Igrače za otroke

Igrače in učenje novih spretnosti

Igrače spadajo med najpomembnejše predmete, s katerimi se ljudje srečujemo v času našega otroštva. Res je, da se kulture med seboj po svojih značilnostih močno razlikujejo, vendar pa jih druži vsaj ena vidik: vse kulture po svetu svojim najmlajšim priskrbijo igrače. Gledano iz antropološkega in sociološkega vidika opravljajo igrače izjemno pomembno vlogo pri osebnostnem in družbenem razvoju vsakega otroka. Najprej je potrebno poudariti, da igrače omogočajo otroku da prične razvijati svoje motorične sposobnosti. Igrače, ki so izdelana v posebno prilagojenih oblikah, otroku omogočajo, da se hitreje nauči spretnosti prijemanja, prenašanja, postavljanja in premikanja predmetov. Sestavljene igrače so izjemno pomembne pri tem, da se otrok nauči obvladovanja razmerij med deli in celoto. Tako se igrače izkažejo kot zelo pomemben dejavnik pri razvoju otrokovih intelektualnih sposobnosti. Pri igranju, kjer je potrebno slediti določenim pravilom, omogočajo igrače učenje sklepanja in sledenja.

Zelo pomembno je torej, da na igrače ne gledamo le kot na golo igro in zabavo, ampak predstavljajo pomemben faktor pri izgradnji osebnostnih spretnosti, logičnega sklepanja in motoričnih veščin. V šolstvu se igrače uporabljajo kot didaktični pripomočki že stoletja. Ljudje smo pač takšni, da smo veliko bolj motivirani za učenje, če se to dogaja skozi zabavo in igra seveda ni nič drugega kot oblika zabave, kadar pa sledi cilju učenja, gre za toliko bolj plemenito igro. Zato takrat, kadar kupujete igrače za svoje otroke, imejte v mislih to, da morajo kakovostne igrače zagotavljati tako zabavo otroka kot mu ponuditi priložnost, da se skozi igro nečesa nauči oziroma, da skozi igro pridobi določene veščine. Danes takšnih inteligentnih igrač ni več težko dobiti. Izdelovalci so se pričeli zavedati, da je didaktični vidik igrače postal izjemno pomemben in tudi v to smer poteka razvoj številnih vrst. Svojemu otroku torej ponudite priložnost, da se skozi zabavo nauči čim več novih in uporabnih stvari, ki mu bodo prišle v prihodnosti prav.

http://www.malibojevnik.si/