Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, kršitev pravic

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi razrešuje hude kršitve delovnega razmerja.

Razlogi zaradi katerih je podana izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se nanašajo na pogodbene obveznosti . Poleg tega imajo razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitve širši vpliv. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko podana zaradi kršitve pravic varnosti in zdravja zaposlenih s strani delodajalca. Na drugi strani pa podobno velja možnost, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana, zaradi kršitve obveznosti delavca na področju zdravstva oziroma zdravstvenega varstva. Delavec ima v primeru bolezni ali poškodb zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva. Takrat je oproščen delovnih obveznosti, skladno z ugotovitvami in navodili zdravnika. Vendar navodila zdravnika pomenijo za delavca obveznosti. Zdravnik mu lahko predpiše počitek, strogo ležanje ali razne druge ukrepe z namenom, da se oboleli ali poškodovani delavec čim prej pozdravi. Predpisano strogo ležanje nikakor ne pomeni, da se lahko delavec prosto giba kjerkoli ali opravlja razna fizična dela. Spoštovati mora navodila zdravnika, ki ga je pregledal ter potrdil pravico do odsotnosti z dela z namenom sanacije poškodbe ali ozdravitve. Če jih ne spoštuje, lahko sledi izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pri tem ne gre zgolj za kršitev pogodbenih obveznosti, ampak zapostavljanje in grobo izkoriščanje delavskih pravic. Varovanje zdravja je ena osnovnih človekovih dobrin, pridobljena pa je bila skozi dolgo časovno obdobje nenehnih bojev zanjo. Podoben pomeni in namen ima izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi za kršitve delodajalca. Varovanje zdravja na delovnem mestu je danes ne le zakonsko predpisana, ampak praktično samoumevna. Kršitve na področju varovanja zdravja na žalost niso redkost, kar med drugim kaže tudi na razvitost posamezne družbe. V nekaterih deželah so predpisane hude sankcije za takšna ravnanja, posledično si jih delodajalci ne drznejo kršiti v nobenem primeru.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je pravica, ki omogoča izogibanje težkim kršitvam pravic ali dolžnosti s strani delavca oziroma delodajalca.

Tukaj