Finančni načrt mora upoštevati tveganje

Finančni načrt mora predvidevati scenarije za tvegane investicije .

Tvegane investicije so velikokrat dobičkonosne oziroma imajo dober donos . Dilema je velika, finančni načrt jo mora dodobra razčistiti. Dobiček je brez dvoma zaželen, tveganje je odvisno predvsem od zastavljenega cilja. V primeru, da želimo nekoliko, vendar ne bistveno večji dobiček od ostalih varnih naložb, jih lahko prezremo oziroma predstavljajo manjši delež portfelja. Kdor želi višje donose pa mora tveganje vnesti v finančni načrt. Portfelj naložbenika bo v teh primerih sestavljen iz večjega ali manjšega deleža naložb, kateri predstavlja varnost. Obveznica je za takšno naložbo idealna iz več razlogov. Praktično gre za način zadolževanja, ki ima za izdajatelja kot investitorja nekaj prednosti. Najpomembnejša prednost je v tem, da je možno s tem načinom zadolževanja trgovati. Za naložbenika, ki oblikuje finančni načrt je obveznica finančna naložba , s katero je poleg tega možno pridobiti določen donos. Izdajatelj se na drugi strani za izdajo odloči takrat, ko želi pridobiti večjo količino denarnih sredstev za daljše obdobje. Za finančni načrt so izdajatelji pomembni, pogostokrat država, občina, podjetja, banke, temu primerno obstaja državna, občinska, podjetniška, bančna in hipotekarna obveznica. Obstajajo še druge delitve in sicer glede na čas dospetja, glede na dinamiko in način izplačevana obresti ter na druge značilnosti. Finančni načrt mora upoštevati tudi čas dospetja, obveznica je lahko kratkoročna, dolgoročna ali srednjeročna. Razne oblike omogočajo prilagajanje različnim željam investitorjem. V osnovi je kot rečeno največkrat namen varnost, glede na čas trajanja investicije pa izbere naložbenik dobo od leta do trideset let. Kratkoročna investicija pri tem traja od leta do pet let, od pet do dvajset let traja srednjeročna, od dvajset do trideset let pa traja dolgoročna investicija oziroma obveznica. Načrt mora pri tem upoštevati finančne potrebe v prihodnosti.

Finančni načrt lahko upošteva varnost, ki jo prinaša obveznica, zavedati pa se mora tudi nekaterih z njo povezanih tveganj.

Varčevanje, življenjski slog

Varčevanje v mnogih primerih določa življenjski slog .

Življenjski slog je skupek lastnosti osebe, s katero oblikuje vsakdanjik. Med možnosti spada tudi varčevanje, kot edina naložba ali ena izmed naložb. V primeru, da je takšna naložba sprejeta, oblikuje življenjski slog. Ta je odličen, če smo naložbo optimalno načrtovali, delujemo v prid njegove izpolnitve ter živimo skladno s svojimi življenjskimi načeli, karakterjem ter drugimi osebnimi značilnostmi. Optimalna naložba je tista, ki omogoča doseči naložben cilj ter hkrati ne vpliva negativno na kakovost življenja naložbenika. Varčevanje oziroma manjša poraba kot potrošnja nikakor ni slaba lastnost osebe, če ima zagotovljeno svoji osebnosti primerno kakovost življenja. Slabe so prevečkrat ocene, ki temeljijo na raznih predsodkih. Oseba, ki prisega na prestiž ali luksuz je velikokrat razumljena, kot oseba z večjimi prihodki. Malo ljudi pa pri tem pomisli, da gre lahko tudi za manjše odhodke oziroma investiranje v nepotrebno ter s tem varčevanje v večjem obsegu kot si predstavljajo ali lahko predstavljajo. Dnevno lahko porabimo več ali manj, predvsem pa je porabljeno bolj ali manj smiselno investirano. Dobrine, ki jih pridobimo so bodisi otipljive ali neotipljive narave, za večjo kakovost življenja pa so bodisi koristne ali nekoristne. Višina investicije je pri tem praktično nepomembna, saj vse kar koristi, investicijo upraviči. Na drugi strani pa tudi manjša investicija, ki ne koristi, pomeni nesmiselno investicijo. V tem pogledu nas lahko varčevanje tudi osebnostno oblikuje, predvsem pa vpliva na naše navade. Izbrati je potrebno zgolj obliko, ki zahteva od varčevalca bolj premišljene odločitve. Omejen dostop do sredstev, kateri predstavlja časovne in druge omejitve, je primer zahtevnega odločanja, katero prisili varčevalca v bolj kakovostno odločanje. Izbrano varčevanje bo v tem primeru zahtevalo, da svojo potrošnjo oblikuje skladno z prihodki, manj se bo oziral na privarčevana sredstva, saj bo do njih prišel težje.

Varčevanje omogoča pozitivne spremembe osebnosti varčevalca.

http://varcevalnica.alta.si/odlocevalec