Izračun plače, predvideni osebni dohodek

Izračun plače je predvideni osebni dohodek ali nagrada za opravljeno delo.

Vsakega zaposlenega zanima izračun plače. Dobrodošlo je izračun plače vsakič, ko zato obstajajo dobri razlogi. Predvsem je izračun plače koristen po opravljeni nalogi. Z natančnim izračunom nam izračun plače ne pove zgolj višine naše nagrade. Z izračunom izračun plače lahko pomeni tudi motivacijo za prihodnost. Možne pa so tudi obratne situacije, vendar je v tem primeru vzdušje drugačno.
Velika motiviranost je pri opravljanju profesionalnih nalog pomembna. Enako velja za naloge prostega časa. Vendar je med nalogami profesionalne narave in nalogami prostega časa pomembna razlika. Profesionalna narava pomeni, da smo zato nagrajeni, ta nagrada pa nam pomeni večji ali manjši delež pogoja za preživetje. V nalogah prostega časa te značilnost ni. V primeru, da oseba ni zadovoljna z nalogam profesionalnega značaja ali nagradami za izvedene naloge, lahko razmišlja o spremembah ali jih celo izvede. Začetek sprememb pomenijo kakovostne informacije. Te lahko nudi zavod, zaposlitveni portal ali kakšno drugo informacijsko mesto. Izbrati med opcijami ki jih nudijo informacijska mesta večinoma ni težavno, je pa odgovorno. Osebe so navezane na določeno informacijsko mesto gojijo upravičeno zaupanje. Torej bodo kot prvo izbiro izbrali informacijsko mesto, ki jim nudi kakovostne informacije. Razlike so, vendar v osnovi vsako informacijsko mesto načeloma nudi enake informacije. Drugačnosti so v pristopih, načinih podajanja informacij, nudenju dodatnih informacij in podobno. Ker te razlike vsaki osebi pomenijo boljšo ali slabšo izbiro, če govorimo o enem viru informacije, se dodo zanj odločile ali bodo izbrale drug vir informacij. Ker je izbira velika, lahko vsak izbere najboljše zase in najboljše za svoj aktualni primer. V prihodnosti se lahko izbira spremeni zaradi osebe same, nove situacije, sprememb v okolju ter zaradi drugih podobnih dejavnikov.

Izračun plače je v mnogih primerih osnova za osebno motivacijo, prinaša pa tudi osnovo za sprejetje pomembne osebne odločitve.