Inštrukcije fizike v učnem centru Horizont

Inštrukcije fizike v učnem centru Horizont

Fizika je znanstvena veda, ki preučuje naravo v najširšem pomenu. Ukvarja se s preučevanjem obnašanja snovi v prostoru in času ter vzajemnim delovanjem. Navadno fizikalne teorije izražamo z matematičnimi zvezami, uveljavljenim teorijam pa pravimo fizikalni zakoni. Fizika nam pojasnjuje fizikalne pojave s pomočjo fizikalnih količin, poleg tega pa je veda, ki je povezana z drugimi naravoslovnimi vedami, kot je kemija, fiziologija in podobno. S fiziko se torej srečujemo skozi celo življenje in to kar vsak dan. V šoli fizika zaseda tudi mesto obveznega predmeta na urniku učencev. Veliko učencev, dijakov, študentov in pa izobražujočih se odraslih pa se srečuje s težavami pri učenju in razumevanju fizike.

Učne težave pri predmetu fizika pa vam pomaga rešiti center Inštrukcije Horizont. Horizont poleg inštrukcij fizike ponuja tudi inštrukcije matematike, kemije, slovenščine, angleščine, nemščine, ekonomije, statistike in še marsičesa drugega. Inštrukcije fizike v učnem centru Horizont so namenjene vsem tistim posameznikom ali skupinam, ki si želijo doseči temeljni oziroma minimalni standard znanja pri fiziki, kot tudi tistim, ki si želijo višje ocene oziroma doseči zahtevnejši standard znanja. Učni center Horizont vas bo z inštrukcijami pripravil na ustna in pisna preverjanja znanja fizike, popravljanje negativnih ocen, izpite in popravne izpite ter seveda tudi splošno ali poklicno maturo.

Učni center Horizont se pri nudenju inštrukcij drži vsebin, predpisanih v učnem načrtu šol. Več o vsebinah in inštrukcijah nasploh pa si lahko preberete na spletni strani centra za inštrukcije Horizont. Na spletnem mestu boste našli tudi cene inštrukcij, z izpolnitvijo kratkega spletnega obrazca pa se boste lahko naročili na željene inštrukcije.