Kako je sestavljena prošnja za delo

Prošnja za delo je sestavljena iz številnih dopisov, ki jih izbiramo glede na primernost. Ti dopisi so: življenjepis, spremno pismo, zahvale, potrdila, priporočila in osebne ponudbe. Kot rečeno, prošnja za delo ne vsebuje vseh teh dopisov, ampak izbiramo tiste, ki so relevantni. Res pa je, da vsaka prošnja za delo mora vsebovati življenjepis. Ta je eden izmed njenih najpomembnejših delov, saj se v njem nahajajo skoraj vse informacije o iskalcu zaposlitve, ki utegnejo zanimati delodajalca. Dobra prošnja za delo vsebuje življenjepis, ki je kratek in jedrnat. Vsebuje pa vse potrebne informacije o formalni izobrazbi iskalca zaposlitve, njegovih spretnostih, znanju in delovnih izkušnjah.

Zelo pomemben dopis, ki ga vsebuje prošnja za delo, je spremno pismo. V njem omenite motive, zakaj kandidirate za razpisano delovno mesto. Kaj vas na tem delu privlači, kje se vidite v prihodnosti in predvsem, zakaj ste prepričani, da lahko pripomorete k uspešnosti podjetja in kako bi to dosegli. Spremni dopis naj bo napisan tako, da bralca spodbudi k temu, da bo bolj z zanimanjem prebral vaš življenjepis. Kajti velik problem je, da marsikatera prošnja za delo ni prebrana v celoti, ker kandidat ne zna pritegniti delodajalca. Za to s potrebne izkušnje oziroma sledenje določenim standardom.

Dobra prošnja za delo vsebuje tudi priporočila. Najboljša so tista, ki jih napišejo pretekli delodajalci. V primeru, da nimate še delovnih izkušenj in da ste bili zgledni študenti, lahko pridobite priporočilo tudi od vašega mentorja pri zaključnem delu ali pa kakšnega drugega profesorja, s katerim ste sodelovali. Prošnja za delo s priporočilom je nasploh izjemna prednost pred ostalimi.

Namen življenjepisa