prevajanje iz angleščine in drugih jezikov

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Dohodek iz dejavnosti je dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na rezultat in namen opravljanja dejavnosti. To pomeni opravljanje vsake kmetijske, gozdarske, podjetniške, poklicne ali druge neodvisne samostojne dejavnosti. Sem spada tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic.

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti vložijo zavezanci, če v skladu z zakonom ki ureja dohodnino, ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, sami izračunavajo akontacijo dohodnine od dogodka iz dejavnosti v davčnem obračunu. V primerih določenih z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerih plačuje davčni zavezanec od dohodkov iz dejavnosti, tudi davčni odtegljaj, izračuna ta odtegljaj plačnik davka v obračunu davčnih odtegljajev.

Omenjeni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti naj bi davčni zavezanec predložil davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če samostojni podjetnik ali posameznik ki samostojno opravlja dejavnost ne vloži davčnega obračuna do omenjenega datuma, se storjeni prekršek kaznuje z globo 800 do 10000€, s tolikšno globo se prav tako kaznujejo neresnični, nepopolni ali nepravilno vneseni podatki. Z globo 400 do 4000 evrov pa se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika ali posameznika ki samostojno opravlja dejavnost. Ob oddaji obračuna je potrebno vložiti tudi več prilog.

Popolne informacije in več podatkov ter obrazec z navodili za izpolnitev si lahko preberete na spletni strani davčne uprave Republike Slovenije ali na Dashoferslo.si. Globe so visoke zato poskrbite da boste vloge oddali pravočasno in brez napak.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja