Prekinitev delovnega razmerja

Redna ali izredna odpoved delovnega razmerja-razlika je očitna

Odpoved delovnega razmerja v Sloveniji ureja Zakon o delovnih razmerjih. Z uveljavitvijo delavnopravne zakonodaje, se je uveljavil pogodbeni princip urejanja delovnih razmerij. Zakon opredeljuje različne načine odpovedi delovnega razmerja, pri katerih pogodbo o zaposlitvi redno ali izredno odpove delodajalec ali delavec, lahko pa tudi katerakoli pogodbena stranka. Poznamo dve vrsti odpovednega razmerja, to sta redna odpoved in izredna odpoved delovnega razmerja. Pomembna razlika med obema vrstama odpovedi delovnega razmerja je v tem, da se zgodi izredna odpoved brez odpovednega roka, kar pomeni v trenutku, ko delavcu preteče pogodba o zaposlitvi. Redna odpoved delovnega razmerja se lahko zgodi zaradi poslovnega razloga, razloga nesposobnosti, kar velja posebej za delavca in pa iz krivdnega razloga. Izredna odpoved delovnega razmerja v resničnem svetu pomeni odpoved pogodbe brez odpovednega roka. Odpoved delovnega razmerja lahko izvrši ne le delodajalec, pač pa tudi zaposleni.

Delodajalec lahko tako odpoved delovnega razmerja poda delavcu kadarkoli in brez dodatnih obrazložitev, pri tem pa mora spoštovati in dosledno upoštevati odpovedni rok. Delodajalec lahko svojemu zaposlenemu poda tudi redno odpoved, a le pod pogojem, če za to obstaja resen, predvsem pa utemeljen razlog, ki ga je dolžan dokazati. Pred samo odpovedjo mora spoštovati tudi določen postopek, kot je ecimo predhodno opozorilo, zagovor, obveščanje sindikata, ter obenem preveriti vse možnosti za zaposlitev delavca na neko drugo delovno mesto. Z strani delodajalaca so lahko razlogi za odpoved delovnega razmerja tudi poslovni razlogi, ekonomski, organizacijski razlogi, nesposobnost delavca, to je predvsem v primeru, ko delavec ne dosega želenih rezultatov in krivdni razlog ali kršitev pogodbenih obveznosti. Ko je govora o takšni odpovedi, je delavec upravičen do zakonsko določenega odpovednega roka, v primeru odpovedi iz poslovnega razloga in iz razloga nesposobnost pa tudi do odpravnine. Odpoved delovnega razmerja lahko torej nastane iz različnih vzrokov, vsak med njimi pa ima svoje posebnosti.

Več informacij tukaj

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.