vrednostni papirji, borza, varčevanje

Delnice, množični vrednostni papirji

Delnice so članski množični vrednostni papirji .

Vrednostni papirji delnice poleg vrednosti prinašajo tudi pravico do deleža oziroma gospodarsko solastnino. Gospodarska solastnina daje imetniku delnice oziroma delnic točno določene pravice in obveznosti. Minimalni obseg pravic, ki jih ima lastnik delnice oziroma delnic so določene v Zakonu o gospodarskih družbah. Načeloma se delnice vplačajo v celotnem znesku, kot se glasijo. Delnice so lahko začasnice. Začasnice so delnice, ko je vplačan le delni znesek. V takem primeru se morajo delnice glasiti na ime. Za razliko od upniških vrednostnih papirjev delnica za izdajatelja pomeni način pridobitve oziroma zagotovitve trajnih finančnih sredstev. Primer upniških vrednostnih papirjev je obveznica. Oseba, ki kupi delnico se imenuje investitor. Vsak investitor pričakuje predvsem premoženjske pravice ter dobiček. Delnica lahko prinaša dobiček na različen način. Dobiček lahko delnica prinaša pri pozitivni razliki med prodajno in nabavno ceno delni. Poleg tega delnica lahko prinaša dobiček preko dividend. Višina dividend je odvisna od uspeha delniške družbe, ki je izdala delnice. Odločitev o dividendah se praviloma sprejme na letni skupščini. Delnica je za kupce oziroma investitorje različna iz več razlogov. Nekateri zasledujejo interes lastništva družbe. V ta namen imajo namen pridobiti določen delež delnic. Določen delež delnic je cilj, ki ima točno določne name. Običajno se nanaša na pravice oziroma lastnosti pravic, ki iz tega deleža izhaja. Načeloma velja, da je večji delež povezan z večjim deležem pravic. Največ pravic ima oseba oziroma investitor, ki ima v lasti celoto ali drugače povedano stoodstoten deleže. Pomembni deleži so poleg celote že drugi deleži. Pomembni ostali deleži pomenijo različne možnosti in tudi odgovornosti. Pri deležih je za investitorje zanimiva in privlačna lastnost, da že manjši delež pomeni določene pravice. V primer, da so te pravice dovolj privlačne in koristne, je nakup takšnega deleža zanimiva in dobra priložnost.

Delnice so zanimive in privlačne za osebe z zelo različnimi interesi.

http://varcevalnica.alta.si/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja