Honorarno delo , zaživimo sanje

Honorarno delo omogoča, da karierne sanje postanejo resničnost ali vsaj bliže resničnosti.

Karierne sanje so pogosto, oblikujejo pa se na razne načine, honorarno delo nudi pri uresničevanju pomembno strokovno podporo in izkušnje. Bolj kot je obsežna, kakovostna, boljšo motivacijo in pomoč nudi. Dobra strokovna podpora je tista, ki nudi ustrezen odgovor v ustreznem času. Karierne sanje oblikujemo v različnih časovnih obdobjih, preko različnih motivov oziroma razlogov ter na raznih drugih osnovah. Veliko ljudem karierne sanje nastanejo v času odraščanja, določen poklic se nam zdi všečen, vidimo se v tej vlogi. Motivi in razlogi so lahko osebni, lahko pa prihajajo iz okolice. Prednost, ki jo honorarno delo ponuja je v možnosti izbire ter morebitnih popravkov. Motive in razloge si ustvarimo preko svojih izkušenj, koristno pa je od tega imeti tudi alternative. To je lahko tudi honorarno delo. Alternativa pomeni priložnost dodatnih izkušenj. Sami smo z rednim delom velikokrat omejeni, kar vemo in kar smo izkusili je za nas sveto. Vse drugo nam je neznanka, velikokrat pa tudi nesprejemljivo. V primeru, da nam honorarno delo vse znano in izkušeno predstavi v drugi luči ali na drugi način, lahko postane sprejemljivo ali celo zaželeno. Osnove za uresničitev sanj so seveda predvsem bolj ali manj natančno določeno delovno mesto, poklicna aktivnost in podobno. Zato je predvsem od tega odvisna uresničitev. Od osebe je tudi odvisno ali zahteva, da honorarno delo nudi natančno izpolnitev želja, ali je možna tudi kakšna prilagoditev oziroma alternativa. Možnosti se s tem izboljšajo, če se seveda oseba s tem strinja. V razmerah, ko ponujenih priložnosti ni na pretek, je velikokrat tudi bolj nujna kot sicer. Od osebe pa je tudi odvisno, kaj bo iz ponujenega ustvarila. Bolj ustvarjalne osebe lahko tudi iz načeloma majhnih možnosti veliko ustvarijo. So sposobne, kreativne, prilagodljive, znajo se situaciji prilagoditi.

Honorarno delo omogoča uresničevanje kariernih sanj.

https://www.mojazaposlitev.si/

Zahvalno pismo, ohranjanje prepoznavnosti

Zahvalno pismo je ohranjanje osebne značilnosti za prihodnost.

Za zahvalno pismo se ne odloči veliko kandidatov, ki kandidira za delovno mesto . Razlogov je več, nekateri so razočarani, drugi so pričakovali vse kaj drugega kot so doživeli na razgovoru in podobno. Vsekakor pa zaradi redkosti zahvalno pismo najde svoje mesto v spominskih celicah delodajalca oziroma njegovega predstavnika. Tudi, če bomo iz raznih razlogov izbrali drugo delovno mesto, bo s tem naša prepoznavnost boljša kot v primeru drugih kandidatov. V tem pogledu je zahvalno pismo podobno, kot izredne geste in druge značilnosti nastopa na razgovoru. Enako tudi v tem primeru avtor dobro ve, da se je potrebno za uspešno kandidaturo ločiti od povprečja. Pri tem pa je potrebno paziti, da ne bomo izstopali preveč, saj se v tem primeru prednosti večinoma izničijo. Meja med dopustnim in pretiravanjem je razmeroma tanka, potrebno je imeti dober občutek. Prednost, ki jo ima zahvalno pismo v primerjavi z drugačnim, bolj drznim nastopom na kandidaturi je v večji možnosti obvladovanja situacije. Potem, ko smo opravili razgovor so naši vtisi sveži, po naših možganskih celicah vrvi raznih idej, zamisli in podobnega. Vse skupaj je potrebno zgolj ustrezno prestaviti v zahvalno pismo. Na razgovoru lahko izstopamo od množice, vendar je uspešnost nastopa odvisna tudi od drugih dejavnikov. Pričakujemo lahko točno določeno sestavo komisije, nismo pa zagotovo prepričani v natančno takšno zasedbo. Med zasedbo se lahko nenadoma pojavi direktor ali kakšna druga vplivna oseba, ki ima vpliv na komisijo. Možen je tudi obraten scenarij, da oseba s takšnim vplivom ravno v času našega nastopa pred komisijo ni prisoten. V vsakem primeru je napisati pismo lažje, ker imamo vse do oddaje možnost poljubnega spreminjanja vsebine. Sveže misli je dobro čim prej zapisati, obliko pa lahko pred oddajo poljubno spreminjamo.

Zahvalno pismo je zelo dobra odločitev za vse, ki mislijo na prihodnost.

Iščem delo, izogibanje zamujenim priložnostim

Iščem delo mora ponujene priložnosti najti in jih izkoristiti.

Pri tem pride prav čisto vse, kar kandidat lahko ponudi potencialnemu delodajalcu. Zanj je kadrovska okrepitev izrednega pomena, včasih je tudi nuja. Kandidat mora iščem delo razumeti, s strani delodajalca. Predno je objavil v javnosti, preko raznih virov kadrovske potrebe, je zagotovo izvedel iskanje povsod, kjer ima dostop. To je lahko panoga, konkurenca, poslovni partnerji iz drugi panog ter povsod tam, kjer pogosto ali občasno komunicira. Poleg tega ima vsak poslovnež bistveno širše območje iskanja, saj je iskanje pri poslovnem uspehu pomemben del aktivnosti. Iščem delo kandidata ima bistveno ožji pogled oziroma manj dostopa do potencialnih virov. Zato pa mora kandidat razmišljati, da je potreba v primeru razpisa več kot nujna. Iskanje pred tem pa je koristno, ko je iščem delo osebno in poteka izven ustaljene prakse. Ustaljena praksa je kandidiranje na razpisana prosta delovna mesta. Vendar, kot je zgoraj navedeno, delodajalci velikokrat iščejo tudi takrat, ko razpisa ni oziroma ko javno sporočajo potrebe po kadrih. Zato lahko iščem delo kandidat ubere podobno taktiko. Razume, da so potrebe po novih kadrih prisotne praktično vedno in jih temu primerno išče povsod tam, kjer se mu zdi delovno okolje najboljše. V tem primeru iščem delo poišče delodajalca glede na lastne ocene ali glede na reference, ki so za delodajalca na voljo. Bolj kot so reference neodvisne, boljše so. Delodajalec ima po ocenah kandidat dober sistem nagrajevanja, dobro delovno okolje, nudi odlične pogoje za dodatna izobraževanja in usposabljanja ter je na splošno boljši od konkurence. Reference so lahko pridobljene iz različnih virov, nobenega kakovostnega vira ne smemo pri tem spregledati. Velikokrat dajemo težo predvsem uveljavljenim virom informacij, dobri, če ne celo boljši pa so malo znani. Zaposleni pri delodajalcu so lep primer.

Iščem delo je lahko individualna kandidatura za delovno mesto, ki v javnosti ni znano.

http://mojazaposlitev.si/prosta-delovna-mesta/

Spremno pismo, zaposlitvena informacija

Spremno pismo je lahko odlična zaposlitvena informacija .

Na trgu je danes pomembna izvirnost. Z izvirnostjo se na mnogih področjih lahko dosega prednosti. To velja tudi za spremno pismo. Oblikovanje ima različne razlog. Največkrat spremno pismo pomeni iskanje alternativ za boljšo osebno predstavitev. Vsaka osebna predstavitev ni nujno uspešna. O tem govori razlika med ponudbo in izbiro. Samo spremno pismo pomeni, da je oseba pripravljena storiti več. V povprečju, kje je spremno pismo redkost, to lahko pomeni tudi pripravljenost na večje aktivnosti na profesionalnem področju. Pomembno pri tem je, da gre za izvirno spremno pismo. V nasprotnem primeru je zgolj eno od mnogih, ki so si na las podobna. In kot taka velikokrat praktično neuporabna. Saj je oseba, katera bo iz nje črpala informacije, kmalu prepričana, da izvirnosti v tem primeru ni. Poleg tega pa je večja aktivnost na profesionalnem področju vprašljiva. Kdor obratno to izrazi na svoj način, daje osebi, ki bo informacijo sprejela, več upanja na dobro odločitev. Oblikovanje je tako najboljše takrat, ko se izvede na samostojen način. Pri tem je pomembno predvsem, da ima sama zgradba in vsebina vse potrebne informacije in ustreza oblikam. V nasprotnem primeru, se oblika in informacija izkaže kot neustrezna. Kar lahko napeljuje na slabo oceno ob izboru. V vsem ostalem pa je originalnost zelo pomembna. Ob tem se ne velja ozirati na razne vzorce, ampak je potrebno vzorce ustvariti izvirno. Vsaka oseba zna brez težav napisati nekaj dobrih informacij o sebi, pri tem pa je njen način podajanja najbolj pomemben. V mnogih primerih se v samem načinu oblikovanja informacij kažejo lastnosti, ki bodo kasneje pomenile iskane sposobnosti. Na to kažejo številne podrobnosti v zgradbi. Prav zaradi tega velja prisegati na lasten način informiranja, ter se čim manj opirati na razne tuje vzorce in primere.

Spremno pismo naj bo izvirna informacija osebe.

http://www.mojazaposlitev.si/kariera/spremno-pismo/

Odpoved iz poslovnega razloga, idealna zaposlitev

Odpoved iz poslovnega razloga ima za posledico željo, da se najde idealna zaposlitev .

Zaposlenemu odpoved iz poslovnega razloga prinaša številne novosti. Sama odpoved iz poslovnega razloga mu lahko mogoča številne odločitve. Dobrodošlo je, da se odpoved iz poslovnega razloga prepozna kot boljše možnosti v prihodnosti. Predvsem pa je potrebno na odpoved iz poslovnega razloga gledati pozitivno. Tudi optimizem je v času, ko odpoved iz poslovnega razloga postane realnost zaželena. Idealna zaposlitev je danes iskana vrednota. Kaj natanko je idealna zaposlitev ve najbolje vsak posameznik. Največkrat se idealna zaposlitev nanaša na aktivnosti, katere zaposleni izvaja z veseljem. Hkrati pa je idealna zaposlitev tudi drugače prijazna do vseh zahtev zaposlenega. To pomeni, da idealna zaposlitev ustreza tudi drugim prostočasnim aktivnostim. Največkrat je idealna zaposlitev tista, ki prostočasne aktivnosti omogoča oziroma jih dovoljuje. Danes je povpraševanje po takšnih zaposlitvah veliko. Predvsem gre za osebe, ki rade živijo aktivno ter imajo v življenju jasno začrtane cilje, katre želijo doseči in uresničevanje. Dobrodošlo pri uresničevanju svojih ciljev je, da se naučimo sprejemati odločitve, katere so optimalno razmerje med lastnimi cilji ter možnostmi v okolju. To razmerje se stalno spreminja. Na eni strani se spreminja okolje, hkrati se tudi sami spreminjamo. Osebam, ki aktivno strmijo za spremembami prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo ni nič novega. Ker aktivno spremljajo možnosti jim je prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo praktično rutina. Vsaka nova priložnost, ki se pojavi na trgu pomeni izraz pripravljenosti na spremembe, katero odražajo prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo. Takšni osebi prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo predstavlja tudi izziv. Ker ima veliko izkušenj se prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo od primera do primera spreminja. Nastanejo nove izkušnje, pridobi se nova zunanja in veščine, motiviranost in pripravljenost za nove zaposlitvene izkušnje je na višjem nivoju.

Odpoved iz poslovnega razloga je lahko razlog za boljši jutri.

http://mojazaposlitev.si/delodajalci/nasveti/kako-odpustiti-delavca-v-skladu-z-zakonom/

Življenjepis, izvirnost zaželena

Življenjepis predstavlja dogodke skozi čas, ko morajo predočiti ustreznost kandidata vsakemu delodajalcu. Življenjepis je zapis življenjsko pomembnih dogodkov v življenju. Vsak življenjepis, ki se zapiše predno se zaprosi za delo, mora vsebovati nekaj obveznih elementov. Oseba, ki piše življenjepis, se mora zavedati, da mora biti zapis kratek, jedrnat in učinkovit, če se želi pridobiti delo. Potencialnih kandidatov je veliko, zato je izbira zahtevna.

Delo je zanimivo za velik ljudi, zato se mora življenjepis prosilca pomembno ločiti od ostalih. Med množico oseb, ki jih zanima delo bodo izbrali preko različnih selekcij najboljše kandidate. Življenjepis, ki se zahteva v prijavi za delo, mora biti kratek in jedrnat, saj na ta način postane zanimiv za potencialnega delodaja.ca. Primernost, ki ga delo zahteva, se prepozna preko osebnih in kontaktnih podatkov, navedenih delovnih izkušnjah, informacijah o izobrazbi in pridobljenih znanjih ter nekaterih drugih sposobnostih kandidata. Osebni podatki lahko pomenijo veliko. Prav tako so pomembne pridobljene delovne izkušnje. Slednje bo moral kandidat, v primeru, da bo izbran med mnogimi kandidati, tudi izkazati. Delovne izkušnje so poleg izobrazbe in pridobljenih znanj zelo pomembne pri selekciji. Največkrat se v ožji krog prebijejo osebe, ki imajo najbolj primerna znanja, izobrazbo in delovne izkušnje. Slednje delodajalcu pomenijo največ, saj lahko računa na učinkovitost dela zaposlenega. Življenjepis mora poleg obveznih elementih imeti tudi ščepec izvirnosti in duhovitosti. Na ta način postane kandidat bolj zanimiv, ker izstopa iz množice vseh kandidatov.

Ker je kandidatov mnogo, bodo vsi, ki se držijo nekaterih klasičnih načel zapisa življenjepisa, manj zanimivi. To pa preprosto zato, ker se izgubijo v množici vseh kandidatov. Na drugi strani se bo v času izbire med množico klasičnih življenjepisov zlahka izloči izviren in originalen življenjepis. Takšen je zanimiv iz več razlogov. Ljudje na splošno imamo radi spremembe, poleg tega se velikokrat odločimo na podlagi dobrega prvega vtisa. Življenjepis je zapis pomembnih dogodkov v življenju kandidata za delovno mesto.

Zaposlitev išče priložnosti

Zaposlitev na trgu dela išče zaposlitvene priložnosti . Zaposlitvene priložnosti ljudje iščejo od nekdaj ter na razne načine. Zaposlitev brezposelni osebi ali osebi, ki želi spremembo delovnega mesta, je pomoč, ki jo nudi zavod za zaposlovanje zelo dobrodošla. Zavod za zaposlovanje je najpomembnejša ustanova na trgu dela. Kot takšna ima najširši krog informacij, ki se tičejo trga dela. Zavod za zaposlovanje tako zaposlitev brezposelni osebi ali osebi, ki išče spremembo delovnega mesta ne nudi zgolj seznama prostih delovnih mest.

Ker je zavod za zaposlovanje vpleten v dogajanje na trgu dela, lahko brezposelni osebi ali osebi, ki išče drugo delovno mesto, nudi tudi veliko koristnih informacij s področja trga dela. Zavod za zaposlovanje osebi, ki išče zaposlitev ali osebi, katera je brezposelna poleg seznama prostih delovnih mest pomaga pri pridobivanju delovnega mesta, pri dodatnem izobraževanju za določeno delovno aktivnost ter opravlja druge koristne aktivnosti. Za osebo, ki išče zaposlitev drugje ali osebo, katera je brezposelna, je zelo pomembno, da na razgovoru prepriča delodajalca. Prepričati delodajalca pomeni, prikazati sposobnosti, pokazati zanimanje za izvajanje zahtevanih aktivnosti ter izraziti željo po sprejemanju vseh prihajajočih izzivov. Sposobnosti lahko brezposelna oseba ali oseba, ki išče drugo zaposlitev prikaže na več načinov. V prvi vrsti so to dokazila o uradno priznani sposobnosti in dejstvih glede delovnih aktivnosti iz preteklosti.

Nadalje pa lahko oseba, ki išče drugo službo ali brezposelna oseba, izkaže svoje potrebne sposobnosti tudi preko razgovora ali praktičnega preizkusa. Razgovor razkrije poznavanje vsega, kar se tiče delovnih aktivnosti. Največkrat na razgovoru potencialni delodajalec sprašuje brezposelnega ali osebo, ki išče drugo zaposlitev, razna vprašanja v zvezi z delovno aktivnostjo. Poleg tega je lahko dobrodošlo, da brezposelni ali oseba, katera išče zaposlitev, sama postavi delodajalcu vprašanja. S tem pokaže, da je pripravljena storiti nekaj več. Zaposlitev je izvajanje delovnih aktivnosti.

http://www.mojazaposlitev.si/prosta-delovna-mesta/

Delo v Avstriji, naraščajoči trend zaposlovanja

Delo v Avstriji zaznamuje naraščajoči trend zaposlovanja Slovencev .

Za delo v Avstriji se odločajo mnogi Slovenci. Razloge pospešuje predvsem kriza v Sloveniji ter informacije o boljših delovnih pogojih, boljšem nagrajevanju ter drugih prednostih zaposlovanja na drugi strani Karavank. Delo v Avstriji je zanimivo predvsem za Slovence, ki živijo ob meji z Avstrijo. To velja predvsem za severno Slovenijo. Z oddaljevanjem od meje z Avstrijo je zanimanje zaradi razdalje razumljivo manjše. Delo v Avstriji je najbolj dosegljivo v proizvodnji blaga, trgovini na debelo in drobno, popravila izdelkov široke porabe, popravila motornih vozil, poslovne storitve, gradbeništvo, socialne storitve in zdravstvo.
Delo v Avstriji ima nekatere omejitev. Poleg že naštete razdalje in stroškov povezanih z prevozom ali bivanjem v Avstriji je delo v Avstriji težje dosegljivo za mlade in kandidate brez izkušenj, malo je pripravniških služb. Delo v Avstriji je zanimivo predvsem v najmočnejših avstrijskih panogah. Najmočnejše avstrijske panoge so gospodarske storitve, znanstvene storitve, informacijske in komunikacijske dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo, zdravstvo, socialne službe in gostinstvo. Pred odločitvijo o zaposlitvi oziroma iskanjem je dobro pretehtati vse dobre in slabe lastnosti. Jezik, okolje, družba so lahko ovire, kdor zna jezik, mu je okolje znano, družba domača je seveda obratno v prednosti. Informacije so dobrodošle, bolj kot je oseba sposobna samostojnega iskanja kvalitetnih informacij večja je verjetnost za njegovo uspešnost. Zavedati se mora, da bo lahko tudi v času ko bo zaposlitev dobil, morda moral iskati razne informacije, katere se tičejo delovnega mesta. Med informacijami pred zaposlitvijo mora znati poiskati neodvisne informacije, izogibati se velja informacijam, ki dajejo vtis nerealnih in nezanesljivih virov. Dobe informacije bodo skrajšale postopke odločanja, vplivale bodo tudi na pravilnost odločitve med ponujenimi možnostmi in priložnostmi. Ponujene priložnosti lahko v seštevku pozitivnih in negativnih lastnosti niso tako ugodne kot se na prvi pogled zdi.

Delo v Avstriji je izziv namenjen najboljšim.

Več si preberite tukaj.

Delo v trgovini, prodaja izdelkov ali storitev

Delo v trgovini je predvsem prodaja izdelkov ali storitev.

Prodaja izdelkov ali storitev, ki delo v trgovini zaznamujejo je bistvo aktivnosti. Seveda pa je to zgolj končna aktivnost, ki delo v trgovini zaznamuje v času nakupa. Pred in po nakupu delo v trgovini zahteva tudi druge aktivnosti. Po nakupu delo v trgovini lahko zahteva poprodajne storitve. Nanašajo se na aktivnosti, ki so povezane z vsemi željami in zahtevami, katere so se pojavile po nakupu. Gre lahko za uveljavljanje garancijskih pravic ali druge želje, ki so se po nakupu izdelka ali storitve pojavile. Delo v trgovini ima določena pravila uzakonjena. Tako pravilnik predpisuje minimalno strokovno izobrazbo zaposlenih. Stopnja izobrazbe in druge zahteve so odvisne predvsem od delovnega mesta. Delovno mesto je lahko od prodajalne do prodajalne povsem enako, vendar okolica, predvsem pa kupci zahtevajo dodatne sposobnosti prodajalcev. Najbolj so dodatne sposobnosti očitne, ko prihajajo kupci iz drugih držav in govorijo tuje jezike. Danes so tuji jeziki dober pogoj za komunikacijo. Proizvodnja mnogih čisto vsakdanjih izdelkov se je že zdavnaj preselila v oddaljene kraje, zato je za dobro prodajo nujno znanje tujih jezikov. Zaželeni so največkrat morebitni tuji jeziki proizvajalca izdelkov ali ponudnika storitev. Dobra komunikacija je za delo v trgovini pomembna lastnost, dobro komuniciranje pa zaželena vrlina trgovca. Kot rečeno komunikacija ne poteka zgolj med prodajalci in kupci, ampak tudi z ostalimi osebami, ki so pri tem udeleženi. Naročanje izdelkov je tipičen primer, poleg tega pa še reklamiranje in mnoge druge komunikacije, ki so pri nakupu prisotne pred ali po sami prodajni aktivnosti. Dober prodajalec mora z vsemi potrebnimi informacijami oskrbeti kupca, zato so viri vseh potrebnih informacij zelo pomembna vez z prodajno aktivnostjo. Dobre in kakovostne informacije kupca prepričajo v pravilnost nakupne odločitve.

Delo v trgovini je zagotovo zanimivo saj je aktivno in komunikativno in na mnoge druge načine zelo intenzivno.

Zaposlitev – proaktivni pristop

Vsak si želi najti svojo sanjsko zaposlitev, to je delovno mesto, na katerem se bo počutil izpolnjenega, kjer bo lahko udejanjil svojo kreativnost in kjer bo deloval v spodbudnem okolju. Vendar pa le malokdo naredi vse, kar je potrebno, da se mu izpolnijo želje. Eden izmed najpomembnejših pristopov pri iskanju dela je tako imenovan proaktivni pristop. Ta izraz označuje inovativne pristope pri iskanju dela, ki vključujejo veliko samoiniciativnosti in kreativnosti.

Zaposlitev je torej potrebno iskati na tak način, da se izkoristijo vsi kanali, prek katerih lahko iskalec zaposlitve stopi v kontakt z delodajalcem. V primeru, da si nekdo želi zaposlitev v nekem podjetju, ki sploh nima razpisanih delovnih mest, to še ne pomeni, da nima nikakršnih možnosti, da tam najde svojo zaposlitev. Vprašanje je samo v tem, kako kreativen in prepričljiv je takšen iskalec zaposlitve. Vse kar mora narediti je, da napiše svojo lastno ponudbo za delo in jo pošlje direktorju ali kadrovski službi. Pri tem pa mora v tej prošnji delodajalca prepričati, da ima določene sposobnosti, ki lahko bistveno izboljšajo poslovni proces podjetja. Zato je pomembno, da takšen iskalec zaposlitve najprej dodobra preuči poslovni proces podjetja in v svoji prošnji vključi njegove lastne poglede in predloge za izboljšavo.

Vsak delodajalec, ki prepozna v nekomu zaposlenega, ki lahko doprinese k dodani vrednosti v podjetju, bo ponudil možnost za zaposlitev. In točno takšen način je proaktivno iskanje dela, s katerim lahko iznajdljiv iskalec zaposlitve najde svoje sanjsko delo.

Kdor išče zaposlitev in hoče biti pri tem uspešen, mora poskrbeti, da ima široko mrežo poznanstev, ki vedo, da išče zaposlitev. Zelo pomembna so tudi priporočila, ki jih iskalci dobijo od svojih znancev in sorodnikov ter prijateljev, saj veliko delodajalcev zaposluje po ključu priporočil, ki jih dobijo. Na tak način za delodajalca zaposlitev ni tako tvegana, saj upoštevajo priporočila ljudi, ki jim zaupajo.

http://www.mojazaposlitev.si/