Čemu služijo pametne igrače

Igrače pri otrocih opravljajo veliko funkcij. Tista najbolj pomembna funkcija igrače je nedvomno zabava. Po vseh kulturah na svetu se uporabljajo igrače. Tudi zgodovinsko gledano so se igrače pričele v človeških družbah pojavljati že zelo zgodaj, kmalu zatem, ko datirajo prva uporabljena orodja. Pri vseh višje razvitih živalskih vrstah lahko opazimo, da živali uporabljajo igro kot način pridobivanja novih spretnosti. Tudi pri ljudeh ni nič drugače. Igrače so pripomočki, ki lahko zelo močno vplivajo na razvoj otroka, zato jih je potrebno zelo skrbno izbirati. V pomoč vam je lahko brskanje po spletnih straneh. Če natančno opazujete otroka med igro, boste lahko velikokrat opazili, da je izraz na njegovem obrazu izjemno resen in spominja na resnobnost odraslega človeka, ko rešuje kakšen pomemben problem. Za otroka so uganke in vprašanja, ki jih prinašajo igrače zelo pomembne in če določene igrače niso primerne za njegovo starost, ga lahko celo frustrirajo in žalostijo. Zaradi tega je zelo pomembno, da v otrokovo življenje ne vnašamo zmede s slabo izbranimi primerki igrače.

Na vsaki embalaži igrače je zabeležena primerna starostna skupina. V nekaterih primerih je potrebno navedek proizvajalca upoštevati že zaradi varnostnih razlogov, velikokrat pa tudi zato, da bo otrok sploh sposoben izdelek uporabljati in se z njim primerno igrati.

Predvsem je pomembno, da starši ne zanemarjajo didaktični vidik igrače. Ni namreč naključje, da vrtci in šole po vsem svetu uporabljajo igrače kot učne pripomočke. Določene igrače so izdelane na takšen način, da predstavljajo za otroka izziv, lahko pa jih kupite tudi za domačo igralnico. Razne sestavljanke, kocke, namizne igre in podobno lahko pomagajo pri učenju osnovnih matematičnih operacij, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Takšne igrače so namenjene urjenju logičnih spretnosti. Druge igrače, predvsem sestavljive kocke, pa so namenjene urjenju prostorske predstave in raznih motoričnih spretnosti. Najbolj produktivno je torej to, da igrače služijo tako funkciji zabave kot tudi pridobivanju ali utrjevanju različnih spretnosti. Otroci so izjemno dojemljiva bitja in z uporabo pametne igrače se lahko naučijo marsikaj.