Prevajanje angleščine, vsakdanja dobrina

Prevajanje angleščine je danes vsakdanja dobrina . Vsakdanja dobrina je prevajanje angleščine zaradi pogostosti uporabe. Pogosta uporaba v preteklosti ni bila prisotna. V prihodnosti pa bo prevajanje angleščine bistveno bolj prisotno. Prevajanje angleščine je lahko prevod besedil ali tolmačenje.

Odvisno od tega ali je prevajanje angleščine v uporabi kot prevod besedil ali tolmačenje se razlikuje zahtevnost. Sposobnost za prevod besedil ali tolmačenje je različna. Prevod besedil je prenos pisane besede. Tolmačenje je za razliko prenos govorjene besede. Prevajanje angleščine je posebej zahtevno, ko sta prevod besedil ali tolmačenje na visokem kakovostnemu nivoju zahtev. Posebno sta prevod besedil ali tolmačenje zahtevna, ko gre za strokovne izraze. Prevod je lahko zahteven tudi, ko gre za hitrost prevajanja. Prevod besedil ali tolmačenje se v tem primeru lahko razlikujeta. Največkrat prevod besedil dopušča več časa, kot tolmačenje. Prevajalec mora prenos pomena govorjene besede izvesti veliko bolj neposredno. Sogovornika namreč pričakujeta, da prevajalec prenese pomen hitro. Na ta način se ohranja dinamika govora, hkrati pa se tudi ne zaide oziroma izgubi rdeča nit pogovora. Prevajalec za prenos govorjene besede mora poleg tega upoštevati tudi nekatere značilnosti in posebnosti tako izvirnega kot ciljnega jezika. Teh veščin se prevajalec nauči skozi prakso. Brez ustrezno bogate prakse prevajalec ne more dobre prenesti pomena besed. Največkrat so zato prevajalci strokovnjaki, ki delujejo samostojno ali jih najamejo prevajalske agencije. Danes so prevajalske agencije lahko organizirane na različne načine.

Prevajalci so lahko deli njihove zaposlene prevajalske ekipe, lahko pa prevajalske agencije najamejo prevajalce, kot zunanje sodelavce. Največkrat prevajalske agencije zunanje prevajalce najamejo, ko gre za posebne zahteve naročnikov. Velikokrat prevajalske agencije na ta način omogočajo, da se z dejavnostjo specializirajo za točno določeno področje, hkrati pa opravijo vse zahteve naročnikov. Nobena agencija si ne želi naročnikom določenih zahtev ne more izpolniti. Namesto tega storit vse kar je v njeni moči, da je prevajanje angleščine kakovosten.

http://prevodialkemist.si/prevajanje-anglescine

Kaj je sodelovalno prevajanje

Ali ste že slišali za prednosti, ki jih ponuja poseben prevajalski pristop, ki mu pravimo sodelovalno prevajanje? Če še niste ali pa bi radi zvedeli o tem inovativnem pristopu v svetu prevajanja, potem je ta članek namenjen prav vam. V primeru, da razvijate kakšen produkt ali storitev, ki bi jo radi približali nekemu tujemu trgu, lahko vse informacije lokalizirate tako, da v proces vključite sodelovalno prevajanje. Bolj kot želite lokalno ciljati neko prodajno nišo, bolj se pomikate na področje posebne rabe jezika in njegove lokalizacije. Če tega ne boste upoštevali, vaše prodajno sporočilo ne bo pravilno razumljeno in prodajna akcija ne bo uspešna. Te težave vam lahko pomaga premostiti sodelovalno prevajanje.

In kako poteka sodelovalno prevajanje? Zagotovo poznate Wikipedijo, znano internetno spletno bazo informacij, ki jo gradijo posamezniki na podlagi prostovoljnega dela. Prispevke v druge jezike mnogokrat prevajajo iz angleške verzije Wikipedije. Te prevode običajno ne dela ena sama oseba, ampak nastajajo tako, da je vanje vključeno sodelovalno prevajanje. Različni prevajalci prevajajo različne sklope. Ko se enemu ne ljubi več prevajati, njegovo delo prevzame drugi prevajalec in tako naprej, dokler prevod ni pripravljen. Angleški jezik je sicer dobro razumljen iz strani večine uporabnikov spleta, vendar pa je v njem veliko specifik in nians, ki so značilne za neko kulturno območje ali generacijo oziroma skupnost. Če želite s svojim izdelkom prodreti na tak specifičen trg, potem vam sodelovalno prevajanje lahko pomaga najti prave rešitve za nagovarjanje teh strank.

Res pa je, da za takšno prostovoljno delo v prevajanju ni lahko dobiti, razen če je vaša blagovna znamka že precej prepoznana in ima veliko zvestih slednikov, ki bi to počeli z veseljem. Običajno se sodelovalno prevajanje ne plača v denarju ampak v obliki priznanj in raznih pohval, ki jih sodelujoči dobijo. Kajti zelo težko je ugotoviti, koliko dejanskega dela je opravila vsaka oseba, ki je bila v ta proces vključena.

Več o tem tudi na tem blogu

Prevajanje iz angleščine zahteva znanje poliglota

Angleščina PrevodiPrevajanje iz angleščine v slovenščino mora biti opravljeno kar se da kakovostno, kar pa lahko dosežemo zgolj z tesnim sodelovanjem s poliglotom, jezikoslovcem, ki ima za seboj večletne izkušnje na najrazličnejših strokovnih področjih. Prevajanje iz angleščine mora biti natančno, zanesljivo in kar se da hitro kar pa lahko dosežemo le s pomočjo strokovnjaka. Zgolj in samo ustrezna izobrazba ter dolgoletne izkušnje in seveda reference so pomembno merilo za kvaliteto samega prevajanja iz angleščine. To je še kako pomembno prav zato, ker se posamezna področja med seboj, predvsem po strokovnosti področja med seboj razlikujejo, zato je pomembno poznavanje prav vsakega področja. Prevajanje iz angleščine je delo, kjer je dobro, da posamezno tematiko opravlja zgolj en prevajalec. V nasprotnem primeru se lahko namreč zgodi, da lahko različni prevajalci uporabljajo različne izraze kar pa pomeni nekakovosten prevod. Kakorkoli pogledamo je v Sloveniji kljub vsemu prevajanje iz angleščine v slovenščino še vedno najpogosteje iskana storitev. To pa predvsem zato, ker se je angleški jezik tako močno zakoreninil pri mnogih narodih, da velja za tako rekoč najbolj in največkrat uporabljen jezik. Pa to ne velja le v pogovornem ampak predvsem v poslovnem in v gospodarskem svetu. Zato tudi ni nič presenetljivega, da je prevajanje iz angleščine v slovenščino najpogostejše. Seveda je samo v Sloveniji ta jezikovna kombinacija zanimiva, v drugih državah pa se seveda angleščina prevaja v njihov domači jezik. Angleščina je tudi jezik, ki se ga, kot tuji jezik, uči največ ljudi. Večina ljudi bi sicer lahko napačno menila, da sta španski in francoski jezik tista, ki sta najpogosteje prevajana, vendar pa v poslovnem svetu prevladuje angleščina. Če pogledamo samo Slovenijo, pa vidimo, da je naša država enostavno premajhna, da bi lahko z našim jezikom sploh kaj dosegli, zato je pri nas najpogostejši način prevajanje iz angleščine v slovenščino.