Za dober prevod izberite prevajalsko agencijo

Če potrebujete dober prevod, je daleč najboljša in brezskrbna odločitev za vas prevajalska agencija. Te svojim strankam ponujajo najboljše in ugodne rešitve za njihove potrebe, po vse bolj konkurenčnih cenah. Specializirane so tako za prevode spletnih stranih in dokumentov, kot tudi za hitre ocene in natančno lektoriranje. Nekatere imajo v vsvoji ponudbi celo založništvo.

Na vse bolj konkurenčnem trgu prevajalske agencije nastopajo z visoko usposobljenimi prevajalci, ki prevajajo v številne jezike, ponujajo pa tudi prevode iz tujih jezikov v slovenski jezik. V veliko podporo jim je razvejana mreža prevajalcev, tako vam na podlagi vaših želja izberejo tistega, ki je za vas najbolj primeren. Po prejetju dokumentov in besedil, ki jih želite imeti prevedene, le te dodelijo prevajalcu, ki je za željeno področje najbolj usposobljen. Boljše agencije imajo v svojih vrstah prevajalce, ki so naravni govorci in ponujajo svoje storitve v številnih jezikovnih kombinacijah. Prevajalci so skrbno izbrani ne samo zaradi svojih jezikovnih sposobnosti in znanj, temveč tudi zaradi široke palete izkušenj iz področja prevajanja. Pri prevajanju so točni in hitri ter razumljivi in zanesljivi. Za področje literature in kulture zaposljujejo knjižne prevajalce in literarne strokovnjake, ki prevajajo vse od krajših zgodb in pravljic za otroke, gledališke igre in romane, pa tudi zahtevnejša besedila, ki vsebujejo tako klasična kot sodobna dela.

Prevajalske agencije so tako najboljša izbira za prevode internetnih strani, navodil za uporabo in priročnikov. Nepogrešljive so tudi za prevajanje vseh katalogov in tehničnih dokumentacij, atestov in različnih certifikatov iz tehničnih področij, pa tudi literarnih del in celo besedil, ki zahtevajo sodni prevod.

Prevajanje angleščine, vsakdanja dobrina

Prevajanje angleščine je danes vsakdanja dobrina . Vsakdanja dobrina je prevajanje angleščine zaradi pogostosti uporabe. Pogosta uporaba v preteklosti ni bila prisotna. V prihodnosti pa bo prevajanje angleščine bistveno bolj prisotno. Prevajanje angleščine je lahko prevod besedil ali tolmačenje.

Odvisno od tega ali je prevajanje angleščine v uporabi kot prevod besedil ali tolmačenje se razlikuje zahtevnost. Sposobnost za prevod besedil ali tolmačenje je različna. Prevod besedil je prenos pisane besede. Tolmačenje je za razliko prenos govorjene besede. Prevajanje angleščine je posebej zahtevno, ko sta prevod besedil ali tolmačenje na visokem kakovostnemu nivoju zahtev. Posebno sta prevod besedil ali tolmačenje zahtevna, ko gre za strokovne izraze. Prevod je lahko zahteven tudi, ko gre za hitrost prevajanja. Prevod besedil ali tolmačenje se v tem primeru lahko razlikujeta. Največkrat prevod besedil dopušča več časa, kot tolmačenje. Prevajalec mora prenos pomena govorjene besede izvesti veliko bolj neposredno. Sogovornika namreč pričakujeta, da prevajalec prenese pomen hitro. Na ta način se ohranja dinamika govora, hkrati pa se tudi ne zaide oziroma izgubi rdeča nit pogovora. Prevajalec za prenos govorjene besede mora poleg tega upoštevati tudi nekatere značilnosti in posebnosti tako izvirnega kot ciljnega jezika. Teh veščin se prevajalec nauči skozi prakso. Brez ustrezno bogate prakse prevajalec ne more dobre prenesti pomena besed. Največkrat so zato prevajalci strokovnjaki, ki delujejo samostojno ali jih najamejo prevajalske agencije. Danes so prevajalske agencije lahko organizirane na različne načine.

Prevajalci so lahko deli njihove zaposlene prevajalske ekipe, lahko pa prevajalske agencije najamejo prevajalce, kot zunanje sodelavce. Največkrat prevajalske agencije zunanje prevajalce najamejo, ko gre za posebne zahteve naročnikov. Velikokrat prevajalske agencije na ta način omogočajo, da se z dejavnostjo specializirajo za točno določeno področje, hkrati pa opravijo vse zahteve naročnikov. Nobena agencija si ne želi naročnikom določenih zahtev ne more izpolniti. Namesto tega storit vse kar je v njeni moči, da je prevajanje angleščine kakovosten.

http://prevodialkemist.si/prevajanje-anglescine

Angleščina omogoča sporazumevanje

Angleščina nam omogoča sporazumevanje .
Sporazumevanje je ena od koristnih dobrin vsakega človeka. Koristne dobrine so vse materialne in nematerialne stvari, ki jih lahko množično koristno uporabljamo praktično vsak dan. Angleščina je primer koristne dobrine za sporazumevanje. Danes je sporazumevanje bolj intenzivno in aktivno kot kdaj koli prej. Gre za posledico napredka informacijske tehnologije. Svoj čas je komunikacija potekala na klasične načine, ki so dovoljevali bistveno bolj počasno komunikacijo. Da je informacija potovala dan ali več je bilo povsem normalno in sprejemljivo. Danes je obratno vse narobe, če informacija ne prispe takoj ali zamudi praktično drobec časa, v primerjavi s sprejemljivostjo pred leti. Zato je tudi toliko bolj zaželena in iskana angleščina kot jezik, ki nam omogoča premagovati ovire v sporazumevanju. Angleščina je le eden od jezikov, ki nam omogoča premagovati ovire v sporazumevanju. Na nekaterih drugih področjih sveta so koristni tudi drugi jeziki. Toliko bolj pa so drugi jeziki pomembni na ožjih regijskih področjih. Ožja regijska območja običajno druži ista jezikovna skupina. Zato se ljudje v osnovni komunikaciji razmeroma dobro razumejo, tudi če prihajajo iz druge države ali govorijo govorico druge države oziroma drugi jezik. Takih območji imamo v svoji okolici kar precej. Angleščina je v tem pogledu sicer koristna, vendar je veliko večja verjetnost, da bomo bolje razumljeni z znanjem jezikov oziroma jezikovnih skupin iz naše bližnje okolice. Obratno je angleščina bolj uporabljena na globalnem področju, predvsem v državah, ki govorijo eno od izpeljank angleškega jezika. Za premagovanje jezikovnih ovir je zelo koristno, da nam angleščina pride v kri in se je učimo. Učenje angleščine danes ni težavno, zaradi medijev, ki imajo vsebine v angleščini. Zelo koristno je, da imamo na voljo različne oblike angleščine. Za pravilno izgovorjavo je dobro, da imamo možnost poslušati angleščino v svoji izvirni obliki.

Angleščina je jezik, ki se govori praktično vedno in povsod.

Več si preberite tukaj.

Angleščina jezik, ki se ga velja naučiti

Angleščina je jezik, ki se ga velja naučiti .

Danes je angleščina globalno najbolj razširjen jezik v svetovnem merilu. Poleg dežel, kjer angleščina ali njena različica, množično uporabljena, je razširjenost angleščine tudi v učnih programih različnih izobraževalnih ustanov. Angleščina je tako globalno razširjena kot prvi jezik, kot eden glavnih jezikov, uradni vendar ne domoroden jezik. Poleg tega je angleščina množično uporabljena v poslovnih, političnih in drugih sferah vsakdanjika. Tako je angleščina najbolj pogosto uporabljen jezik Evropske unije. Angleščina velja tudi za jezik, ki se ga ljudje širom sveta najpogosteje učijo poleg materinega jezika na osnovi učnega programa ali preko lastne osebne iniciative. Poleg tega je vplivnost angleščine velika tudi pri vnašanju angleških pojmov v vsakdanjo govorico drugih narodov na njihovem domačem pragu. Veliko takih pojmov imamo tudi v angleščini, pri tem pa gre za tako uradno, kot neuradno sprejete. Angleščina se zapisuje v latinični pisavi. Latinična pisava je v devetem stoletju nadomestila anglo-saksonske rune. Angleščina vsebuje šestindvajset črk latinice. Poznamo več različnih angleščin. Obstaja osnovna, stara in srednja angleščina. Osnovna angleščina je poenostavljena oblika angleščine. Sestavljena je iz majhnega nabora besed. Ustvarjena je bila v tridesetih letih minulega stoletja. Stara angleščina je zgodnja oblika angleškega jezika. Med petim in dvanajstim stoletjem so jo uporabljali v delih današnje Anglije in južne Škotske. Spada med germanske jezike. Razvoj angleščine je trajal sedem stoletji, začel pa se je s selitvami Anglov in Sasov v petem stoletju. Zaključek tega obdobja se je zgodil z normanskim zavzetjem Anglije sredi enajstega stoletja. Stara angleščina je pri tem asimilirala nekaj lastnosti jezikov, ki so se do tedaj uporabljali. Keltski jezik je takšen primer, poleg njega pa narečja stare nordijščine. Širši pomen je začel pridobivati z pomorstvom ter po vojaških spopadih, ki so sčasoma angleščini pripomogli k svetovnem uveljavljanju.

Angleščina je tako skozi stoletja začel svojo širitev na praktično vse kontinente.

Prevajalska agencija, izzivi za sedanjost in prihodnost

Prevajalska agencija se sooča z izzivi za sedanjost in prihodnost.

V sodobnem času mora prevajalska agencija slediti napredku in razvoju. Napredek in razvoj, ki ga prevajalska agencija mora uvajati v svoje aktivnosti so pogoj za njeno ohranjanje dobrega imena ter njegovo ohranitvijo v prihodnosti. Prevajalska agencija se sodobnosti primerno lahko opremi s sodobno tehnologijo, ki jo ponuja trg. Pri izbiri mora prevajalska agencija upoštevati mnoge lastnosti, ki se tičejo potrebnih zmogljivosti. Prevajalska agencija s tem pridobi možnost hitrejšega in kakovostnejšega prevajanja. Hitrejše prevajanje omogoča oprema, ki zmore procesirati več prevajalskih aktivnosti. Kakovostnejše prevajanje enako omogoča oprema, katera omogoča preverjanje in popravljanje morebitnih napak, poleg tega pa omogoča podajanje prevoda na lep in uporaben način. Sodobna orodja omogočajo, da so prevodi estetsko lepi in berljivi z uporabo vseh razpoložljivih funkcij. Poleg tega se z estetskimi in berljivimi prevodi lahko loči od konkurence. Zadovoljne stranke se bodo z estetskimi in berljivimi prevodi brez dvoma pohvalile pri njihovih poslovnih in drugih prijateljih, na ta način ima prevajalska agencija možnosti, da pridobi nov krog strank. Sodobna tehnologija tudi omogoča prevajanje na daljavo, kar lahko bistveno spremeni proces prevajanja in odličen izkoristek časa, možni so tudi prihranki. Pisno prevajanje lahko prevajalec opravlja doma, s prevajalsko agencijo pa je v vsakem trenutku povezan. Na ta način mu ni potrebno na pot do prevajalske agencije, kjer bi sicer opravljal prevajanje. S tem se znižajo stroški in porabljen čas. Poleg tega prevajalska agencija prihrani pri potrebnem prostoru za delovanje, porabljeni energiji ter mnogi drugih stvareh. Prevajalec, ki prevaja v domačem okolju je tudi bolj sproščen, proces prevajanja poteka hitreje, aktivneje in bolj kvalitetno. Poleg tega si lahko prevajalec organizira delo in poleg prevajanja lahko opravi še kakšno drugo pomembno opravilo vsakdanjika.

Prevajalska agencija ima v sodobnem času ponujene mnoge izzive, katere velja s pridom izkoristiti v prevajalskih aktivnostih.

Več si preberite tukaj.

Prevajanje, nujno zlo sodobne komunikacije

Prevajanje je nujno zlo sodobne komunikacije .

Svet je z razvojem komunikacij in tehnologije dobil novo orodje, s katerim so informacije na voljo v bistveno krajšem času kot nekoč. Ker informacije iz tujine danes pridejo do nas v trenutku, mora prevajanje biti ravno tako hitro in učinkovito. Hitro in učinkovito prevajanje je načeloma mogoče z mnogimi računalniškimi programi in orodji. Vendar je prevajanje, kot vsaka druga stvar, cenjeno glede na kvaliteto. Osnovno prevajanje se dobi brezplačno. Koristno je pri hitrih prevodih, ko je potrebno predvsem razumeti osnovni pomen besed v informaciji. Kakovostno prevajanje pa to ni oziroma je na voljo proti plačilu. V poslovnem svetu si ne bomo dovolili osnovnega prevajanja, saj si na ta način ustvarimo slabo podobo. Napake v prevodu bodo o nas sporočale površnost in pomanjkljivo znanje. Strokovno prevajanje je zato v poslovnem svetu še vedno domena strokovnih prevajalcev. V poslovnem svetu se lahko odločimo predvsem za prevajanje pisnih besedil ali tolmačenje. Razlika je v tem, da gre v prvem primeru za prevod pisanega besedila, v drugem primeru pa gre za prevajanje govorjene besede. Obe prevajanji sta nujni za dobro poslovno komuniciranje doma in v svetu. Brez dobrega prevoda smo v kontaktu z poslovnimi partnerji, ki govorijo tuj jezik praktično izgubljeni. Tudi če znamo tuj jezik, je razlika od splošnega znanja tujega jezika, do strokovnega znanja tujega jezika velika. V poslovnem svetu o dobičku ali izgubi odločajo malenkosti. Enako velja za prevajanje. V tujem jeziku imamo, tako kot v slovenščini, veliko podobnih besed. Zato je natančno poznanje besed in njihov natančen prevod iz izvirnega v ciljni jezik zelo pomembno za dobre poslovne odnose in seveda dobiček. Obratno lahko z napačnim prenosom pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik povzročimo škodo dobrim poslovnim odnosom.

Prevajanje , kakovostno, razumljivo in berljivo, je v poslovnem svetu porok za dobre posle.

Kaj je sodelovalno prevajanje

Ali ste že slišali za prednosti, ki jih ponuja poseben prevajalski pristop, ki mu pravimo sodelovalno prevajanje? Če še niste ali pa bi radi zvedeli o tem inovativnem pristopu v svetu prevajanja, potem je ta članek namenjen prav vam. V primeru, da razvijate kakšen produkt ali storitev, ki bi jo radi približali nekemu tujemu trgu, lahko vse informacije lokalizirate tako, da v proces vključite sodelovalno prevajanje. Bolj kot želite lokalno ciljati neko prodajno nišo, bolj se pomikate na področje posebne rabe jezika in njegove lokalizacije. Če tega ne boste upoštevali, vaše prodajno sporočilo ne bo pravilno razumljeno in prodajna akcija ne bo uspešna. Te težave vam lahko pomaga premostiti sodelovalno prevajanje.

In kako poteka sodelovalno prevajanje? Zagotovo poznate Wikipedijo, znano internetno spletno bazo informacij, ki jo gradijo posamezniki na podlagi prostovoljnega dela. Prispevke v druge jezike mnogokrat prevajajo iz angleške verzije Wikipedije. Te prevode običajno ne dela ena sama oseba, ampak nastajajo tako, da je vanje vključeno sodelovalno prevajanje. Različni prevajalci prevajajo različne sklope. Ko se enemu ne ljubi več prevajati, njegovo delo prevzame drugi prevajalec in tako naprej, dokler prevod ni pripravljen. Angleški jezik je sicer dobro razumljen iz strani večine uporabnikov spleta, vendar pa je v njem veliko specifik in nians, ki so značilne za neko kulturno območje ali generacijo oziroma skupnost. Če želite s svojim izdelkom prodreti na tak specifičen trg, potem vam sodelovalno prevajanje lahko pomaga najti prave rešitve za nagovarjanje teh strank.

Res pa je, da za takšno prostovoljno delo v prevajanju ni lahko dobiti, razen če je vaša blagovna znamka že precej prepoznana in ima veliko zvestih slednikov, ki bi to počeli z veseljem. Običajno se sodelovalno prevajanje ne plača v denarju ampak v obliki priznanj in raznih pohval, ki jih sodelujoči dobijo. Kajti zelo težko je ugotoviti, koliko dejanskega dela je opravila vsaka oseba, ki je bila v ta proces vključena.

Več o tem tudi na tem blogu

Prevajanje književnih del

Prevajanje ni enoznačna jezikovna praksa. Nekateri celo trdijo, da je stilov prevajanja toliko, kolikor je na svetu prevajalcev. Praktično je nemogoče trditi, da bi neko besedilo dva različna prevajalca prevedla na enak način, pa čeprav se bi njuno znanje jezika ne kaj prida razlikovalo. Na podlagi te ugotovitve lahko trdimo, da je prevajanje zelo subjektivno delo, kar pomeni, da se vsak prevajalec vpiše v svoj lastni prevod. Določena stopnja zaznamovanosti prevoda s prevajalčevim jezikovnim stilom je neizogibna. Vendar pa nastanejo lahko za prevajanje kar velike težave, če je ta zaznamovanost prevelika, kajti v tem primeru lahko zasenči slog avtorja, ki je napisal originalno besedilo. To je predvsem pomembno, če gre za prevajanje literarnih del, kot so romani, novele in druga književna besedila.

V zgoraj navedenih primerih je celo zaželeno, da je prevajalec sam tudi poznavalec nekega avtorja, ki ima določen književni sloves. To pomeni, da pozna socialno in psihološko ozadje avtorja, saj je lahko s tem prevajanje veliko bolj zvesto avtorju originalnega besedila. Ta zvestoba pa je ključnega pomena za književna dela, ki imajo pomembno mesto v svetovni literaturi. Prevajanje takšnih del predstavlja tudi določeno etično odgovornost prevajalca, da s slabim prevodom ne zavaja publike, ki bo prevod brala.

Kadar se v procesu prevajanja pojavijo težavnejši deli, ki so zelo težko prevedljivi, takrat se prevajalec lahko zateče k lastni kreativnosti, saj je veliko bolje, kot da naredi posiljen dobesedni prevod. Prevajanje mora potekati kot uravnotežena črta med zvestobo originalnemu besedilu in berljivostjo ter naravnim zvenom jezika v ciljnem jeziku. Takšno ravnotežje in harmonijo pa je mogoče doseči le po dolgoletnih izkušnjah s prevajanjem in pa seveda z odličnim poznavanjem tako originalnega kot ciljnega jezika. Za konec pa ne smemo pozabiti še na pomen, ki ga ima jezikovni pregled celotnega prevoda. Vsako končno besedil mora biti jezikovno dosledno, brez napak in brez nejasnih formulacij.

http://www.prevodialkemist.si/

Prevajanje knjig in nekatere klasične težave

Prevajanje knjig zahteva precej drugačen prevajalski pristop kot prevajanje krajših besedil ali sestavkov. Prevajalec mora ohraniti fokus skozi celoten proces, to pa je težko, ker so knjige običajno kar dolge. Ohranjanje fokusa je bistveno za prevajanje knjig, ker to pomeni, da prevajalec enako kakovostno prevede vsako stran. Kar pomeni, da ohranja enak slog pisanja, sorodne jezikovne strukture ves čas prevaja na enak način, s čimer zagotavlja enotnost prevoda. Fokus je za prevajanje knjig pomemben tudi zato, da sta izvorno besedilo in prevod, vsebinsko čim bolj istovetna.

Zavedati pa se je potrebno, da vsako prevajanje knjig nekoliko poseže v vsebino, saj težje prevedljivi deli zahtevajo nekaj prevajalske svobode. Vendar te prevajalske rešitve niso nekaj, na kar je potrebno gledati kot na nekaj negativnega, ampak so nujno potrebne zato, da prevod ohranja naravni jezik. Če se prevajalec odloči, da bo težje prevedljiv del knjige prevedel na dobeseden način, lahko s tem še bolj zgreši bistvo, ki je bilo izraženo v originalnem jeziku. Tipični primer so besedne igre. Teh ne moremo prevajati na dobeseden način, ker ne delujejo na isti jezikovni ravni kot običajne besedne zveze. Zato je za besedne igre potrebno poiskati ustreznice v ciljnem jeziku.

Nekateri manj izkušeni prevajalci, ki originalnega jezika ne obvladajo tako dobro, lahko zaradi tega takšne besedne igre, vice, sintagme prevedejo na dobeseden način, ker niti ne poznajo dobro njihovega pomena. Zato je zelo pomembno, da prevajanje knjig kakršna so literarna in umetniška dela, ne dobijo v roke neizkušeni prevajalci. Prevajanje takšnih besedil je izjemno težko in se po težavnosti sploh ne more primerjati z prevajanje kratkih časopisnih sestavkov, navodil za uporabo, blogov in podobnega. Prevajanje knjig je bolje zaupati prevajalcu, ki ga že poznamo, ali pa ima prevajalec že bogate reference iz prevajanja podobnih besedil. Lahko pa prevajanje knjig zaupamo tudi prevajalski agenciji, ki običajno namesto nas najde najprimernejšega prevajalca.

Kakšen naj bo dober prevajalec

Ko se odločimo za neko dejavnost, ki jo bomo opravljali velik del svojega življenja, moramo razmišljati kakšne so naše sposobnosti in kakšne so naše lastnosti. Danes se potrebuje veliko prevajalcev. Na vsakem koraku srečamo prevajanje.

Kakšen naj bo prevajalec?

Splošna definicija za dobrega prevajalca ne obstaja.
• Prevajalec mora dobro znati in obvladati različna področja. Imeti mora jezikovne spretnosti, znati mora dobro ravnati z računalnikom, strokovno se mora izobraževati za določena področja v katerih želi opravljati prevajanje. Vsekakor ni dovolj samo dobro poznavanje jezika. Prevajalec mora prevajati tudi strokovno literaturo ali leposlovno in ne samo enostavna besedila, kar je zelo enostavno prevesti. Enostavna in nestrokovna besedila lahko prevaja vsak začetnik ali pa se odločimo za strojno prevajanje enostavnih besedil. V tem primeru nimamo nobenega stroška. Program za strojno prevajanje dobimo na različnih spletnih straneh in si ga lahko kar sami naložimo.
• Dober prevajalec mora imeti dobre delovne navade. Brez delavnosti ne bo stranka zadovolna, zato je delavnost prevajalca nepogrešljiva lastnost.
• Prevajalec mora odlično znati jezike, imeti mora zelo dobro znanje in sposobnosti za pisno izražanje, če se odloči za pisne prevode.
• Imeti mora univerzitetno izobrazbo na področju jezikoslovja, ker mora obvladati pravila slovnice in skladnje v vseh jezikih v katerih poteka prevajanje.
• Obvezno mora imeti prevajalec posluh za jezik. Priporočljivo je, da prevajalec nekaj časa preživi v tistih državah kjer se govori jezik v katerih prevaja. Tako spozna živi jezik, kulturo naroda kar se v šolah, v izobraževanju ne more naučiti. Neprestano je potrebno biti v stiku z jezikom. Svoje znanje mora nenehno nadgrajevati.
• Biti mora vedoželjen, radoveden in ustvarjalen. Veliko znanja in širina znanja mu pomaga pri prevajanju in povezovanju stvari na različnih področjih.
Lahko bi še marsikaj zapisali kakšne so lastnosti dobrega prevajalca.. Dobri prevajalci so vam na voljo tudi tukaj.