Kamen v naših krajih

Kamnoseštvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Zaradi vedno večjega povpraševanja po naravnem kamnu narašča tudi zanimanje za opuščene kamnolome in nekatere druge vrste kamna, na primer konglomerat, brečo in peščenjak. Na ekonomsko vrednost vsakega nahajališča okrasnega kamna vplivajo geološke razmere v nahajališču in mehanske lastnosti kamna ter tehnični pogoji pridobivanja. Po dosedanjih izkušnjah povzročajo pri pridobivanju naravnega kamna največ problemov posledice tektonike, predvsem razpokanost in zdrobljenost. Načinov oblikovanja kamna je veliko, vendar je od želje naročnika in sposobnosti kamnopseka ter kakovosti kamna odvisno kakšen končni izdelek lahko s pridnim delom nastane. Če se odločate za menjavo ali obnovo nagrobnega spomenika je pomembno, da poišečete zaupanja vrednega kamnoseka, njegovo delo pa pred naročilom preverite na internetu.