Komu zaupati prevod?

Ko iščemo prevajalsko agencijo za prevod, moramo prevajalski agenciji posredovati vse potrebne podatke. Pomembno je v kolikšnem času želimo, da je prevod opravljen, odločiti se moramo ali je potrebno tudi lektoriranje. Prevajalski agenciji je potrebno poslati besedilo, da nam agencija pošlje ponudbo, izračuna stroške in čas, ki je potreben za prevajanje.
Iščete dobro prevajalsko agencijo? Lingo.si so zaupanja vredni.
Prevajalske agencije imajo zaposlene prevajalce in tolmače. Tolmači so prevajalci, ki prevajajo ustno, takoj in se jih večinoma uporablja na konferencah, seminarjih, sestankih, takrat ko je potrebno govorce prevesti v jezik poslušalcev. Pisni prevajalec ima za prevajanje veliko več časa. Lahko ga popravlja toliko časa kot ga želi, dokler ni s prevodom popolnoma zadovoljen. Tudi naročnik prevoda lahko zahteva popravke prevoda. Prevod mora biti čimbolj naraven in tekoč. Ne sme spremeniti sporočilo originalnega besedila.

Komu zaupati prevod?

Priporočljivo je, da se za prevajanje pozanimamo pri znancih, kakšne izkušnje že imajo. Ustno priporočilo je vedno najboljše. Prevajalcev je danes zelo veliko, tako da se z malo truda da dobiti dobrega, izkušenega in kvalitetnega prevajalca s katerim bomo sigurno zadovolni. Prevajalcu moramo zaupati. V agenciji velikokrat ponujajo tudi strokovno lekturo. Prevedeno besedilo je potrebno ponovno strokovno pregledati, strokovne napake so lahko odločilne, zato je za strokovno prevajanje nujno potrebna strokovna lektura. Lektor prevod dodatno strokovno pregleda. Izkušen prevajalec lahko strokovne napake mimogrede spregleda.

Kdo so lektorji? So izurjeni prevajalci, ki se ukvarjajo z lektoriranjem in opravljajo tudi prevajanje. Lektor zelo dobro obvlada oba jezika, izvornega in cilnega. Lektoriranje besedila je vedno nujno takrat, ko gre prevod v javnost. Če je prevajanje namenjeno za tržno ponudbo, spletne strani, letake, brošure, dokumenti,… je lektoriranje kar obvezno. Natančen prevod, ki je brez napak je v teh primerih nujen.

Prevajanje je storitev, ki se jo vsakodnevno opravlja na vsakem koraku, sodelovanje med državami je danes že nuja. Znanje jezikov je zato v današnjem času zelo cenjeno in iskano.