Bruto plačo lahko v neto znesek preračunamo s pomočjo spletnih kalkulatorjev

Bruto neto informativni znesek plače lahko internet kalkulatorji izračunajo na preprost način. Kako natančno je odvisno od obsega vnesenih podatkov, njihove natančnosti, upoštevanja sprememb na področju ter od raznih drugih dejavnikov. Spletni kalkulatorji za informativni izračun plače se nahajajo na različnih spletnih straneh. Ponujajo jih spletne strani z zaposlitveno, računovodsko ter raznimi drugimi sorodnimi tematikami. Neto znesek prinese upravičencu možnost dejanskih koristi ob izplačilu, bruto znesek pa kasneje. Prejeti osebni dohodek v neto znesku imenujemo pogovorno čisti dohodek, bruto znesek pa razumemo čisti osebni dohodek z dodanimi prispevki in akontacijo.

Kako do spletnega kalkulatorja za informativni izračun plač

Spletni kalkulator za informativni izračun plač nam lahko pomaga najti spletni iskalnik. V iskalnik vnesemo pojem spletni kalkulator za informativni izračun plač ter aktiviramo iskanje. Rezultat iskanja so različne spletne strani, ki omogočajo izračun bruto oziroma neto zneska plače v raznih oblikah. Med rezultati iskanja najdemo več kot ducat različnih spletnih strani, ki se razlikujejo v številnih podrobnostih.

kalkulator za obračun bruto neto plače

Prav tako se lahko razlikuje uporabnik od drugih uporabnikov, zato si velja ogledati čim več ponujenih možnosti za spletni izračun bruto oziroma neto plače na osnovi vnesenih podatkov v spletni kalkulator za informativni izračun plače. Dejavniki za odločanje so predvsem natančnost, preglednost, možnost individualizacije informativnega izračuna in drugi dejavniki.

Izberemo tisto spletno stran, ki ponuja po naši presoji najboljši izračun neto plače na podlagi bruto zneska ter drugih zahtevanih informacij. Zelo koristne za dober preračun bruto oziroma neto plačo so spletne stran, ki ponujajo širši nabor koristnih informacij. To so predvsem za področje specifične in aktualne informacije. Specifične informacije nas naučijo pravilno preračunati bruto ozirom neto znesek. Aktualne informacije, pa so koristne zaradi številnih sprememb. Pomembne so spremembe na področju davčnih olajšav, povprečnih zneskov, sprememb minimalnih plač, novosti na področju plačevanju prispevkov in podobne spremembe. Aktualne spremembe vplivajo na natančnost ter uporabnost informativnega preračuna iz bruto v neto znesek.

Več o preračunu bruto neto plače najdete na mojazaposlitev.si.

Petrol, zaposlitev prihodnosti

Petrol zaposlitev je delovno mesto prihodnosti. Petrol trgovsko podjetje, kandidati lahko pričakujejo predvsem zaposlitev v okvir trženja naftnih derivatov, plina, ostalih energentov ter pripadajočih podpornih dejavnosti.

Podjetje s sedem desetletji dolgo tradicijo

Kot podjetje Jugopetrol Ljubljana je bilo ustanovljeno aprila tisoč devetsto sedeminštirideset. Danes Petrol nudi zaposlitev več tisoč zaposlenim osebam. Večina pod pojmom zaposlitev v podjetju Petrol, razume delo na bencinskih servisih. Kar je razumljivo, saj je zgolj v Sloveniji več kot šesto bencinskih servisov družbe Petrol. Poleg tega obstaja zaposlitev na bencinskih servisih Petrol izven Slovenije. Področje poslovanja je poleg tega širše, čeprav levji delež čistih prihodkov ustvari trgovanje z naftnimi proizvodi.

Petrol d.o.o. zaposlitev

Možnosti za zaposlitev v podjetju Petrol je še na področju trgovanja z blagom za široko porabo in storitvami, področje plinske energije, električne energije ter področje ekološke dejavnosti. Trgovaje z blagom za široko potrošnjo ustvari manj kot dvajset odstotkov čistih prihodkov, zato velja za drugo najpomembnejše področje poslovanja. Naštete aktivnosti podjetja Petrol so tako sedanjost, kot tudi prihodnost zaposlovanja. Energente bomo tudi v prihodnosti potrebovali, ne glede na morebitne spremembe v razmerjih med posameznimi energenti. Če se bodo uresničile napovedi o električni prihodnosti, bo podjetje Petrol tržilo električno energijo.

 

V primeru ne uresničenja teh napovedi, se bodo ohranili klasični energenti. Enako velja v primeru raznih drugih možnih scenarijev, saj ima Petrol že danes popolno ponudbo energentov. Ohranjanje razmerja na bolj ali manj obstoječem razmerju, bo zahtevalo nadaljevanje dosedanjih praks zaposlovanja ter poslovanja na sploh.

Morebitne spremembe, pa bodo dale priložnost tudi drugim. Danes manj zanimivi profili bodo v tem primeru stopili v ospredje oziroma bodo pridobili na pomenu in povpraševanju. Področje energetike ni zgolj široko, ampak s seboj povleče niz drugih poslovnih aktivnosti. Podjetniške izkušnje na področju energetike so za Petrol ključna prednost, zato je zaposlitev več kot zgolj delovno mesto na področju trgovanja z naftnimi derivati in ostalimi energenti.

 

Zakon o delovnih razmerjih, poskrbi za urejeno poslovno sodelovanje

Zakon o delovnih razmerjih poskrbi, da je zaposlitven odnos med delodajalcem in zaposlenim v korist obeh.

Zaposlitvene odnose ne ureja zgolj zakon o delovnih razmerjih, odnose med delodajalcem in zaposlenim lahko ureja splošni akt delodajalca in kolektivna pogodba. Delodajalec in zaposleni se lahko dogovorita za zaposlitev za nedoločen čas ali zaposlitev za določen čas. Večinoma je zaposlitev za določen ali nedoločen čas najprej omenjena v zaposlitvenem oglasu. Ali gre za nedoločen ali določen čas v zaposlitvenem oglasu govori rubrika trajanje zaposlitve. V primeru določenega časa je omenjen tudi čas trajanja zaposlitve. Potencialni kandidat je tako o določenem času zaposlitve informiran že v začetku, zato mora zakon o delovnih razmerjih tudi temu primerno razumeti. Trajanje zaposlitve se lahko v prihodnosti spremeni, delodajalec lahko ponudi možnost skleniti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V tem primeru se bo zakon o delovnih razmerjih nanašal na čas trajanja zaposlitve, ki ni določen. V praksi in zakonodaji določen in nedoločen čas nista edini možnosti. Razmere na trgu se pogosto spreminjajo, delodajalcem konkurenčni boj včasih narekuje zaposlovanje kadrov na drugačen način. Dodatna možnost je avtorska pogodba, ki predvideva izvajanje avtorskega dela. To je lahko umsko, fizično delo, kot je popravilo ali izdelava naročenega oziroma dogovorjenega. Dodatno zakon o delovnih razmerjih nudi možnost posebnih oblik, kot je dopolnilno delo ter razna druga občasna ali enkratna dela. V teh primerih zakon o delovnih razmerjih omogoča delodajalcu večjo fleksibilnost na trgu dela in konkurenčnem trgu. Gre za možnost izvajanja del, za katera ni primerna oblika zaposlitev za določen ali nedoločen čas. Vendar je učinek ali dodatna vrednost zaposlenega ključnega pomena za uspešnost na konkurenčnem trgu. Velikokrat gre za zaposlitev oseb, ki imajo posebna in edinstvena znanja ali izkušnje. Delodajalcu zakon o delovnih razmerjih prinaša možnost, da pridobi določene konkurenčne prednosti v kratkem času.

Zakon o delovnih razmerjih zagotavlja možnost prilagajanja delodajalca novim razmeram na trgu.

Dodatno

Odpoved iz poslovnega razloga, idealna zaposlitev

Odpoved iz poslovnega razloga ima za posledico željo, da se najde idealna zaposlitev .

Zaposlenemu odpoved iz poslovnega razloga prinaša številne novosti. Sama odpoved iz poslovnega razloga mu lahko mogoča številne odločitve. Dobrodošlo je, da se odpoved iz poslovnega razloga prepozna kot boljše možnosti v prihodnosti. Predvsem pa je potrebno na odpoved iz poslovnega razloga gledati pozitivno. Tudi optimizem je v času, ko odpoved iz poslovnega razloga postane realnost zaželena. Idealna zaposlitev je danes iskana vrednota. Kaj natanko je idealna zaposlitev ve najbolje vsak posameznik. Največkrat se idealna zaposlitev nanaša na aktivnosti, katere zaposleni izvaja z veseljem. Hkrati pa je idealna zaposlitev tudi drugače prijazna do vseh zahtev zaposlenega. To pomeni, da idealna zaposlitev ustreza tudi drugim prostočasnim aktivnostim. Največkrat je idealna zaposlitev tista, ki prostočasne aktivnosti omogoča oziroma jih dovoljuje. Danes je povpraševanje po takšnih zaposlitvah veliko. Predvsem gre za osebe, ki rade živijo aktivno ter imajo v življenju jasno začrtane cilje, katre želijo doseči in uresničevanje. Dobrodošlo pri uresničevanju svojih ciljev je, da se naučimo sprejemati odločitve, katere so optimalno razmerje med lastnimi cilji ter možnostmi v okolju. To razmerje se stalno spreminja. Na eni strani se spreminja okolje, hkrati se tudi sami spreminjamo. Osebam, ki aktivno strmijo za spremembami prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo ni nič novega. Ker aktivno spremljajo možnosti jim je prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo praktično rutina. Vsaka nova priložnost, ki se pojavi na trgu pomeni izraz pripravljenosti na spremembe, katero odražajo prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo. Takšni osebi prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo predstavlja tudi izziv. Ker ima veliko izkušenj se prošnja za delo, življenjepis, spremno pismo od primera do primera spreminja. Nastanejo nove izkušnje, pridobi se nova zunanja in veščine, motiviranost in pripravljenost za nove zaposlitvene izkušnje je na višjem nivoju.

Odpoved iz poslovnega razloga je lahko razlog za boljši jutri.

http://mojazaposlitev.si/delodajalci/nasveti/kako-odpustiti-delavca-v-skladu-z-zakonom/

Zaposlitveni portal, zahteve trga dela

Zaposlitveni portal spoštuje določene zahteve uporabnikov .

Uporabniki nastopajo na trgu dela kot udeleženci, ki iščejo ali nudi zaposlitev. Hkrati pa so del konkurenčnega okolja. Zaposlitveni portal običajno ne nudi zaposlitve edini, ampak lahko takšne izzive nudi njegova konkurenca. Konkurenčno okolje zagotavlja mnogo prednosti. Zaposlitveni portal mora predvsem skrbeti za svojo konkurenčnost. Zanimiva vsebina lahko pomeni izziv za konkurenco, ki nudi enako ali podobno spletno vsebino. Pridobitev konkurenčnih prednosti je mogoča na različne načine. Zaposlitveni portal lahko pomeni pridobitev mnogih prednosti, ki jih pred tem ni bilo oziroma niso bile značilne za klasične vire informacij. Pri tem gre največkrat za hitre in kakovostne vire informacij, lahko pa zaposlitveni portal prinese mnoge druge prednosti. Zaposlitveni portal nudi informacije na različne načine. Zaposlitev je zaželena predvsem tam, kjer je delovno okolje urejeno. delo lahko zato poteka v urejenem delovnem okolju. Lahko pa temu ni tako.
Vsako delo ima svoje značilnosti. slednje so lahko bolj ali manj različne od sorodnih ali enakih. Delo je skupek različnih dejavnikov, ki oblikujejo delovne aktivnosti, zahteve, pričakovanja ter mnogo drugega. Zaposlitev je za vsakega zaposlenega mnogo več kot le delovno mesto. Ker je udeležen v okolju sodelavcev, lahko to pomeni odnose ter mnoge vplive na njegovo zasebno življenje. Dobra delovna okolja nudijo dobre in pozitivne vplive na zasebno življenje. Zaznamuje jih množica dobrih odnosov med vsemi udeleženci. Taka zaposlitev je največkrat zaželena, zato je povpraševanje po njej veliko. Pridobitev je zahtevna, zato je potrebno zanjo storiti veliko. V prvi vrsti je potrebno imeti vse zahtevane lastnosti in značilnosti. Sposobnosti so ena najbolj iskanih lastnosti. Imamo splošne sposobnosti ter specifične spodobnosti. O tem, kakšne sposobnosti so primerne v veliki meri odloča delodajalec, lahko pa o tem odloča tudi zakon in predpisi, kateri urejajo področje trga dela.

Zaposlitveni portal ponuja zaposlitev ter delovne in druge izzive za tako vse delodajalce, kot delojemalce.

Več

Spremno pismo iskanje zaposlitve

Spremno pismo pomeni aktivno iskanje zaposlitve , lahko pa gre za obstoječo aktivno zaposlitev.

Iskanje zaposlitev ter aktivna zaposlitev sta dejavnika trga del. Delo je sestavni del trga dela. Na trgu dela predstavlja delo izziv tako brezposelnim, kot tudi osebam, katere s trenutno zaposlitvijo niso zadovoljne iz takega ali drugačnega razloga. Delo osebe dobijo preko informacije. V nadaljnjem koraku morajo izvesti vse potrebno, da pridobijo delo. Največkrat se v naslednjem koraku izpolni potrebne zahteve, kot so spremno pismo in življenjepis. Spremno pismo in življenjepis prestavljata primernost osebe za delo. O tem ali je kandidat na katerega se spremno pismo in življenjepis nanaša primeren za delo odločajo razne osebe. Največkrat gre za osebe, ki so sposobne presoditi vse, kar spremno pismo in življenjepis predstavljata. Spremno pismo in življenjepis sta lahko napisana v superlativih. Kar pomeni, da ne predstavljata dejanskega stanja. Intervju je največkrat dosežen takrat, ko je predstavitev preko pisne oblike uspešen. za intervju se izmed množice prijavljenih izbere najboljše kandidate. Intervju je zato že korak bližje delovnemu mestu. Delovno mesto seveda še ni pridobljeno, vse je odvisno od tega ali bo intervju uspešen. intervju je lahko od primera do primera različen. Kandidat se mora zavedati, da je od tega odvisna njegova bodoča zaposlitev. Mnogi želijo na takšni predstavitvi pridobiti možnosti, čeprav zato nimajo ustreznih pogojev. Za kandidata je najbolje, da se vede naravno. V primeru, da se ne vede naravno, bo v prihodnosti lahko trpela njegova kariera. Ker se bodo v razgovoru prikazane lastnosti izkazale za pretirane, bo v kratkem lahko prišlo do odpovedi. Z drogo besedo : oseba, ki se je na razgovoru prikazovala preko svojih dejanskih sposobnosti, bo izgubila delovno mesto. Naravno obnašanje je zato najbolj primerno. Oseba bo prikazana v najboljši možni luči, predvsem pa delodajalcu lahko v prihodnosti prikazane lastnosti v celoti omogočajo.

Spremno pismo prinaša izzive.

Življenjepis, izvirnost zaželena

Življenjepis predstavlja dogodke skozi čas, ko morajo predočiti ustreznost kandidata vsakemu delodajalcu. Življenjepis je zapis življenjsko pomembnih dogodkov v življenju. Vsak življenjepis, ki se zapiše predno se zaprosi za delo, mora vsebovati nekaj obveznih elementov. Oseba, ki piše življenjepis, se mora zavedati, da mora biti zapis kratek, jedrnat in učinkovit, če se želi pridobiti delo. Potencialnih kandidatov je veliko, zato je izbira zahtevna.

Delo je zanimivo za velik ljudi, zato se mora življenjepis prosilca pomembno ločiti od ostalih. Med množico oseb, ki jih zanima delo bodo izbrali preko različnih selekcij najboljše kandidate. Življenjepis, ki se zahteva v prijavi za delo, mora biti kratek in jedrnat, saj na ta način postane zanimiv za potencialnega delodaja.ca. Primernost, ki ga delo zahteva, se prepozna preko osebnih in kontaktnih podatkov, navedenih delovnih izkušnjah, informacijah o izobrazbi in pridobljenih znanjih ter nekaterih drugih sposobnostih kandidata. Osebni podatki lahko pomenijo veliko. Prav tako so pomembne pridobljene delovne izkušnje. Slednje bo moral kandidat, v primeru, da bo izbran med mnogimi kandidati, tudi izkazati. Delovne izkušnje so poleg izobrazbe in pridobljenih znanj zelo pomembne pri selekciji. Največkrat se v ožji krog prebijejo osebe, ki imajo najbolj primerna znanja, izobrazbo in delovne izkušnje. Slednje delodajalcu pomenijo največ, saj lahko računa na učinkovitost dela zaposlenega. Življenjepis mora poleg obveznih elementih imeti tudi ščepec izvirnosti in duhovitosti. Na ta način postane kandidat bolj zanimiv, ker izstopa iz množice vseh kandidatov.

Ker je kandidatov mnogo, bodo vsi, ki se držijo nekaterih klasičnih načel zapisa življenjepisa, manj zanimivi. To pa preprosto zato, ker se izgubijo v množici vseh kandidatov. Na drugi strani se bo v času izbire med množico klasičnih življenjepisov zlahka izloči izviren in originalen življenjepis. Takšen je zanimiv iz več razlogov. Ljudje na splošno imamo radi spremembe, poleg tega se velikokrat odločimo na podlagi dobrega prvega vtisa. Življenjepis je zapis pomembnih dogodkov v življenju kandidata za delovno mesto.

Delo Maribor, priložnost sposobnim

Delo Maribor omogoča, da je zaposlitvena priložnost ponujena. Zaposlitvena priložnost je v prvi vrsti namenjena vsem, ki se željo z njo soočiti in preizkusiti v njenih zahtevah. Vendar uspešnost ni samoumevna, ampak jo morajo vsi, ki iščejo delo Maribor, tudi izkazati. Delo Maribor tako lahko nudi dobre izzive brezposelnim ter vsem oseba, ki iščejo novo, boljše delovno mesto. Glede na preteklost se je delo Maribor spremenilo. Spremembe, ki jih je delo Maribor doživelo so predvsem zahteve do zaposlenih.

Poleg tega se je delo Maribor spremenilo tudi izven delovnega okolja. Delo Maribor je izven delovnega okolja dobilo pomembno konkurenco. Kar je velika možnost za vse iskalce zaposlitve, ter vse tiste, ki želijo na drugem delovnem mestu izkazati vse svoje sposobnosti. Vsak delodajalec se zaveda, da so zaposleni lahko vir njegove uspešnosti. Poleg njih je uspešnost odvisna tudi od njegovih sposobnosti upravljanja z zaposlenimi. Zaposleni so lahko uspešni, če jih zna pravilno motivirati. Možnosti za dobro motivacijo je veliko. Razlikujejo se predvsem po osebah, katerim je motivacija namenjena. Največkrat gre za nekatere skupne lastnosti posameznih skupin. Te skupine imajo nekatere skupne lastnosti ali pa podobne lastnosti. Njim namenjena učinkovita motivacija je največkrat uspešna po enakih ali podobnih načelih. Hkrati pa različna od uspešne motivacije za druge skupine ali posameznike. Glede na preteklost so spremembe vidne tudi v mnogih drugih značilnostih.

Brezposelni imajo danes veliko širšo paleto možnosti za uspeh. Svoj čas je bilo možnosti za uspeh manj, ker to na eni strani ni bilo zahtevano, na drugi strani pa so bile zahteve bolj ozko usmerjene. Danes je veliko povpraševanje predvsem po osebah, ki so sposobne širše palete aktivnosti. Širša paleta aktivnosti jim omogoča, da so primerni za zahteve zelo raznolikih delodajalcev. Temu primerno so pri iskanju zaposlitve lahko bistveno bolj uspešni. Delo Maribor je priložnost za osebe, ki imajo sposobnosti primerne zahtevam delodajalcev.

Zaposlitev išče priložnosti

Zaposlitev na trgu dela išče zaposlitvene priložnosti . Zaposlitvene priložnosti ljudje iščejo od nekdaj ter na razne načine. Zaposlitev brezposelni osebi ali osebi, ki želi spremembo delovnega mesta, je pomoč, ki jo nudi zavod za zaposlovanje zelo dobrodošla. Zavod za zaposlovanje je najpomembnejša ustanova na trgu dela. Kot takšna ima najširši krog informacij, ki se tičejo trga dela. Zavod za zaposlovanje tako zaposlitev brezposelni osebi ali osebi, ki išče spremembo delovnega mesta ne nudi zgolj seznama prostih delovnih mest.

Ker je zavod za zaposlovanje vpleten v dogajanje na trgu dela, lahko brezposelni osebi ali osebi, ki išče drugo delovno mesto, nudi tudi veliko koristnih informacij s področja trga dela. Zavod za zaposlovanje osebi, ki išče zaposlitev ali osebi, katera je brezposelna poleg seznama prostih delovnih mest pomaga pri pridobivanju delovnega mesta, pri dodatnem izobraževanju za določeno delovno aktivnost ter opravlja druge koristne aktivnosti. Za osebo, ki išče zaposlitev drugje ali osebo, katera je brezposelna, je zelo pomembno, da na razgovoru prepriča delodajalca. Prepričati delodajalca pomeni, prikazati sposobnosti, pokazati zanimanje za izvajanje zahtevanih aktivnosti ter izraziti željo po sprejemanju vseh prihajajočih izzivov. Sposobnosti lahko brezposelna oseba ali oseba, ki išče drugo zaposlitev prikaže na več načinov. V prvi vrsti so to dokazila o uradno priznani sposobnosti in dejstvih glede delovnih aktivnosti iz preteklosti.

Nadalje pa lahko oseba, ki išče drugo službo ali brezposelna oseba, izkaže svoje potrebne sposobnosti tudi preko razgovora ali praktičnega preizkusa. Razgovor razkrije poznavanje vsega, kar se tiče delovnih aktivnosti. Največkrat na razgovoru potencialni delodajalec sprašuje brezposelnega ali osebo, ki išče drugo zaposlitev, razna vprašanja v zvezi z delovno aktivnostjo. Poleg tega je lahko dobrodošlo, da brezposelni ali oseba, katera išče zaposlitev, sama postavi delodajalcu vprašanja. S tem pokaže, da je pripravljena storiti nekaj več. Zaposlitev je izvajanje delovnih aktivnosti.

http://www.mojazaposlitev.si/prosta-delovna-mesta/

Redna odpoved delovnega razmerja, posledica neskladji

Redna odpoved delovnega razmerja je posledica neskladji .

Odnos med delodajalcem in zaposlenim ima točno določene značilnosti. V veliko primerih gre za tako splošne kot individualne značilnosti. Splošne značilnosti odnosa med delodajalcem in zaposlenim so enake ali podobne za večje število zaposlenih. Individualne značilnosti odnosa med delodajalcem in zaposlenim so običajno značilne največkrat dve, redkokdaj več oseb. Te značilnosti lahko delodajalec in delojemalec dorečeta pred nastopom delovnega mesta, ali v času ko delojemalec že postane zaposleni. Kršenje dogovorjenega se lahko obravnava na več načinov, različne so tudi posledice kršenja dogovorjenega. Redna odpoved delovnega razmerja je eden od načinov odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena med delodajalcem in zaposlenih. Vsaka redna odpoved delovnega razmerja je načeloma zgodba zase. V nekaterih primerih lahko redna odpoved delovnega razmerja doleti večje število oseb. Razlogi, zaradi katerih je bila podana redna odpoved delovnega razmerja, so lahko različni. Delavcu lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga, zaradi nesposobnosti ali poslovnega razloga. Krivdni razlog je kršenje obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi ter drugih obveznosti delovnega razmerja. Redna odpoved delovnega razmerja zaradi nesposobnosti temelji na nesposobnosti doseganja zastavljenih ciljev. Največkrat se takšna redna odpoved delovnega razmerja izreče v primeru, ko delavec dela ne izvede pravočasno, ko je kakovost izdelka ali storitve manjša od pričakovana, ali gre za razne strokovne pomanjkljivosti. Odpoved pogodbe iz o zaposlitvi iz poslovnega razloga lahko temelji na spremenjenih kadrovskih potrebah delodajalca. Kadrovske potrebe se lahko spremenijo v razmeroma kratkem času, nanje velikokrat nima vpliva ne delodajalec ne zaposleni. Največkrat so posledica sprememb na trug dela, sprememb delovne in druge zakonodaje ter drugih sprememb, ki vplivajo na delovni proces, organizacijo dela, zakonske predpise dela in podobno. Takšna odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti podana pravilno, pravočasno ter mora biti utemeljena.

Redna odpoved delovnega razmerja je lahko podana zaradi mnogih dejavnikov.