mnogih razlogov. Predvsem jo odlikuje njena vsebina. Vsekakor pa je potrebno spletno stran najprej obiskati, da se o kakovosti njene vsebine in morebitnih nadaljnjih obiskih prepričamo. Ob prvem dostopu je pomembno, da se spletna stran razlikuje od drugih spletnih strani, ter je že v času iskanja med najbolj izpostavljenimi. K temu pripomore optimizacija za iskalnike. Iskanje neznane spletne strani se običajno zgodi ob iskanju točno določene vsebine na spletu. Takrat se uporablja iskalnike. Uporaba iskalnikov se vrši z uporabo ključnih besed. Ključne besede so tiste besede, ki najbolje opisujejo željo uporabnika spleta. Z ključno besedo na kratko sporoči kakšno vsebino želi videti. Optimizacija za iskalnike večino svojih aktivnosti temelji prav na iskalnikih in uporabi ključne besede. Spletni iskalniki so med uporabniki pogosto uporabljeni. Največkrat takrat, ko se išče neznane vsebine ali spletne strani. Optimizacija za iskalnike ima kar nekaj možnosti za doseganje boljšega obiska spletne strani. Spletna stran mora biti potem ko je optimizacija za iskalnike posegla, bolj obiskana. Večji obisk spletne strani se lahko preveri. Služi kot rezultat dosežka optimizacije. Po preverjanju uspešnosti optimizacije se skrbniki spletnih strani in lastniki dogovorijo o nadaljnjih korakih. Vsekakor je želja lastnikov spletnih strani v prepoznavnosti spletnih strani. Največja prepoznavnost spletne strani je dosežena takrat, ko spletna stran ne potrebuje nikakršne dodatne dejavnosti in pomoči za doseganje obiskovalcev. Obiskovalci sami imajo domeno spletne strani v spominu na tak ali drugačen način zabeleženo, kar pomeni, da se v primeru iskanja pojmov ali vsebine iz spletne strani, najprej odločijo za obisk točno določene spletne strani. Doseganje takšnega cilja ima lahko več poti in načinov. Spletni iskalniki in ključne besede so ena izmed možnosti, s katerimi se doseže boljša prepoznavnost.

Optimizacija za iskalnike je dobrodošla pomoč večji obiskanosti spletne strani.

 

Optimizacija za iskalnike, pomaga dosegati uporabnike

Optimizacija za iskalnike pomaga dosegati uporabnike na spletu ali preko spleta.

Uporabnike na spletu dosega spletno trženje , uporabniki preko spleta pa so predvsem zanimivi za klasično trženje. Dva različna načina trženja sta danes prisotna in oblikujeta celotno trženje. Vsako od trženj ima svoje dobre in manj dobre strani. Klasično trženje ima prednost v tem, da izdelek ali storitev nakupujemo s svojo prisotnostjo. Posebno pri trženju izdelkov je ta prednost velika, saj spletno trženje ne omogoča ogleda, otipa, preizkusa in mnogih drugih lastnosti izdelka pred samim nakupom. Prednost spletnega trženja je predvsem, da lahko izdelek ali storitev kupujemo kadarkoli, kar pomeni, da se za nakup odločimo takrat, kadar nam najbolj ustreza. Poleg tega se v spletnem trženju večkrat uveljavljajo boljši načini trženja, s tem je lahko nakup izdelka ali storitve cenejši. Pri spletnem trženju lahko trgovec deluje kot posrednik med kupcem in proizvajalcem, samo trženje pa ne zahteva trgovine, skladišča, ter vseh stroškov povezanih s trženjem na klasičen način. Optimizacija za iskalnike lahko pripomore k izboljšanju obeh načinov trženja. Glavni namen vsakega trženja je dosegati kupce, pomoč pa optimizacija za iskalnike lahko nudi z doseganjem obiskovalcev spleta. Obiskovalci spleta se med drugim lahko informirajo o izdelkih in storitvah tako klasičnega kot spletnega trženja z množico aktivnostmi. Optimizacija za iskalnike s svojimi aktivnostmi predvsem omogoča, da je učinkovita komunikacija z potencialnimi klasičnimi ali spletnimi kupci. Preko oskrbe z informacijami, optimizacija za iskalnike pripomore predvsem k boljši konkurenčni prednosti v primerjavi z drugimi klasičnimi ali spletnimi tržniki. Optimizacija za iskalnike omogoča, da je dosegljivosti informacij o spletnem ali klasičnem trženju na bolj vidnem mestu, kar posledično pomeni možnost, da se bodo klasični ali spletni kupci prej odločili za tega tržnika. Dobra optimizacija za iskalnike praktično omogoča nakup.

Optimizacija za iskalnike je vedno bolj iskana aktivnost, ki izboljšuje rezultate spletnega in klasičnega trženja.

Besedni zaklad oglaševanja na iskalnikih

Tako kot v katerikoli stroki tudi v stroki oglaševanja na iskalnikih naletimo na določeno strokovno izrazje, ki je tistim, ki z njim redno operirajo, domače, tistim, ki pa bi radi le želi uspešne pridelke oglaševanja na iskalnikih, pa morda manj. Oglejmo si nekaj osnovnih pojmov.

Search Engine Marketing (SEM) – Iskalni marketing

SEM je nosilni pojem oglaševanja na iskalnikih. Izvaja se preko dveh osnovnih orodij: SEO in PPC.

Search Engine Optimization (SEO) – Optimizacija spletnih strani

SEO tehnike pomagajo pri ureditvi spletnih strani na način, da jih spletni iskalniki uvrstijo čim višje med iskalne zadetke. Največji poudarek je na izboru ključnih besed.

Pay-Per-Click (PPC) – Plačaj-po-kliku

PPC je model oglaševanja na iskalnikih, ki oglaševalcem zaračuna vsak klik potencialnih kupcev na povezavo do spletne strani oglaševalca. Ne zaračuna pa samega prikazovanja PPC oglasa na spletnih iskalnikih in sorodnih zunanjih straneh.

Cost Per Click (CPC) – Cena-na-klik

CPC je dogovorjena cena, ki jo oglaševalec plača za klik obiskovalca na povezavo do njegove spletne strani. Različne ključne besede in besedne zveze imajo, odvisno od uspešnosti, različen CPC.

Click Through Rate (CTR) – Razmerje med prikazi in kliki (RPK)

RPK pokaže, koliko klikov je nek PPC oglas dobil glede na to, kolikokrat se je pojavil. Kaže, kako uspešno je naše oglaševanje na iskalnikih.

Call to action – Poziv k akciji

»Poziv k akciji« je pristop, ki obiskovalce od branja pripelje k akciji. To vključuje oddajo poizvedbe, pristop na mailing listo, nakup izdelka ipd.

Conversion Rate

»Conversion rate« pokaže, koliko obiskovalcev, ki so na spletno stran prišli preko plačanega oglasa, se je dejansko odločilo za akcijo. Pove nam predvsem, kako dobro je zasnovana spletna stran – kako vabi k akciji.

Return on Investment (ROI) – Povratek investicije

ROI statistično pokaže, če se je investicija v oglaševanje na iskalnikih izplačala ali ne.

Kopica angleških izrazov in kratic torej še ni znak za preplah. Ko jih osvojimo, je oglaševanje na iskalnikih prav tako enostavno kot kaj drugega.