Nemški jezik

Kakšen mora biti kakovosten prevod iz nemščine?

Prevod iz nemščine je velikokrat nujno potreben, saj Slovenija iz Nemčije uvozi veliko število izdelkov. Zares dober prevod iz nemščine boste dobili le v primeru, ko bo prevajalec, ki ga boste najeli, sposoben prenesti iz nemščine v slovenščino ali katerikoli drug jezik, v katerega bo prevajal, celoten izvorni pomen. Pri tem pa mora biti še posebej pozoren na to, da je besedilo berljivo, da v njem niso tujke ali neologizmi in predvsem, da besedilu ni spremenjen pomen in prvotno sporočilo. Prav na tej ravni se dober prevajalec loči od slabega. Ni dovolj, da ima prevajalec, ki se ukvarja s prevajanjem iz nemščine znanje iz nemškega jezika, zelo dobro mora namreč poznati mora tudi ciljni jezik prevoda. Če prevajalec ne pozna dovolj dobro ciljnega jezika, se lahko prav rado zgodi, da bo prevajal zgolj mehansko, tujke bo iz nemškega jezika kar prenesel ali pa ustvaril popolnoma nesmiselno besedilo. Nikakor ni kakovosten prevod iz nemščine besedilo, ki je prevedeno dobesedno.

Dobesedno prevajanje besedila iz nemščine je izjemno nekakovostno in neželeno besedilo. Prevajalec, ki se ukvarja s prevajanjem zahtevnejših besedil, potrebuje čas, da lahko besedilo v miru večkrat prebere in ga podrobno pregleda. V prvi vrsti mora ugotoviti, kje se v besedilu nahaja kakšna posebnost in razmisliti o tem, kako bo takšno posebnost razrešil, da bo prevod iz nemščine na koncu deloval čim bolj enovito. Vsak dober prevajalec se zaveda, kaj pomeni v nemškem jeziku dobesedno prevajanje. Pri dobesednem prevajanju iz nemščine prevajalec postavi tudi slovenske besede v zaporedje, kot je bilo v nemškem originalnem besedilu. A treba se je zavedati, da je zaporedje glagolov, samostalnikov in pridevnikov v nemškem jeziku povsem drugačno, kot je v slovenskem jeziku. Dobesedni prevod iz nemščine lahko na koncu zveni zelo slabo in je velikokrat povsem nerazumljiv in neberljiv, kar lahko pomeni tudi poslovni neuspeh.

Več informacij najdete tukaj