Je kaj treba narediti preden se začne AdWords oglaševanje?

AdWords oglaševanje je vsekakor danes pravi način za pospeševanje prodaje, zato se marsikdo odloči zanj. Ampak potem to klasično vprašanje, če in kaj je treba narediti, da se AdWords oglaševanje lahko začne?

Pravzaprav stranka pri podjetju Dominatus bolj ali manj čaka na navodila, ki jih pošlje Dominatus, ki v prvi vrsti naredi analizo spletne strani, določi, katere so tiste ključne besede, ki imajo kaj iskanja, katere so tudi povezane besede in končno odločitev sprejmejo s stranko, ki se odloči, katere so tiste besede, s katerimi ima stranka največji zaslužek. Ko so pripravljeni vsi oglasi, jih stranka preveri, nato jih preveri še Google in če je vse v redu, se AdWords oglaševanje začne.

Če želite, da vam AdWords oglaševanje prinese kar največ rezultatov, poglejte tudi uporabniško izkušnjo!

Velikokrat se zgodi, da imajo podjetja aktivno AdWords oglaševanje, jim ta prinese nekaj učinka, vendar pa ne toliko, da bi podjetje lahko reklo, da ustvarja neko hudo dodano vrednost. Kaj je narobe v tem primeru?

V prvi vrsti je treba pogledati, v kakšni dejavnosti podjetje posluje. Kot svetujejo v podjetju Dominatus, najprej poglejte to, potem šele zaženite paniko. Če prodajate lesene hiše ali pa montažne hiše, se ne bo kar vsak obiskovalec vaše spletne strani odločil za povpraševanje in nakup. Nakupne odločitve v takšnih panogah so dolge, lahko tudi kakšno leto, zato se tu rezultati oglaševanja merijo po številu povpraševanj.

Če pa ne poslujete v takšni dejavnosti, pa poglejte tudi na uporabniško izkušnjo. Le – ta je največkrat vzrok slabim rezultatom, po drugi strani pa se ji posveča najmanj časa in tudi ko se strankam pokaže, kaj morajo spremeniti, se spremembe le redko zgodijo, saj si ne vzamejo časa.

Vendar dejstvo je, da vam lahko omenjeno podjetje še tako dobro pripravi AdWords oglaševanje, pa rezultatov ne boste imeli prav zelo bleščečih, če niste pripravljeni na nobene spremembe na vaši spletni strani.

Growth hacking marketing, najboljši pristop

Growth hacking marketing je možen najboljši pristop .

Vsaka novost se pri uveljavljanju sooča s številnimi težavami. Predvsem je nemogoče računati z bogatimi izkušnjami, kot pri klasičnih in uveljavljenih pristopih. Ima pa prav zaradi tega nekatere prednosti. Klasičen pristop je uveljavljen, ima pa zato na trgu nekatere uveljavljene lastnosti. Z vidika konkurence to pomeni, da imajo udeleženci različne položaje. Najboljše položaje imajo vodilni. Novim udeležencem je pot do takega položaja največkrat dolga in naporna, če sledijo najboljšim. Zato se velikokrat kot boljša alternativa pokaže oblikovanje lastnega pristopa. Tega zasleduje tudi growth hacking marketing. V praksi je veliko globalno znanih primerov, ki so s spremenjeno taktiko na takšen način prišli do uspeha. Klasičen pristop se je izkazal za povsem zgrešenega, med tem, ko je izviren pristop prinesel bistveno večje število uporabnikov. Pristop, ki ga oblikuje growth hacking marketing je v raznih značilnostih drugačen od uveljavljenega. Tako lahko oglaševalske aktivnosti ne vršimo na klasičen način preko oglaševalcev in klasičnih oglaševalskih kanalov, ampak za oglaševalce izberemo uporabnike. Tem postavimo pogoj, ki je korist za nas. Motiviramo pa ga z nagrado. Novi pristop, ki ga uporablja growth hacking marketing lahko temelji na različnih aktivnostih. Predvsem lahko izkoristi vse slabosti uveljavljenega pristopa. Tudi uveljavljen pristop ima kot vse druge stvari svoje prednosti in slabosti. Šibkosti pomenijo za nove udeležence na trgu velikokrat prednost. Včasih se kažejo prav v nesposobnosti prepoznavanja priložnosti. Ta pa je posledica uspeha, zaradi katerega alternative iz takega ali drugačnega razloga niso uveljavljene. V vsakem primeru pa growth hacking marketing deluje drugače. Glede na veliko znanih primerov lahko trdimo, da tudi mora delovati drugače. Ker sicer preprosto začetnik nima možnosti proti uveljavljenim igralcem. Uveljavljeni načini so v tem primeru za growth hacking marketing preveliko tveganje. Seveda pa je potrebno pri vseh aktivnostih paziti na možne negativne učinke.

Growth hacking marketing je pripomogel k veliko zgodbam o uspehu.

Internet marketing, moderno trženje

Internet marketing je moderno trženje .

Moderno trženje je internet marketing, ker za svoje delovanje izkorišča ves ponujen napredek in ves možen razvoj. Napredek in razvoj sta bila vedno prisotna v vsej človeški zgodovini. Človek si je od najstarejših časov do danes želel na vsak način izboljšati svoj vsakdanjik. Trgovina je prav tako že zelo star izum in odkrije. Pomembna razlika, ki jo ima današnji internet marketing je predvsem v tem, da so se razdalje in čas med ponudbo in povpraševanjem skrajšale. Danes je lahko internet marketing uspešen tudi na zelo oddaljenih razdaljah med ponudbo in povpraševanjem. S tem internet marketing omogoča številne prednosti v življenju. V prihodnosti bo internet marketing še bolj učinkovit na velikih razdaljah. Zelo učinkovit je danes sodoben pristop, ki ga trženje s pridom izkorišča. Sodobna tehnologija omogoča, da imamo danes veliko koristnih informacij vedno s seboj. Če hoče biti v takšni stvarnosti trženje uspešno, mora izkoriščati prednosti, katere ponuja seo. Ljudje, ki imajo enostaven dostop do ponudbe na sodobnih medijih, se v velikim meri poslužujejo orodji, katera pomagajo pri učinkovitosti pridobivanja informacij. Pri doseganju informacij ima seo veliko vpliva. Orodja, ki omogočajo iskanje informacij seo lahko nadgrajuje. S tem so prejete informacije na voljo na način, ki ga omogoča seo. Učinki so od primera do primera različni. V nekaterih primeri so vse prednosti, ki jih seo omogoča, s pridom izkoriščene in uporabljene. Obstajajo pa tudi primeri, ko rezultati aktivnosti dosegajo nasprotne učinke. Nekateri se zavedajo aktivnosti, temu primerno tudi ravnajo pri presojanju informacij. Ponujene informacije ne sprejemamo tako kot so aktivnosti predvidevale, ampak na nek čisto svoj način. S tem želijo učinke aktivnosti izkoristiti na svoj način. To je način, ki jim najbolj ustreza in jim na podlagi izkušenj prinaša največ učinkov in koristi.

Internet marketing omogoča, da se na trgu soočijo vsi zainteresirani in sodelujoči.

Iskalni marketing, sodobno doseganje kupcev

Iskalni marketing je doseganje kupcev na sodoben način. Trženje je vedno koristilo najboljše poti do kupcev. Iskalni marketing je trženje sodobnega časa. Sodoben čas danes zaznamuje splet. Preko spleta je možnih mnogo aktivnosti. Iskalni marketing se zaveda možnosti koriščenja uporabe spleta.

Uporabniki spleta do želenih vsebin pristopajo na različne načine. Iskalni marketing se osredotoča na tiste uporabnike spleta, ki do spletnih vsebin dostopajo preko iskalnikov. Preko vnesenih pojmov v iskalnike, uporabniki najdejo ustrezno število zadetkov. Iskalni marketing tu vidijo svojo priložnost. Zadetki v iskalnikih nudijo možnosti izbire in odločitve. Iskalni marketing je uspešen, ko dobro prepozna ravnanje uporabnikov spleta ob ponujenih rezultatih iskanja. Rezultati iskanja so razvrščeni po točno določenem zaporedju. Iskalni marketing se zaveda različnosti izbire uporabnikov. Nekateri uporabniki spletne zadetke upoštevajo, ter jih povečini tako tudi obsekujejo. Drugi uporabniki spleta oziroma spletnih iskalnikov pa se zavedajo, da ponujeni zadetki ne nudijo nujno tudi najboljšo rešitev. Spletni iskalniki lahko ponudijo zgolj tiste zadetke, ki so na spletu oziroma imajo ustrezno nastavitev spletnih strani. To pomeni, da lahko zadetek ni primeren za iskalca, čeprav je visoko uvrščen. Ponujeni zadetek lahko predstavlja izvajalca storitev, izdelovalca izdelka ali podobno vsebino, ki pa je v realnosti oddaljena od uporabnika. Ter na ta način tudi težje dosegljiva.

Zaradi tega se bo za ponujen zadetek težko odločil, čeprav je dobro uvrščen. Pasti spleta so prisotne, hkrati pa jih je možno na nekatere preproste načine tudi zaobiti. Zavedati se velja, da je splet le del ponudbe, ki jih v realnosti ponujajo ponudniki storitev, izdelkov ali česa drugega. Danes je ponudbe v nekaterih regijah bistveno več v realnosti, kot na spletu. Gre predvsem za območja, ki niso posebej vešča uporabe spleta. Lahko pa splet ni prepoznan, kot dobra priložnost za ponudnike storitev, proizvajalce izdelkov ter mnoge druge. Iskalni marketing bo v prihodnosti soočen z novimi izzivi, ki pa so glede na področje različni.

Google AdWords omogoča prihodnost

Google AdWords uporabnikom omogoča prihodnost spletnih storitev.

Želja vsakega uporabnika spleta je, da pridobi željeno vsebino. Pridobitev spletne vsebine med drugim ponuja Google AdWords. Pridobljene spletne vsebine, ki jih omogoča pridobivati Google AdWords so različne. Google AdWords je do današnjih dni napredoval v iskano storitev. Prihodnost, ki jo snujejo v razvojnem centru Google, bo vsekakor tudi Google AdWords prilagodila izzivom prihodnosti. Izzivi prihodnosti, ki jih Google AdWords zasleduje, so v prvi vrsti zaznamovani s povečanim številom uporabnikov. Google AdWords poleg tega zasleduje še druge cilje. Število uporabnikov spleta se bo najbolj spreminjalo predvsem na manj razvitih področjih, ki kažejo možnost za izboljšan doseg in so naklonjena napredku. Uporabniki spleta bodo še naprej ostali pomembni na danes razvitih in razširjenih področjih. Vsekakor pa bo bolj ali manj na preoblikovanje vplivala množica potencialnih uporabnikov v danes manj razvitih področjih. Predvsem je njihova množičnost tista lastnost, ki bo kot kažejo druga področja, vplivala na nadaljnji razvoj dogodkov in značilnosti prihodnosti. Spremembe so možne v več različnih scenarijih. Ki pa so jasno samo ocena razvoja današnjih trendov. Oglaševanje prek spleta bo kmalu postalo pozorno na spremembe. V veliki meri jih bo narekovala množičnost danes manj razvitih in dosegljivih trgov. Ker so kupci na teh trgih različni že danes, gre pričakovati enake razlike tudi v prihodnosti. Spletno trženje se jim bo hočeš nočeš moralo prilagoditi in v marsičem spremeniti današnje lastnosti spletnega trženja, ki jih lahko imenujemo klasične. Toliko bolj bodo klasične v prihodnosti. V kolikšni meri bo na njihovo klasičnost v prihodnosti vplival nov, porajajoči se trg je odvisno od veliko dejavnikov. Predvsem je odvisno ali bo nov trg uveljavljal svoje značilnosti ali bo prevzemal značilnosti danes prevladujočih in pomembnih trgov. Spletno oglaševanje bo vsekakor tudi v prihodnosti še bolj pridobivalo delež v primerjavi s klasičnim oglaševanjem.

Google AdWords ima za prihodnost lepe obete.

Google local je pomembna novost

Google local je pomembna novost .

V razmeroma kratkem času je Google local pridobil veliko zadovoljnih uporabnikov. Zadovoljni uporabnik so predvsem tisti, ki so na podlagi Google local dobili kakovostne informacije in napotke pri raznih vsakdanjih opravilih. Dnevne aktivnosti, ki jih s pomočjo Google local opravimo, so hitrejše in kakovostnejše. Google local dobro informacijo ponudi praktično takoj. V vsakem primeru pa bistveno hitreje, kot bi za pridobivanje iste informacije potrebovali na klasičen način. Poleg tega so klasične informacije podane veliko bolj ozko in enostransko. Z Google local lahko namreč vse dodatne informacije pridobimo enako hitro, kot glavno informacijo. Poleg tega smo lahko z nekaj več raziskave seznanjeni z mnogimi drugimi dobrodošlimi informacijami. Dobimo lahko informacijo o zadovoljstvu več potrošnikov s podobnimi izdelki, storitvami ali drugimi aktivnostmi iz vsakdanjega življenja. Poleg same kakovosti storitve ali izdelka ob nakupu, lahko z analizo ugotavljamo kakovost skozi predvideno dobo trajanja izdelka ali storitve. Tako izdelki kot storitve imajo različno prevideno dobo trajanja. Koristne so predvsem informacije, ki govorijo o daljšem predvidenem obdobju trajanja. Običajno so blago in storitve namenjene daljši dobi uporabe bolj cenjeni in zahtevajo večjo investicijo. V primerjavi z blagom ali storitvijo, ki je namenjena krajši dobi uporabi in zahteva manjšo investicijo je lahko izguba večja. Posledično je večje nezadovoljstvo kupca blaga ali storitve. Google local nam lahko v veliki meri prepreči slabo izkušnjo z blagom ali storitvijo, predvsem ko je za njihovo pridobitev potrebna višja investicija ter jih nameravamo uporabljati daljše časovno obdobje. Danes dobra informiranost že lep čas ni privilegij ampak postaja vedno bolj nuja sodobnega časa. Zato je potrebno storitve kot je Google local čim prej spoznati, se z njimi soočiti in se jih naučiti koristno uporabljati v vsakdanjem življenju. Prej kot se tega naučimo, bolje za nas.

Google local lahko pomeni pomembno pridobitev za kakovostno preživljanje aktivnega in prostega časa.

Več si preberite tukaj.

Google AdWords, sodoben način oglaševanja

Google AdWords je sodoben način oglaševanja .

Oglaševanje je dejavnost, ki je v minulih nekaj desetletjih doživelo korenite spremembe . Nekoč klasični načini oglaševanja so praktično izumrli oziroma so na poti izumrtja. Klasični načini oglaševanja delijo podobno usodo z klasičnimi načini posredovanja informacij. Splet je danes prevzel nase obsežno množico oglaševanja. V prihodnosti bo obsega še večji, saj se iz deneva v dan lahko soočimo s tem pojavom na praktično vseh spletnih straneh. Google AdWords je ena od storitev, ki je dodobra osvežila in popestrila dogajanje na področju spletnega oglaševanja. Spletno oglaševanje je sodoben način komuniciranja med ponudbo in povpraševanjem. Ponudba in povpraševanje sta v preteklosti komunicirala na razne načine. Z množično dostopnostjo spleta in informacijske tehnologije se je pojavila možnost za nov vir informacij in način komuniciranja. Google AdWords je zelo razširjena in priljubljena storitev. Priljubljene oglaševalske storitve so predvsem tiste, ki so dostopne in dosegajo kar se da največji krog potencialnih kupcev izdelkov in storitev. Google AdWords svojo dostopnost nadgrajuje z izbiro individualnih lastnosti oglasa. Tako lahko oglaševalec Google AdWords storitev v veliki meri oblikuje po lastnih željah in zahtevah. Pri storitvi Google AdWords so za uspeh oglaševanja pomembni razni dejavniki in lastnosti. Oglas mora predvsem predvidevati želje spletnih iskalcev ponudbe. Google AdWords temu primerno omogoča, da naročnik reklame sam določi besede, ki bodo po njegovem prepričanju najbolj pripomogle k obiskanost spletne strani in posledično ogledu oglasa. Poleg ključne besede so pomembne tudi sporočilne vrednosti besed, ki jih lahko naročnik oglasa izbere po lastni želji. Kaj bo naročnik sporočil potencialnim kupcem je v veliki meri odvisno od njegovih izkušenj iz preteklosti. V preteklosti si je zagotovo iz izkušenj izluščil besede, ki kratko jedrnato opisujejo njegovo aktivnost, izdelke ali storitev. Izbral bo seveda tiste, ki so najbolj učinkovale.

Google AdWords je storitev prilagojena željam, zahtevam in pričakovanjem naročnikov oglaševanja preko spleta.

Google Analytics, kazalnik obiskanosti

Google Analytics je kazalnik obiskanosti .

Tržnikom, lastnikom spletnih strani in razvijalcem spletnih strani Google Analytics nudi informacijo o obiskanosti spletne strani. Google Analytics vsakemu od zainteresiranih za njegovo statistiko govori dejstva o spletni strani. Uporabnik prek Google Analytics izve kako je določena spletna stran obiskana, lahko pa s tem preizkuša marsikaj drugega. Razvijalci spletnih stani z Google Analytics lahko preizkušajo tudi spremembe. Ob drugače razviti in zasnovani spletni stani se lahko z Google Analytics prepričajo o kakovosti opravljenega dela.
Google Analytics je koristen tudi za lastnike spletne strani in tržnike, ki jih zanima obiskanost spletnih strani. Na ta način se preizkuša smiselnost določene spletne strani, njene spremembe ali potrebe po spremembah. Spletne strani imajo svoje značilnosti, med katerimi je njihova sporočilna vrednost in zanimivost za uporabnike spleta posebnega pomena. Z večjo ali manjšo obiskanostjo se pokažejo mnoge kratkoročne in dolgoročne značilnosti. Sporočilna vrednost spletne strani se odraža ne le v njeni vsebini, ampak tudi njeni všečnosti in priljubljenosti. Vsebina spletne strani je lahko dobra in zanimiva, vendar napačno postavljena z napačnimi vidnimi lastnostmi ne dosega želenega obiska spletnih uporabnikov. Veliko pri tem pomenijo same oblikovne in stilske lastnosti. Dobre spletne strani, ki so dobro obiskane, se med seboj v bistvu ne razlikujejo, saj z upoštevanjem dobrih spletnih praks razvijalci sledijo principom in načelom, katere so med obiskovalci spletnih strani najbolj sprejete in gledljive. Kvečjemu so spremembe v prepoznavnosti, ki jo narekuje tipična barva, katera velja za zaščitni znak, grafika ter druge prepoznavnosti. Sama postavitev vsebin pa se veliko ne razlikujejo, saj se vsi želijo meriti z najboljšimi, zato tudi velikokrat sledijo njihovemu načinu in principu. Nekateri takšnim prijemom nasprotujejo, izziv jim pomenijo spremembe in drugačnosti od množice. Računajo s tem, da bodo v množici bolj prepoznavni z različnostjo spletne strani.

Google Analytics je mnogim uporabna informacija o spletnih straneh.

Google Analytics ogledalo trga

Google Analytics je Google storitev, ki omogoča podajanje dobre statistike o aktivnostih na spletu.

Storitev Google Analytics je dober pokazatelj obiska spletnih straniter področja tako trženja kot vedenjskih vzorcev in drugih lastnosti obiskovalcev spleta. Množičnost in dostopnost spleta vsakomur je kmalu pokazala priložnost za vse, ki so se zavedali prenosa pozornosti uporabnikov medijev iz klasične na sodobne.

Google Analytics je v seštevku lastnosti tržni kazalnik . Lastnosti, ki jih Google Analytics kot tržni kazalnik ima niso zgolj suhoparne številke, ampak lahko tudi veliko več. Da Google Analytics niso zgolj suhoparne številke je potrebno dodati podatke iz drugih virov. Tako število obiskovalcev spletne strani še ne pomeni dejanskega števila prodanih izdelkov. Pomeni pa kako uspešno je bilo reklamno sporočilo, kako dobro je delovalo sodelovanje med oglaševalci in naročniki oglasa, kako uspešno je bilo svetovanje reklamne agencije, kako uspešno je bila izdelana spletna stran, kako uspešno so se izkazale spremembe na spletni strani in podobno.

Kot uporaben se bo Google Analytics izkazal takrat, ko bo imel dodano širšo sliko in več virov informacij. Google Analytics bo dobrodošel pripomoček in orodje predvsem lastnikom spletnih strani, ki preko nje tržijo izdelke in storitve ali uveljavljajo interese, nadalje vsem, ki te spletne strani izdelujejo in razvijajo, ter vsem, ki sinergijo obojih torej lastnikov spletnih strani ter izdelovalcev in razvijalcev spletnih strani, koristijo pri promociji in trženju izdelka ali storitve. Dobre rezultate bodo dosegli takrat, ko bodo informacije in statistike storitve Google Analytics primerjali in osmislili z lastnimi podatki in informacijami. Ter posredovali bodisi pri izdelovalcih in razvijalcih spletnih strani, bodisi pri lastnikih spletnih strani, z predlogi za spremembe. Tako se lahko preko statistik in storitev, da izdelek ali storitev na trgu ne dosega želene ciljne populacije in je zaradi tega okrnjen poslovni uspeh. Po uvedenih ustreznih spremembah bodo prek storitve Google Analytics dobili informacijo o učinkih.

http://www.red-orbit.si/

Elektronski marketing in Facebook za podjetja

Spletni marketing je čedalje bolj uporabljena strategija za doseganje kupcev, predvsem pa Facebook za podjetja odpira mnoge priložnost. Med vsemi socialnimi omrežji je prav Facebook za podjetja najbolj učinkovit način za izvajanje marketinga in učinkovito pospeševanje prodaje. Razlog za to je v tem, da Facebook za podjetja omogoča izjemno podroben opis produktov in storitev.

Facebook za podjetja omogoča oblikovanje izjemno nazornih oglasnih sporočil. Podjetje lahko objavi sliko s podrobnim opisom produkta. S sliko lahko predstavi, kako se produkt uporablja, komu je namenjen, katere težave rešuje. Predvsem pa je pomembno to, da Facebook za podjetja omogoča, da potencialne stranke spoznajo, katere so tiste ključne konkurenčne prednosti produkta, ki ga delajo za vrednejšega od izdelkov, ki jih ponuja konkurenca.

Opazimo lahko, da Facebook za podjetja omogoča celo pripenjanje video materiala. S tem, ko je izdelek predstavljen skozi gibljivo sliko, se izdelek še bolj približa uporabniku. S tem pridobi potencialna stranka širši vpogled v vrednost izdelka, kar seveda vpliva na tako imenovano vrednost izdelka v očeh kupca. Ključ za uspešen spletni marketing je pridobivanje pozornosti potencialnih kupcev. In Facebook za podjetja predstavlja edinstveno priložnost.

Način, kako poteka komunikacija prek Facebooka, omogoča učinkovito deljenje uporabniških izkušenj. Kupce se velikokrat pri nakupnih odločitvah zanašajo na izkušnje drugih uporabnikov. Tukaj je Facebook za podjetja lahko izjemno učinkovit. Ko pričnejo uporabniki izdelka širiti informacije o uporabniških izkušnjah, lahko v primeru, da je izkušnja izjemno pozitivna, nastanejo viralne objave. Rekli bi lahko, da postanejo ljudje dobesedno obsedeni z uporabnostjo izdelka, tako da pospešeno širijo informacijo o tem.

Brez nobenega zadržka lahko rečemo, da je Facebook za podjetja nepogrešljivo orodje za spletno oglaševanje. Skupaj s Twitterjem, Instagramom, blogom, LinkedInom in ostalimi spletnimi omrežji lahko gradi učinkovito oglaševalno kampanjo, ki pomaga pri utiranju poti na novi trg, lahko pa tudi pomaga pri utrjevanju že pridobljene tržne pozicije oziroma pri izboljševanju le-te.