Socialna država in prostovoljno zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje lahko sklenete pri treh različnih zdravstvenih zavarovalnicah. Na razpolago imate Vzajemno, Triglav in Adriatic Slovenico. Pri vseh treh zavarovalnicah ima prostovoljno zavarovanje v osnovi enako ceno, vendar pa se ponudbe razlikujejo glede na ugodnosti. Nekaj odstotno znižanje boste dosegli že na tak način, da zavarovanje sklenete prek elektronskega obrazca. Naslednja možnost s katero znižate premijo za prostovoljno zavarovanje je, da sklenete višjo frekvenco plačevanja premij. Če se odločiti za eno leto vnaprej plačano prostovoljno zavarovanje, vam lahko kakšna zavarovalnica odšteje še kakšno odstotno točko premije.

Možnih je seveda več načinov, kako lahko sklenete prostovoljno zavarovanje. Najlažje je, da to storite osebno na izpostavi zdravstvene zavarovalnice, to lahko storite tudi prek pošte, pri delodajalcu ali preko telefonskega kontaktnega centra. Prej pa smo omenili še možnost sklenitve prek elektronske prijave.

In čemu sploh služi prostovoljno zavarovanje? V Sloveniji je javni zdravstveni sistem sestavljen iz dveh virov financiranja: obvezno in prostovoljno zavarovanje. Sicer pa je dodatno zavarovanje sinonim za prostovoljno zavarovanje. Luknje, ki nastajajo znotraj zdravstvene blagajne se krpajo s prilivi iz državnega proračuna, tako da zavarovancem ni potrebno skrbeti, da bi se jim nenadoma znižale pravice, ki jim jih daje zdravstveno zavarovanje. Vsekakor pa moramo biti zavarovanci pripravljeni na to, da se bodo premije za prostovoljno zavarovanje povišale tako, kot se bodo kmalu povišale tiste za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Izdatki v javnem zdravstvu so čedalje višji, ker se populacija v povprečju stara, globalno gledano pa cene medicinskih pripomočkov precej strmo naraščajo. Povpraševanje po medicinskih pripomočkih je cenovno precej neelastično, kar pomeni, da ni občutljivo na strmo višanje cen. Ljudje smo pač pripravljeni za zdravje plačati toliko, kolikor je potrebno, da se to zopet vzpostavi, zato bodo zdravstvene storitve vedno precej drage. Pri nas obvezno in prostovoljno zavarovanje poskrbita, da je strošek zdravljenja družbeno porazdeljen, kar je pridobitev socialne države, ki je tudi ustavno določena.

http://www.vzajemna.si/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.