Kakšen naj bo dober prevajalec

Ko se odločimo za neko dejavnost, ki jo bomo opravljali velik del svojega življenja, moramo razmišljati kakšne so naše sposobnosti in kakšne so naše lastnosti. Danes se potrebuje veliko prevajalcev. Na vsakem koraku srečamo prevajanje.

Kakšen naj bo prevajalec?

Splošna definicija za dobrega prevajalca ne obstaja.
• Prevajalec mora dobro znati in obvladati različna področja. Imeti mora jezikovne spretnosti, znati mora dobro ravnati z računalnikom, strokovno se mora izobraževati za določena področja v katerih želi opravljati prevajanje. Vsekakor ni dovolj samo dobro poznavanje jezika. Prevajalec mora prevajati tudi strokovno literaturo ali leposlovno in ne samo enostavna besedila, kar je zelo enostavno prevesti. Enostavna in nestrokovna besedila lahko prevaja vsak začetnik ali pa se odločimo za strojno prevajanje enostavnih besedil. V tem primeru nimamo nobenega stroška. Program za strojno prevajanje dobimo na različnih spletnih straneh in si ga lahko kar sami naložimo.
• Dober prevajalec mora imeti dobre delovne navade. Brez delavnosti ne bo stranka zadovolna, zato je delavnost prevajalca nepogrešljiva lastnost.
• Prevajalec mora odlično znati jezike, imeti mora zelo dobro znanje in sposobnosti za pisno izražanje, če se odloči za pisne prevode.
• Imeti mora univerzitetno izobrazbo na področju jezikoslovja, ker mora obvladati pravila slovnice in skladnje v vseh jezikih v katerih poteka prevajanje.
• Obvezno mora imeti prevajalec posluh za jezik. Priporočljivo je, da prevajalec nekaj časa preživi v tistih državah kjer se govori jezik v katerih prevaja. Tako spozna živi jezik, kulturo naroda kar se v šolah, v izobraževanju ne more naučiti. Neprestano je potrebno biti v stiku z jezikom. Svoje znanje mora nenehno nadgrajevati.
• Biti mora vedoželjen, radoveden in ustvarjalen. Veliko znanja in širina znanja mu pomaga pri prevajanju in povezovanju stvari na različnih področjih.
Lahko bi še marsikaj zapisali kakšne so lastnosti dobrega prevajalca.. Dobri prevajalci so vam na voljo tudi tukaj.