Delo v Avstriji, naraščajoči trend zaposlovanja

Delo v Avstriji zaznamuje naraščajoči trend zaposlovanja Slovencev .

Za delo v Avstriji se odločajo mnogi Slovenci. Razloge pospešuje predvsem kriza v Sloveniji ter informacije o boljših delovnih pogojih, boljšem nagrajevanju ter drugih prednostih zaposlovanja na drugi strani Karavank. Delo v Avstriji je zanimivo predvsem za Slovence, ki živijo ob meji z Avstrijo. To velja predvsem za severno Slovenijo. Z oddaljevanjem od meje z Avstrijo je zanimanje zaradi razdalje razumljivo manjše. Delo v Avstriji je najbolj dosegljivo v proizvodnji blaga, trgovini na debelo in drobno, popravila izdelkov široke porabe, popravila motornih vozil, poslovne storitve, gradbeništvo, socialne storitve in zdravstvo.
Delo v Avstriji ima nekatere omejitev. Poleg že naštete razdalje in stroškov povezanih z prevozom ali bivanjem v Avstriji je delo v Avstriji težje dosegljivo za mlade in kandidate brez izkušenj, malo je pripravniških služb. Delo v Avstriji je zanimivo predvsem v najmočnejših avstrijskih panogah. Najmočnejše avstrijske panoge so gospodarske storitve, znanstvene storitve, informacijske in komunikacijske dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo, zdravstvo, socialne službe in gostinstvo. Pred odločitvijo o zaposlitvi oziroma iskanjem je dobro pretehtati vse dobre in slabe lastnosti. Jezik, okolje, družba so lahko ovire, kdor zna jezik, mu je okolje znano, družba domača je seveda obratno v prednosti. Informacije so dobrodošle, bolj kot je oseba sposobna samostojnega iskanja kvalitetnih informacij večja je verjetnost za njegovo uspešnost. Zavedati se mora, da bo lahko tudi v času ko bo zaposlitev dobil, morda moral iskati razne informacije, katere se tičejo delovnega mesta. Med informacijami pred zaposlitvijo mora znati poiskati neodvisne informacije, izogibati se velja informacijam, ki dajejo vtis nerealnih in nezanesljivih virov. Dobe informacije bodo skrajšale postopke odločanja, vplivale bodo tudi na pravilnost odločitve med ponujenimi možnostmi in priložnostmi. Ponujene priložnosti lahko v seštevku pozitivnih in negativnih lastnosti niso tako ugodne kot se na prvi pogled zdi.

Delo v Avstriji je izziv namenjen najboljšim.

Več si preberite tukaj.