Zdrava prehrana se začne v glavi

Zdrava prehrana naj bi bila človeška navada.

Vendar je zdrava prehrana bolj muha enodnevnica. Praktično to pomeni, da se izvaja določen čas, kasneje pa se opusti. Kopalna sezona je v mnogih primerih vzrok, da se začne zdrava prehrana bolj resno jemati. Pozimi so vse posledice nezdrave prehrane varno skrite pod plastmi oblačil. Z večanjem dnevnih temperatur začnemo nositi vse manj oblačil, postopoma pridemo do razkazovanja gole kože z izjemo intimnih predelov. V enakem razmerju se začne resneje jemati zdrava prehrana. Pri prvih pomladanskih dneh velikokrat še ni posebne panike, vendar se ta z vsako dodatno stopinjo Celzija povečuje. Kar pomeni, da vedno večjo zaskrbljenost. Kdaj je pravi čas za ukrepanje so na drugi strani poznali že naši davni predniki. V našem okolju je zelo znan post, ki se začne na pustno sredo ter traja štirideset dni do Velike noči. Časovno se velika noč določi po prvi pomladanski polni luni, kar pomeni večji ali manjši zamik. Dejansko pa lahko nastopi dan po prvem pomladanskem dnevu do petindvajsetega aprila. V vsakem primeru je post za povprečnega človeka zdrava prehrana. Pred nastopom pomladi nas odvečni kilogrami ne motijo, za njihovo zmanjševanje pa potrebujemo čas. Poenostavljeno povedano krščanski post lahko pomeni pripravo na prehod iz zimskega v pomladni oziroma poletni čas. Organizmu damo čas in energijo za uvedbo sprememb, ki jih zahteva prihajajoči letni čas. To med drugim predvideva več gibanja na prostem, daljše dneve, višje temperature ter druge spremembe. Slediti tradiciji ne pomeni nujno biti zaostal, pomeni zgolj preizkušeno uvajati v svoj življenjski ritem. V tem primeru je to tradicionalno določen čas za spremembo prehranjevalnih navad. Zdrava prehrana se lahko začne tudi na razne druge načine, pomembna sta predvsem vztrajanje in doslednost.

Zavedati se je potrebno, da nas vsaki večji odmik od cilja zdrave prehrane, vrne na izhodišče in izniči ves naš trud.

Vino, pot do zdravja

Vino je zdravju koristno , če ga uživamo v primerni količini in kakovosti.

Primerna količina je od osebe do osebe odvisna. Oseba, ki dan za dnem pije določeno količino postane na učinke postopoma imuna oziroma se učinki iste količine zmanjšujejo. Zdravju koristne so predvsem količine, ki jih oseba lahko zaužije brez negativnih posledic. oseba, ki je fizično aktivna lahko vino kot rečemo pokuri. Kar pomeni, da se pretvori v koristno energijo. Količina je lahko večja ali manjša, odvisna predvsem od procesa prebave. Ta je individualno zelo različen, kar pomeni, da proces prebave določene osebe lahko predela v koristno energijo ali druge učinke večje količine v istem ali celo krajšem času, kot je sposoben proces prebave druge osebe. Pri ugotavljanju ustrezne količine je najbolje zaupati osebnim občutkom. Zdravju koristno vino je določeno v količini in kakovosti osebno, kar predvsem pomeni, da bo imela oseba zagotovljeno dobro prebavo in druge učinke, ne bo pa imela negativnih učinkov. Pri količini to ni težav, saj se razmeroma kmalu občuti ustrezno količino. Ob naslednjem obroku pa se ta količina bodisi ustrezno poveča ali pomanjša. Poleg tega je potrebno pri določanju količine zaupat svojim predvidevanjem, izkušnjam ter željam. Pri procesu prebave vino sodeluje z ustrezno količino, če oseba iz izkušenj ve ali predvideva, da bo potrebna večja količina, jo lahko užije ali jo ne užije v primeru, da potreb ni. Včasih pa dodatno količino potrebuje, ker mu to enostavno ustreza. Seveda v primerni količini, kar pomeni, da vino ne bo prinašalo negativnih posledic, kot so zmanjšane umske ali fizične sposobnosti, predvsem pa sposobnosti nadzora. Zato velja včasih biti zadržan. Sicer pa o zdravju koristnih učinkih najbolje in največ vemo sami. Mnogim oseba se je po razmeroma kratkem uživanju manjših količin zelo izboljšala prebava. Kar pomeni, da lahko tudi sami vino ocenimo na enak način.

Vino je zelo stara kultura.

http://www.nama.si/oddelki/zivila/vina

Prehrana doječe matere, kakovostno, količinsko in časovno ustrezna

Prehrana doječe matere je optimalno ustrezna .

Kakovostno ustrezna je prehrana doječe matere, ko ima ustrezno kakovostno prehrano. To pomeni, da ima veliko mleka, sadja in zelenjave, žitaric ter številna druga hranila. Količinsko ustrezna je prehrana doječe matere takrat, ko so obroki optimalni v količinah. Poleg tega morajo biti obroki razporejeni enakomerno preko celega dneva. Optimalno število dnevnih obrokov je med pet in šest. Odvisno od navad in posebnosti osebe. Poleg klasičnih obrokov, potrebuje optimalna prehrana doječe matere tudi nekaj vmesnih obrokov. Vmesne obroke mora meti prehrana doječe matere zato, da se organizem na eni strani oskrbi z potrebnimi snovmi, hkrati pa ne obremeni preveč proces prebave pri glavnih obrokih. Zaradi tega je lahko prehrana doječe matere v glavnih obrokih količinsko manj obsežna. Kljub temu pa zagotovi vse potrebno za zadostitev potrebam. Pri procesu prehrane lahko v času dojenja pride do raznih sprememb. Predvsem lahko otrok s svojim življenjskim ritmom vpliva na mamo. Tako si vsak otrok ustvari svoja obdobja počitka in aktivnosti. Ta so lahko različna, kar pomeni večje ali manjše spremembe v času za prehranjevanje. Zelo pomembno je, da se otrokovemu življenjskemu ritmu prilagodimo. Prilagoditi se je potrebno tako, da bo imel otrok v času hranjenja vse kar potrebuje. V primeru takšnih ali drugačnih težav je vsekakor dobrodošlo obiskati strokovnjaka, ki nam bo podal dobre nasvete. Z podobnimi težavami se ne srečuje prvič, ampak je s svojimi izkušnjami pridobil znanje in vedenje na podlagi mnogih podobnih primerov. Tako nam bo lahko spremembe opisal tudi na praktičnih primerih v vseh svojih značilnostih. Zelo pomembno je, da so poleg pozitivnih lastnosti opisane tudi potencialne nevarnosti. Na ta način se jim po svojih močeh lahko izognemo. Količina, čas in kakovost prehrane so pomembne lastnosti hranjenja doječe matere, pri tem velja upoštevati tako svoje občutke, kot tuje informacije.

Prehrana doječe matere mora biti splošno zdrava.

 

http://enemon.si/pogosta-vprasanja/

Indeks telesne teže, prehrana in gibanje

Indeks telesne teže v idealnih vrednostih zagotavlja optimalna prehrana in gibanje. Optimalna prehrana je sestavljena na kakovosten in kvaliteten način. Kakovosten način je prehrana točno določene vrste. Predvsem gre za hrano, ki je organizmu koristno za delovanje. V veliki meri je odvisna od človeka in njegovih aktivnosti.

Svoje dodaja tudi okolica v kateri živi. Človek je individualist, to pomeni, da ima svoje telesne značilnosti individualne in različne v primerjavi z drugimi osebami. Največ podobnosti ima pri svojih sorodnikih, z drugimi ljudmi pa ga ločijo mnoge posebnosti. V veličini primerov so te lastnosti in posebnosti dedovane. Prav na ta način pa se opazi tudi sprememba v okolju in času. Več generacij, ki ima načeloma mnoge enake značilnosti, živi v različnem časovnem odboju ter različnem okolju. Za vsako časovno obdobje je značilno veliko posebnih lastnosti, ki se razlikujejo od drugih časovnih obdobjih. Za indeks telesne teže zanimive so lastnosti, kot je obilnost in dostopnost do točno določene hrane, več ali manj gibanja, več ali manj fizične aktivnosti ter podobno. Pred pol stoletja ali stoletjem je bilo na voljo manj hane kot danes. Zato so v tem času nastale tudi mnoge spremembe. Kar najlepše vidimo pri generacijah ljudi. Poleg prehrane se je spremenila tudi okolica. Na eni strani se je v splošnem spremenila ista okolica, na drugi pa so ljudje v več generacijah menjali kraj bivanja. Zato so tudi na ta način prisotne razne generacijske spremembe.

Vse te spremembe vplivajo na indeks telesne teže. Danes je indeks telesne teže tudi drugače razumljen kot nekoč. Ker je bilo svoj čas hrane v manjšem izobilju, indeks telesne teže velikokrat ni prišel v poštev, saj so bili ljudje prej lačni kot siti. Zaradi izobilja je danes indeks telesne teže bistveno bolj pomembne. Indeks telesne teže je danes odraz časa. Fizična aktivnost je manjša ob več hrane. Indeks telesne teže je pomemben.

http://enemon.si/prehrana-in-zdravje/energija/itm-indeks-telesne-mase/

Sladkorna bolezen dieta pomaga

strong>Sladkorna bolezen dieta ima vodilo urejena prehrana .

Poleg tega sladkorna bolezen dieta upošteva načela redne prehrane . Sladkorna bolezen dieta se začne z redno prehrano. Redna prehrana sladkorna bolezen dieta priporoča pet obrokov dnevno. Sladkorna bolezen dieta ima tudi priporočene minimalne obroke. Trije obroki dnevno je minimalna vrednost, ki jo priporoča sladkorna bolezen dieta. Sladkorna bolezen dieta upošteva tudi zelo raznolike zahteve. Sladkorni bolniki se med seboj lahko razlikujejo v osebnih značilnostih. Tako so lahko različni po telesni aktivnosti, spolu, starosti, teži in drugih značilnostih. Zdrava prehrana diabetikov se zaveda značilnosti ogljikovih hidratov. Značilnost ogljikovih hidratov, ki je pomembna za diabetike, je njihova delitev na enostavne in sestavljene ogljikove hidrate. Sestavljeni ogljikovi hidrati so sadje, zelenjava, polnozrnata živila, črn kruh in podobno. Njihova dobra lastnost je počasno sporočanje glukoze in energije. Enostavni ogljikovih hidrati se obratno hitro vsrkajo, kar pomeni hiter dvig ravni glukoze. Kar je za diabetike nevarno. Enostavni ogljikovi hidrati so suho sadje, sladkarije, sladkani sokovi, marmelade, med in podobno. Prehrana je splošna potreba vsakega človeka. Brez hrane človek ne bi mogel živeti ter optimalno opravljati svojih življenjskih funkcij. Organizem potrebuje za svoje delovanje energijo. Energijske potrebe so različne glede na značilnosti same osebe. Različne energijske potrebe imajo otroci v primerjavi z odraslimi, razlike so med energijskimi potrebami med moškim in žensko, razlike so med fizično aktivnimi osebami in fizično manj aktivnimi osebami, razlike so tudi med osebami, ki so splošno zdrave ter osebami, ki imajo različne bolezni ali poškodbe. Vse te razlike velja upoštevati, če želimo imeti zdravo prehrano. Več hrane lahko škodi, enako lahko škodi pomanjkanje hrane. Pomembno je tudi optimalno hranjenje v časovnem smislu. Več manjših obrokov je boljše, kot manj večjih obrokov. Posebno neprimerno je, da v določenih delih dneva stradamo, v drugih pa se prenajemo zaradi potreb po energiji.

Sladkorna bolezen dieta je učinkovit odgovor na zdravstvene težave.

http://www.enemon.si/diabetes/

Pečice po lastni izbiri

Pečice lahko izberemo, tako da je osebna izbira mogoča v vseh lastnostih. Osebna izbira pečice je zelo pomembna . Pečice se danes bistveno bolj razlikujejo od tistih iz preteklosti. Izbira pečice je zato toliko bolj zahtevna, kolikor bolj poteka v okolju velike ponudbe. V veliki množici ponudb se znajdejo predvsem osebe, ki so pečice že uporabljali v preteklosti. Tudi v največji možni množici ponudbe, bodo zlahka izločili nekaj najprimernejših modelov pečice.

Med njimi bodo potem izbrali eno, ki jim predstavlja osebno najboljšo izbiro. Vsi, ki pečice kupujejo prvič, se lahko v veliki ponudbi zmedejo. Zelo dobrodošlo je, da se zavedajo svojih potreb in želja. V primeru, da gre za osebo ali osebe, ki se veliko ukvarjajo s peko, velja izbrati predvsem pečice, katere so energijsko varčne ter omogočajo vse žaljene funkcije. Energijsko varčne pečice se tisti modeli, ki se od drugih modelov ločijo po manjši porabi energije. V lastnostih se pečice ne razlikujejo velik, praktično se le od osnovnih lastnosti slednje dodajajo. Tako imamo vedno podobno obliko, le funkcij je več ter so raznovrstne. Sama oblika pečice je pomembna, za zadovoljstvo nakupa. Tako imamo lahko pečico, ki je del kuhinjskega pohištva ali je drugače postavljena v kuhinji. Tudi razne druge lastnosti, kot je mesto namestitve, je zelo pomembno. Najlažje to spet ocenijo osebe, ki so pečice že uporabljali. Največkrat gre za različne višine namestitve pečice.

Katera višina je pravšnja je nemogoče reči. Gre predvsem za osebni okus, želje, ter tudi navade. Pri izbiri se velikokrat zgodi, da otroci posnemajo starše. V družini otrok odrašča z družino, ter po svojih starših velikokrat posnema mnoge vsakdanje stvari. Med njimi je tudi posnemanje mame ali očeta, ki se ukvarja s pripravo hrane. Postopoma se v kuhinji preizkusijo tudi otroci, predvsem v času odraščanja, ter prevzemajo navade staršev. Pečice predstavljajo velike možnosti izvirnega ustvarjanja v kuhinji.

http://www.beko-si.com/VGRADNE-PECICE/Vgradne-pecice

Balkanski jeziki, pisno in govorno komuniciranje na Balkanu

Balkanski jeziki so jeziki, ki jih pisno in govorno komuniciranje na Balkanu uporablja vsakodnevno. Podrocje Balkana postaja vedno bolj zanimivo za tujce.
Balkanski jeziki so del kulture Balkana, zato ne preseneca dejstvo, da se jih mnogi tujci želijo nauciti.

Zakaj jih Balkanski jeziki zanimajo je nemogoce odgovoriti z eno samo besedo. Razlogov je toliko kolikor je izprašanih ljudi. Popotnike in turiste v veliki meri verjetno zaradi privlacne kulture, življenjskih obicajev, lepote pokrajine, naravnih in kulturnih znamenitosti. Ker so Balkanski jeziki za boljše spoznavanje kulture, naravnih lepot, obicajev in vsega kar sodi v vsakdanjik Balkana, je njihova želja razumljiva. Predvsem bo ucenje zanimalo ljudi, ki želijo naravno in kulturno dedišcino ter vsakdanjik Balkana odkrivati in spoznavati daljše obdobje. Za vse, ki bodo vsakdanjik Balkana, njegove naravne znamenitosti in kulturno dedišcino odkrivali krajši cas, je boljša rešitev prevajalec. Druga skupna ljudi so poslovneži, ki imajo na obmocju Balkana interese v trgovanju, sklepanju dogovorov in podobnih dejavnostih. Balkanski jeziki so pri dobrem poslovanj, sklepanju dogovorov, trgovanju in vseh podobnih dejavnostih vec kot dobrodošli. Podobo kot skupina turistov ima na voljo dve možnosti. Balkanski jeziki so jim na voljo z ucenjem ali prevajalcem.

Balkanski jeziki imajo jezikovne prednosti , ki se skrivajo v dejstvu, da so si nekateri med seboj podobni. V nekaterih primerih gre zgolj za nekaj razlik. Na tak nacin bo lahko z znanjem enega samega jezika bolj ali manj uspešno komuniciral v vec državah. V veliki meri je sprejemljivost takega nacina komuniciranja odvisno od sogovornika. Kako bo sogovornik te razlike upošteval je seveda odvisno predvsem od njega samega, njegove poslovne kulture in morale. Tujcu je nepravilna uporaba besed veckrat oprošcena. Vsekakor pa si za dobro ucenje vsak želi napake sproti odpravljati. Na tak nacin je omogocen napredek ucenja, Balkanski jeziki pa mu bodo tem bolj koristili, ce se jih bo odlicno naucil.

Prevajanje je zapleten strokovni proces

Prevajanje je veliko več kot enostaven proces, kar pomislite, kako bi bilo, če bi bilo to res. V tem primeru bi prevajalce računalniki s svojo napredno tehnologijo že zdavnaj nadomestili, prevajanje pa že dolgo več ne bi bilo naporno, intelektualno delo, ki zahteva človeka s kar nekaj dolgoletnega znanja. Za pripravo dobrega in kakovostnega prevoda je potrebno zelo dobro poznavanje slovničnih in pravopisnih pravil, poleg tega pa prevajanje vključuje tudi razumevanje področja prevajanja, kulturnih raznolikosti okolja in medija, v katerem se bo prevod uporabljal, kakor tudi ciljne skupine, ki ji je sam prevod namenjen. Prevajanje se deli na dve vrsti, to sta ustno prevajanje, ki se imenuje tudi tolmačenje in pisno prevajanje. Tudi obe vrsti prevajanja imata še nekaj podvrsti. Tolmačenje se deli na konsekutivno prevajanje, konkurenčno prevajanje, simultano prevajanje in telefonsko prevajanje. Razlike med enim in drugim tolmačenjem niti niso gromozansko velike. Konsekutivno prevajanje in simultano prevajanje se razlikujeta v tem, da pri konsekutivnem prevajanju oziroma tolmačenju tolmač in govorec ne govorita istočasno, ampak izmenično, medtem, ko pri simultanem oba govorita istočasno.

Pisno prevajanje se deli na strojno prevajanje, literarno ali književno prevajanje, splošno prevajanje in strokovno prevajanje. Najbolj uporabljena podzvrst prevajanja je splošno prevajanje, ki se uporablja v vsakdanjem življenju. Za splošno prevajanje se ne potrebuje posebno znanje jezika, ki pa je nujno potrebno pri književnem in strokovnem prevajanju. Posebna vrsta prevajanja so sodni ali uradni prevodi, ki jih lahko opravljajo le sodni prevajalci, ki so za svoje delo strokovno usposobljeni. Zelo zahtevno, hkrati pa zelo kreativno je literarno ali književno prevajanje. Pri literarnem prevajanju je govora o prevajanju pesmi, drame, komedij, novel, romanov, pri čemer se ne prevaja samo vsebina, ampak mora imeti prevajalec čut za lepo besedo in prevesti tudi sporočilo izvornega besedila. Prevajanje ne sme biti nikoli dobesedno, vedno se najprej prebere celotno besedilo.

Magnezij je za telo izjemno pomemben

Magnezij je mineral, ki ga telo ni sposobno samo proizvajati, zato ga moramo telesu redno dovajati, saj je nujno potreben za različne procese v telesu. Generalno ga telesu dovajamo s hrano, vendar je pogosto poraba večja od vnosa, saj je potrebno vnos uravnavati s ciljano hrano, kar nam pogosto, v tem času, ko se nimamo časa primerno prehranjevati, ne uspeva. Zato je pogosto, da vnos magnezija v telo uravnavamo s prehranskimi dodatki, ki olajšajo vnos magnezija. Za vnos dnevnih potreb magnezija v telo bi morali pojesti devet banan, kar je precej. Seveda je ta številka pravilna le, če upoštevamo, da magnezija ne vnesemo v telo s pomočjo druge prehrane.

Magnezij je faktor pri več kot 300 encimih, ki sodelujejo v prebavnem in presnovnem procesu, kar je visoka številka in dokazuje pomembnost magnezija v telesu. Zato ga moramo redno vnašati, v naravi oziroma prehrani ga pogosto najdemo tudi v stročnicah, zelenolistni solati in v žitnih zrnih, dodatno pa ga najdemo tudi v mineralnih vodah, ki pomagajo vnašati magnezij v telo.

V kolikor nam s klasično prehrano ne uspe vnesti v telo dovolj magnezija, je na voljo magnezij v obliki prahu ali tablet, ki ju razstopimo v vodi in tako dobimo razstopino magnezija, ki jo spijemo in z njo zadovoljimo dnevno potrebo po vnosu magnezija.

Več informacij tukaj

Magnezij ima veliko koristnih funkci

Magnezij je v telesu pomemben mineral in element v celični presnovi, zato je za naše življenje nujno pomemben. Telo ga na žalost samo ne more tvoriti, zato ga dobimo s pravilno in uravnoteženo prehrano, največ pa ga je v zeleni listnati zelenjavi, oreščkih, nekaterem suhem sadju, predvsem v posušenih marelicah, v soji, bananah, avokadu, rjavem rižu in v nekaterih mineralnih vodah. V primernih količinah je magnezij tisti, ki blagodejno deluje proti stresu, saj zožuje žile in s tem zmanjšuje tlak in izločanje adrenalina. Blaži živčne napetosti, deluje kot pomirjevalo in je generator srca in mišic. Magnezij uravnava v telesu številne telesne procese, prav tako pa vpliva na presnovo. Magnezij dobimo s hrano in ga izločamo s blatom in urinom, prav zato pa se lahko kaj kmalu zgodi, da nam ga začne primanjkovati. Premajhen vnos magnezija se kaj kmalu začne kazati skozi najrazličnejše telesne znake kot so glavobol, nemir, slabo počutje in utrujenost, mišični krči, nepravilno bitje srca, slabost in lomljivi nohti. Magnezij lahko uživamo v obliki šumečih tablet in v obliki prehranskih dodatkov. Večje potrebe po magneziju imajo športniki, nosečnice, ženske, ki dojijo ter ljudje, ki uživajo diuretike, antibiotike, živijo stresno ali imajo sladkorno bolezen.