Prevajalska agencija

Prevajanje knjig in nekatere klasične težave

Prevajanje knjig zahteva precej drugačen prevajalski pristop kot prevajanje krajših besedil ali sestavkov. Prevajalec mora ohraniti fokus skozi celoten proces, to pa je težko, ker so knjige običajno kar dolge. Ohranjanje fokusa je bistveno za prevajanje knjig, ker to pomeni, da prevajalec enako kakovostno prevede vsako stran. Kar pomeni, da ohranja enak slog pisanja, sorodne jezikovne strukture ves čas prevaja na enak način, s čimer zagotavlja enotnost prevoda. Fokus je za prevajanje knjig pomemben tudi zato, da sta izvorno besedilo in prevod, vsebinsko čim bolj istovetna.

Zavedati pa se je potrebno, da vsako prevajanje knjig nekoliko poseže v vsebino, saj težje prevedljivi deli zahtevajo nekaj prevajalske svobode. Vendar te prevajalske rešitve niso nekaj, na kar je potrebno gledati kot na nekaj negativnega, ampak so nujno potrebne zato, da prevod ohranja naravni jezik. Če se prevajalec odloči, da bo težje prevedljiv del knjige prevedel na dobeseden način, lahko s tem še bolj zgreši bistvo, ki je bilo izraženo v originalnem jeziku. Tipični primer so besedne igre. Teh ne moremo prevajati na dobeseden način, ker ne delujejo na isti jezikovni ravni kot običajne besedne zveze. Zato je za besedne igre potrebno poiskati ustreznice v ciljnem jeziku.

Nekateri manj izkušeni prevajalci, ki originalnega jezika ne obvladajo tako dobro, lahko zaradi tega takšne besedne igre, vice, sintagme prevedejo na dobeseden način, ker niti ne poznajo dobro njihovega pomena. Zato je zelo pomembno, da prevajanje knjig kakršna so literarna in umetniška dela, ne dobijo v roke neizkušeni prevajalci. Prevajanje takšnih besedil je izjemno težko in se po težavnosti sploh ne more primerjati z prevajanje kratkih časopisnih sestavkov, navodil za uporabo, blogov in podobnega. Prevajanje knjig je bolje zaupati prevajalcu, ki ga že poznamo, ali pa ima prevajalec že bogate reference iz prevajanja podobnih besedil. Lahko pa prevajanje knjig zaupamo tudi prevajalski agenciji, ki običajno namesto nas najde najprimernejšega prevajalca.