Prevajanje

Prevajanje je zapleten strokovni proces

Prevajanje je veliko več kot enostaven proces, kar pomislite, kako bi bilo, če bi bilo to res. V tem primeru bi prevajalce računalniki s svojo napredno tehnologijo že zdavnaj nadomestili, prevajanje pa že dolgo več ne bi bilo naporno, intelektualno delo, ki zahteva človeka s kar nekaj dolgoletnega znanja. Za pripravo dobrega in kakovostnega prevoda je potrebno zelo dobro poznavanje slovničnih in pravopisnih pravil, poleg tega pa prevajanje vključuje tudi razumevanje področja prevajanja, kulturnih raznolikosti okolja in medija, v katerem se bo prevod uporabljal, kakor tudi ciljne skupine, ki ji je sam prevod namenjen. Prevajanje se deli na dve vrsti, to sta ustno prevajanje, ki se imenuje tudi tolmačenje in pisno prevajanje. Tudi obe vrsti prevajanja imata še nekaj podvrsti. Tolmačenje se deli na konsekutivno prevajanje, konkurenčno prevajanje, simultano prevajanje in telefonsko prevajanje. Razlike med enim in drugim tolmačenjem niti niso gromozansko velike. Konsekutivno prevajanje in simultano prevajanje se razlikujeta v tem, da pri konsekutivnem prevajanju oziroma tolmačenju tolmač in govorec ne govorita istočasno, ampak izmenično, medtem, ko pri simultanem oba govorita istočasno.

Pisno prevajanje se deli na strojno prevajanje, literarno ali književno prevajanje, splošno prevajanje in strokovno prevajanje. Najbolj uporabljena podzvrst prevajanja je splošno prevajanje, ki se uporablja v vsakdanjem življenju. Za splošno prevajanje se ne potrebuje posebno znanje jezika, ki pa je nujno potrebno pri književnem in strokovnem prevajanju. Posebna vrsta prevajanja so sodni ali uradni prevodi, ki jih lahko opravljajo le sodni prevajalci, ki so za svoje delo strokovno usposobljeni. Zelo zahtevno, hkrati pa zelo kreativno je literarno ali književno prevajanje. Pri literarnem prevajanju je govora o prevajanju pesmi, drame, komedij, novel, romanov, pri čemer se ne prevaja samo vsebina, ampak mora imeti prevajalec čut za lepo besedo in prevesti tudi sporočilo izvornega besedila. Prevajanje ne sme biti nikoli dobesedno, vedno se najprej prebere celotno besedilo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.