Nakup delnic, zrela odločitev

Nakup delnic je zrela odločitev investitorja.

O zrelosti investitorja govori več dejstev. Nakup delnic sodi med tvegane naložbe in je temu primerno manj pogosta naložba. Veliko več oseb se odloča za eno od oblik varčevanja, sklade ali kakšno drugo manj tvegano naložbo. Tveganje se lahko na drugi strani izplača, saj nakup delnic lahko prinaša letne dividende, ob prodaji pa vrednost skladno z trgovanjem na dan prodaje. Odločitev je velikokrat uresničena postopoma. Vsaka oseba se zaveda, da je premoženje težko ustvariti in ohraniti. Ustvarjanje je povezano z delovno aktivnostjo, ohranjanje pa z na eni strani stalnimi ali nujnimi ter ne nujnimi odhodki. Kar uspemo privarčevati je izpostavljeno inflaciji. To pomeni, da skladno z inflacijo izgublja vrednost skozi čas. Zato si vsak želi, da bi privarčevana sredstva vsaj ohranjala vrednost, toliko bolje pa je če se vrednost poveča. Povečanje sredstev je možno z plemenitenjem. Plemenitenje premoženja je možno na več načinov. Praktično je načinov toliko, kolikor je potencialnih in dejanskih investitorjev. Starejše generacije, ki iz različnih razlogov niso posebej dobro seznanjeni z finančnimi trgi, prisegajo na bodisi varne naložbe ali pa naložbe izven finančnih trgov. Njim je nakup delnic večinoma tuj. Izjema so osebe, ki so pridobile delnice preko certifikatov. Vendar je malo število imetnikov teh delnic kasneje trgovalo ter pridobilo dodatne delnice. Za nakup delnic se največkrat odločajo generacije, ki so seznanjene z vsaj osnovami trgovanja na borzi. Ter v njem vidijo najbolj enostavno in učinkovito možnost plemenitenja lastnih sredstev. Zavedajo se, da imajo pri večjih donosih malo izbire na trgu. Veliko oseb predno izvede prvi nakup delnic spremlja trgovanje na borzi. Na ta način pridobijo občutek in prve izkušnje o tem, kaj jim nakup lahko prinese. Spoznajo, da je izid trgovanja lahko različen, kako poteka trgovanje, kaj na trgovanje vpliva, ter na kratko spoznajo delovanje borzniškega trga.

Nakup delnic lahko prinaša dobre donose.

Delnice, množični vrednostni papirji

Delnice so članski množični vrednostni papirji .

Vrednostni papirji delnice poleg vrednosti prinašajo tudi pravico do deleža oziroma gospodarsko solastnino. Gospodarska solastnina daje imetniku delnice oziroma delnic točno določene pravice in obveznosti. Minimalni obseg pravic, ki jih ima lastnik delnice oziroma delnic so določene v Zakonu o gospodarskih družbah. Načeloma se delnice vplačajo v celotnem znesku, kot se glasijo. Delnice so lahko začasnice. Začasnice so delnice, ko je vplačan le delni znesek. V takem primeru se morajo delnice glasiti na ime. Za razliko od upniških vrednostnih papirjev delnica za izdajatelja pomeni način pridobitve oziroma zagotovitve trajnih finančnih sredstev. Primer upniških vrednostnih papirjev je obveznica. Oseba, ki kupi delnico se imenuje investitor. Vsak investitor pričakuje predvsem premoženjske pravice ter dobiček. Delnica lahko prinaša dobiček na različen način. Dobiček lahko delnica prinaša pri pozitivni razliki med prodajno in nabavno ceno delni. Poleg tega delnica lahko prinaša dobiček preko dividend. Višina dividend je odvisna od uspeha delniške družbe, ki je izdala delnice. Odločitev o dividendah se praviloma sprejme na letni skupščini. Delnica je za kupce oziroma investitorje različna iz več razlogov. Nekateri zasledujejo interes lastništva družbe. V ta namen imajo namen pridobiti določen delež delnic. Določen delež delnic je cilj, ki ima točno določne name. Običajno se nanaša na pravice oziroma lastnosti pravic, ki iz tega deleža izhaja. Načeloma velja, da je večji delež povezan z večjim deležem pravic. Največ pravic ima oseba oziroma investitor, ki ima v lasti celoto ali drugače povedano stoodstoten deleže. Pomembni deleži so poleg celote že drugi deleži. Pomembni ostali deleži pomenijo različne možnosti in tudi odgovornosti. Pri deležih je za investitorje zanimiva in privlačna lastnost, da že manjši delež pomeni določene pravice. V primer, da so te pravice dovolj privlačne in koristne, je nakup takšnega deleža zanimiva in dobra priložnost.

Delnice so zanimive in privlačne za osebe z zelo različnimi interesi.

http://varcevalnica.alta.si/