Digitalni marketing je trženje prek spleta

Digitalni marketing je z drugo besedo spletno trženje. V osnovi se digitalni marketing ne razlikuje od klasičnega trženja. Prav tako sta pri spletnem trženju prisotna ponudba in povpraševanje, razlika je v načinu soočenja ponudbe in povpraševanja. Fizični kontakt značilen za klasični marketing pri digitalnem nadomesti splet oziroma virtualno okolje.

Digitalni marketing je učinkovit način trženja.

Spletno trženje je vedno bolj zanimivo in zahtevno

Spletna prodaja izdelkov ali storitev se iz leta v leto veča. Kljub temu, pa digitalni marketing ne bo v celoti izrinil klasičnega. Fizični kontakt je še vedno ključnega pomena pri mnogih izdelkih in storitvah. Obenem ima digitalni marketing nekatere omejitve. Načeloma je za digitalni marketing, da lahko kupec in prodajalec izhajata iz poljubnega okolja. Pomembno je, da imata spletno povezavo ter napravo za komuniciranje. Vendar pri bolj oddaljenih okoljih digitalni marketing nima možnosti za večji uspeh, saj za spletno trženje veljajo podobna pravila kot v primeru klasičnega trženja. To so lahko carine in razne druge ovire. Kljub tem oviram, pa digitalni marketing iz leta v leto pridobiva nove kupce. Dosegel je zavidljiv tržni delež, ter prehitel nekatere druge oblike trženja. Uporabniki vedno bolj posegajo po nakupih preko mobilnih naprav. Zaradi napredka in večanja števila kupcev, se spreminja tudi digitalni marketing. Najnaprednejši tržniki se zavedajo, da je pot do kupcev vedno težja. Na strani je vedno več ponudnikov, kupci pa se z vsakim nakupom tudi izobražujejo in pridobivajo nove izkušnje. Digitalni tržniki morajo zato svoje aktivnosti veliko bolj premisliti in preračunati. Pri tem so lahko koristne tako izkušnje iz preteklosti, kot tudi sposobnost oblikovanja inovativnih pristopov. Izkušnje iz preteklosti omogoča digitalna tehnologija bistveno bolj koristno in učinkovito uporabljati pri načrtovanju poslovnih aktivnosti prihodnosti. Inovativni pristopi pa omogočajo predvsem konkurenčne prednosti. Kasneje kot jih bo sposobna konkurenca izkoristiti sebi v prid, tem bolje. Konkurenčne prednosti lahko digitalni marketing najde na različne načine in na različnih mestih. Če želite povečati prodajo z uporabo digitalnega marketinga, si oglejte spleno stran agencije Red Orbit.

Google adwords oglaševanje postaja vedno bolj osnovna dejavnost trženja

Google adwords oglaševanje postaja vedno bolj osnovna dejavnost trženja. Človek je oglaševanje izumil mimogrede, ko je željo po prodaji sporočil potencialnim kupcem. Hkrati je že pradavni človek ugotovil, da statično trženje ni posebej uspešno. To pomeni, čakanje na kupce brez predhodnih in dodatnih aktivnosti oglaševanja. Že pradavni človek je ob tem ugotovil, da aktivno trženje oziroma motiviranje kupcev k nakupu prinese več uspeha. V ta namen je uporabil takrat preprosto oglaševanje, kar je pomenilo preprosto fizično nagovarjanje kupcev ali nagovarjanje preko zapisanih ali slikovnih oglasov.

adwords oglaševanje
Oglaševanje z AdWordsi na Googlu je merljivo

Evolucija oglaševanja

Zato je google adwords oglaševanje je zgolj ena v nizu evolucija starih, pradavnih pristopov motiviranja kupcev. Osnova je ostala ista, to je želja nagovoriti čim več ljudi z čim manjšimi stroški oglaševanja. V ta namen google adwords oglaševanje ponuja možnost plačila skladno z učinki. Klasični mediji so bili veliko časa uspešni na področju oglaševanja, njegova prihodnost pripada spletu. Internet se je pojavi v devetdesetih letih dvajsetega stoletja, z razvojem se je začel prostor namenjen vsebini spoznavati kot možen oglasni prostor. Pomemben napredek na področju oglaševanja pa je prineslo google adwords oglaševanje.

Do danes se je od google adwords oglaševanje postalo zelo priljubljen ter učinkovit način oglaševanja. V preteklosti je bilo spletno oglaševanje glede na današnje bistveno bolj statično. Šlo je za preprosto spletno izvedbo klasičnega oglasa. Oglaševalcem google adwords oglaševanje ponuja veliko bolj tehniko, ki na prvi pogled ne izgleda kot klasičen oglas. Bolj pomembna pa je sposobnost prepoznavati zahteve odjemalcev oglasa ter temu primerno oglaševati učinkovito. To pomeni, da se google adwords oglaševanje pojavlja natanko tam, kjer potencialni kupec izrazi motiviranosti za nakup oglaševanega izdelka ali storitve. Zato je google adwords oglaševanje učinkovito tako za prodajalca, oglaševalca kot kupca. Prodajalec plačuje google adwords oglaševanje glede na njihovo gledanost, oglaševalec ima maksimalno izkoriščen oglasni prostor, kupec pa prejme nakupno motivacijo v trenutku največje zainteresiranosti.

https://www.red-orbit.si/storitve/google-adwords

Video predstavitev podjetja je včasih odločujoča pri izbiri

Kako pomembno je za neko podjetje, da se pravilno predstavi javnosti, vedo povedati predvsem tisti, ki so se predstavili na najboljši možni način. Posledica se seveda kaže marsikje, najbolj pa seveda pri uspešnosti ter prepoznavnosti podjetja. Zato marsikatero podjetje razmišlja, kateri primer predstavitve je najbolj primeren, hkrati pa tudi dovolj poceni. Video predstavitev podjetja je izjemno priljubljena vrsta predstavitve, ki jo lahko zaupamo izjemnim strokovnjakom, ki nam za svoje delo ne bodo zaračunali preveč denarja.

Video predstavitev podjetja zahteva dober načrt

Če se podjetje torej odloči predstaviti na atraktiven način, potem se bo verjetno odločilo video predstavitev. To pomeni, da bo potrebno najprej dobiti dobro idejo, torej kako, na kašen način posneti dogajanje v podjetju. Za začetek se je dobro usesti in pred naročilom izdelka dobro premisliti, kaj vse se splača vključiti v predstavitveni video. Ko se odločimo, lahko stopimo v stik s strokovnjaki oziroma podjetji, ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo. Na našem trgu jih je kar nekaj, zato s tem ne bomo imeli posebnih težav.

Strokovnjaki nam bodo na sestanku razložili, da je najprej potrebno napisati tudi ustrezen scenarij, ki mora biti kakovosten in zanimiv za širšo javnost. Nato se lahko začnejo priprave, kjer se določi vse potrebno. Sledi snemanje ter montaža, ki je ključnega pomena. Ter končno: končni izdelek, ki bo v ponos podjetju ter tudi širši javnosti.

Dobro jo je imeti

Ko imamo video predstavitev v svojih rokah, smo skorajda že zmagovalci. To pa postanemo, ko ga predstavimo javnosti. Kmalu bomo ugotovili, da je za naše podjetje vedno več zanimanja in tudi prvi kupci so že pri nas.

Kaj več pa si preberite tukaj https://www.videa.si/.

Uporabniška izkušnja, promocija mora biti sprejemljiva in nevsiljiva

Uporabniška izkušnja poleg oglaševanja vključuje vse aktivnosti za spletno trženje.

V sodobnem trženju je uporabniška izkušnja zelo pomembna za poslovni uspeh. Ponudniki storitev ali izdelkov se vedno bolj zavedajo, da obstaja velik trg potencialnih kupcev preko spleta oziroma digitalnih naprav. Vsi klasični pristopi so za takšne kupce praktično neuporabni oziroma stran vržen denar, če gre za novejšo ali novo investicijo v promocijo ali kakšno drugo tržno aktivnost. Klasičnim ponudnikom se temu primerno tudi rojeva konkurenca, ki zna izkoristiti omenjen potencial. Bistvo njihovega uspeha je promocija in ostale digitalne tržne aktivnosti, v ostalih lastnosti klasične ponudbe so lahko uspešni že z povprečno ponudbo. Sodobna uporabniška izkušnja se velikokrat z povprečjem zadovolji, če na drugi strani izdelek ali storitev dobi takrat, ko to potrebuje. Promocija mora biti na drugi strani vrhunska ali vsaj uporabna, če želijo biti uspešni. V prvi vrsti mora ustvarjalec promocije vedeti, kakšna je uporabniška izkušnja potencialnega kupca izdelka ali storitev. Digitalne naprave imajo pri tem pomembno vlogo, posebej to velja za mobilne izvedbe. V veliki meri mora biti oglaševanje prilagojeno digitalnim napravam, nuditi pa mora tudi možnost razširitve aktivnosti. Pri digitalnih napravah je uporabniška izkušnja toliko boljša, kolikor lažje lahko uporabnik dostopa do želenega izdelka ali storitev. Zato pogosto oglaševanje ni dovolj, vsebina mora nuditi tudi možnost drugih aktivnosti, kot je nakup ali pred tem pridobivanje dodatnih informacij. V osnovi pa mora biti učinkovit in koristen že prvi dostop. Vse mora delovati, uporabniška izkušnja je od delovanja odvisna. V primeru nedelovanja, bo prvi dostop lahko v skrajnem primeru tudi hkrati zadnji dostop. Danes ljudje preprosto nismo več navajeni čakati, potrpljenje in s tem želja po nadaljnji aktivnosti nas v primeru delovanja hitro mine. Časi, ko smo za digitalno izkušnjo daljnih prednikov danes sodobnih digitalni naprav, bili pripravljeni čakati minuto ali več so že zdavnaj preteklost.

Uporabniška izkušnja sodobnega povpraševanja želi imeti kakovostne informacije v trenutku.

red-orbit.si/blog/optimizacija-uporabniske-izkusnje/

Oglaševanje na iskalnikih informira javnost

Oglaševanje na iskalnikih ima namen, da informira javnost .

Informiranje javnosti oglaševanje na iskalnikih izvaja na sodoben način, njegova osnova je računalniško omrežje . Računalniško omrežje povezuje več omrežji v celoto, komunikacija pa je mogoča preko uporabe ustrezne komunikacijske opreme ter osnovnega znanja uporabe. Mnogi napačno razumejo oglaševanje na iskalnikih, kot možnost za takojšnji uspeh. Ter so posledično po objavljenem oglasu razočarani. Preseneča jih manjši od pričakovanega obiska. Največkrat so takšne izkušnje za prvo oglaševanje na iskalnikih vsa prihodnja nudijo manj razočaranj oziroma so nanje uporabniki že pripravljeni. Problem je v ne zavedanju spleta v praktični obliki. Uporabnik komunicira z nevidno množico, komunicira pa virtualno. Prvi problem se pojavi z odzivnostjo, ki zelo različno hitra od primera do primera. Dobro zastavljeno oglaševanje na iskalnikih ima hiter odziv, ostala oglaševanja pa slabši odziv. Dejansko dober odziv lahko meri preko vzpostavljenega kontakta zainteresirane osebe, to je ciljnega kupca ali prodajalca. Za vzpostavitev kontakta je potrebna motivacija, to pa prinaša oglaševanje na iskalnikih oziroma vsebina spletnega oglasa. Drugi problem je ne zavedanje konkurence na spletu. Predstavljajo jo uporabniki, ki imajo iste ali podobne cilje. Prodaja ali kupuje se lahko isto ali primerljivo blago ali storitve. Potencialni prodajalec ali kupec bo jasno izbral tisto ponudbo, ki se mu na prvi pogled zdi najbolj privlačno. Za oglaševanje na iskalnikih se temu primerno angažira pomoč pri oglaševanju, ki lahko stori po potrebi vse aktivnosti ali pa zgolj del vseh potrebnih aktivnosti. Vse aktivnosti pomenijo oglaševanje na iskalnikih, pri kateremu naročniku ni potrebno storiti nič. Zgolj določiti zahteve ter sodelovati v izbiri več predlogov ter raznih drugih manjših aktivnostih. Del vseh potrebnih aktivnosti se lahko nanaša na izdelavo logotipa, oglasa, ustvarjanje slogana, prodajnega besedila in druge aktivnosti.

Naročnik se odloči za oglaševanje na iskalnikih, za vse ostale pa poskrbi bodisi sam ali zaupa izvedbo teh aktivnosti drugim izvajalcem.

Spletno oglaševanje, sodobna realnost

Spletno oglaševanje je sodobna podjetniška aktivnost v digitalni obliki.

Danes vse več podjetnikov uporablja spletno oglaševanje, ter številne druge načine spletnega podjetništva. Spletno podjetništvo in njegove aktivnost je mogoče tudi meriti, s tem se lahko veliko naučimo ter ocenjujemo aktivnosti prihodnosti na podlagi danes znanega. Spletna aktivnost je odvisna od veščin uporabnikov med celotno populacijo. Uporabniki predstavljajo potencialno povpraševanje, spletno oglaševanje za razliko predstavlja ponudbo na najboljši način. Številčno predstavljajo zelo različen delež celotne populacije, bolj množične so predvsem mlajše in srednje generacije. Osebe na katere ne mora računati spletno oglaševanje v velikem obsegu med vso populacijo so predvsem upokojenci in druge neaktivne osebe. Med njimi je približno dve tretjini oseb, ki nimajo veščin uporabe spleta. Na drugi strani je tudi majhen odstotek tistih oseb, katere imajo zelo dobro razvite veščine uporabe spleta. Na tem področju so najbolj izkušeni zaposleni in samozaposleni, sledijo osebe stare od šestnajst do štiriinsedemdeset let ter brezposelni. Med zaposlenimi in samozaposlenimi bo spletno oglaševanje naletelo na najmanj oseb, ki nimajo veščin uporabe spleta. Med osebami starimi med šestnajst in štiriinsedemdeset let ter brezposelnimi osebami je takih preko dvakrat več. Zelo vzpodbudno za spletno oglaševanje pa je dejstvo, da osnovne veščine upore spleta uporablja približno tretjina zaposlenih, samozaposlenih in brezposelnih oseb. Pri upokojencih in drugih neaktivnih osebah osnovne veščine obvlada zgolj desetina oseb. Na podlagi teh dejstev je mogoče oblikovati zelo učinkovite strategije za dosego podjetniških ciljev. Potrebno pa je zelo dobro poznati vse možnosti, ne zgolj spletne. Dobre kupce ne gre izpustiti, če ne znajo uporabljati spleta. Nekateri tudi preprosto želijo izdelek ali storitev izkusiti v praksi, uporaba spleta je pri tem povsem nepomembna. Splet lahko uporabljajo ali ne uporabljajo, v vsakem primeru bodo izdelek ali storitev pred nakupom preizkusili oziroma želeli doživeti v živo.

Spletno oglaševanje je aktivnost, ki prinaša veliko izzivov za prihodnost.

https://www.red-orbit.si/storitve/google-adwords

Vsebinski marketing, spreminja spletni ambient

Vsebinski marketing spreminja spletni ambient .

Spletni ambient vsebinski marketing spreminja z namenom uveljavljanja privlačne podobe. Privlačne podobe so tiste, ki ohranjajo ali večajo število obiskovalcev spletnih strani. Spremembe morajo hkrati biti sprejemljive, ne smejo odbijati potencialnih obiskovalcev. Prvi vtis je tisto, na kar mora vsebinski marketing posebej paziti. Barve, barvne kombinacije, slikovni in video material, glasbene vsebine ter številne druge lastnosti odločajo o obisku oziroma ne obisku. Uporabnost spleta je povezana z določenimi ukazi, ki jih določa uporabnik. Zato mora vsebinski marketing pri spremembah ohraniti predhodno ureditev ter način uporabe. Z prevelikimi spremembami velikokrat uporabniki niso zadovoljni. Najhuje je, če se zaradi tega odločijo za obisk konkurenc. Evolucijski pristop je veliko boljši, pri tem se obstoječi starejši vsebini doda zgolj času primerne spremembe vsebine oziroma lastnosti. Velike dileme ima vsebinski marketing predvsem pri dinamičnih pristopih predstavitev. Velikokrat gre za motiviranje pasivnih obiskovalcev, ki bi sicer mimo določene vsebine preprosto šli mimo. Možno je uporabiti številne načine vključitve določene vsebine v proces obiska spletne strani. Vključitev lahko vsebinski marketing uredi bolj ali manj avtomatsko oziroma bolj ali manj odvisno od ukazov uporabnika. Nekaterim so avtomatizirani pristopi nadležni, zato niso redki primeri zaključka obiska po njihovem predvajanju. Primernost je v veliki meri odvisna od ciljne publike oziroma določenih lastnosti obiskovalcev. Mlajše generacije imajo drugačne zahteve in pričakovanja kot starejše, tudi same ponujene vsebine imajo lahko med seboj zelo različno ciljno publiko oziroma ciljno povpraševanje. Na splošno je pomoč pri takšnih odločitvah merjenje odziva obiskovalcev. Z dobro izvedenim merjenjem ne storimo nič napak, ker se preprosto seznanimo z dejstvi. Bolj pomembno je uvajanje sprememb na spletno stran. Pri spremembah novosti je nekoliko lažje, saj se obiskovalci nanje še niso navadili oziroma se nanje niso navezali. Zato tudi niso tako občutljivi za njihove večje ali manjše spremembe.

Vsebinski marketing je hkrati zahteven in enostaven.

Tukaj

Vsebinski marketing izobražuje povpraševanje

Vsebinski marketing poleg drugih znanih aktivnosti trženja skrbi za izobraževanje povpraševanja .

Povpraševanje vsebinski marketing izobražuje, ker nudi koristne informacije . Vse kar povpraševanje povprašuje je izpostavljeno nenehnemu sledenju napredka in razvoja. Kdor ni strokovnjak na določenem področju težko sledi današnjemu napredku in razvoju. Edina možnost je bodisi resneje ukvarjanje v prostem času, druga pa pridobivanje kakovostnih informacij predvsem pred pomembnimi odločitvami. Tej značilnosti sodobnega časa se je prilagodil vsebinski marketing. Povpraševanje na trgu danes ni več zadovoljno z vsakršno ponudbo, ampak je bolj motivirano v iskanje in pridobivanje dodane vrednosti ponudbe. Dodana vrednost se na trgu kaže v številnim možnih oblikah in lastnostih ponudbe. Poiskati dejansko dodano vrednost ponudbe pa je danes zelo zahtevno. Dobrodošlo pomoč nudi vsebinski marketing. Povpraševanje je danes soočeno z poplavo ponudb. Najde jih na praktično vsakem koraku ter do njih ustvari določen odnos. Nekatere ponudbe na vsakem koraku privlačijo, drugi imajo do njih negativen odnos. Preveč privlačne ponudbe sprožijo mehanizme, ki varujejo pred slabo ponudbo in posledično izkušnjo v prihodnosti. Agresivno oglaševanje takšno povpraševanje velikokrat avtomatsko in rutinirano zavrne. Ker se zaveda, da je izpostavljena dobra plat ponudbe, slaba pa zamolčana. Pozitivno izkušnjo lahko takšnemu povpraševanju nudi vsebinski marketing. Agresivne in izjemno privlačne oblike povpraševanja nadomesti z alternativno vsebino. Velikokrat danes slišimo izraz zgodba. Ta je v mnogih primerih pomembnejša od osnovne ponudbe. Zgodba je pravo nasprotje agresivnega in preveč privlačnega. Ker preprosto dejansko obstaja, govori o stvarnih stvareh, dejstva je mogoče preveriti. Vsebinski marketing je prisoten na številnih področjih trženja, poznamo jih pri tako globalnih blagovih znamkah kot tudi manj znanih lokalnih ponudnikih. Povpraševanje je z ponudbo zadovoljen, ker je seznanjen z dejstvi oziroma ima v njih zagotovilo za dobro odločitev. Za ponudbo je poleg aktualnega uspeha pomembna tudi prihodnost.

Pridobiti zvesto povpraševanje je za vsebinski marketing prav tako pomembno, kot aktualni uspeh.

Vsebinski marketing žanje uspehe

Vsebinski marketing v mnogih primerih kaže na model, ki prinaša poslovni uspeh .

Poslovni uspeh je cilj za tako vsebinski marketing, kot vse druge oblike, katere pozna spletno trženje . Z pojavo spleta pred približno dvema desetletjema se je do današnjih dni mnogo spremenilo. Takrat za vsebinski marketing ni še nihče vedel, saj ni obstajal. V začetkih trženja preko spleta je bilo bolj pomembno dobiti ponudbo ter preko nje pridobiti želeno. Spletno trženje je samo po sebi prineslo velike spremembe. Kupcem ni bilo več potrebno v klasične trgovine. Kar je prineslo velike prednosti. Potrebno je bilo manj časa, manj stroškov, poleg tega je bilo vse na dosegu roke kjerkoli in kadarkoli. Te prednosti sta se zavedali tako povpraševanje kot ponudba. Danes to ni več dovolj. Ponudba in povpraševanje preko spleta sta v začetku rasla predvsem v količini. Kar pomeni, da je bilo vedno več tako povpraševanja kot ponudbe. To pa je kmalu privedlo do nasičenosti. Na nasičenem trgu nastanejo težave z tako ponudbo kot povpraševanjem. Povpraševanje mora med vso ponudbo najti najboljšo. Kot dobra strategija se je izkazala dodana vsebina, na tem temelju pa je razvil vsebinski marketing. Kupcem ni bilo več vseeno zgolj dobiti, ampak so pred tem želeli o ponudbi sami izvedeti več. Danes se ta vpliv vidi v številnih ponudbah. Večji in naprednejši ponudniki nudijo tako svojo ponudbo, kot tudi koristne informacije o njej. Z drugo besedo gredo se vsebinski marketing. Sprememba ponudbe je vplivala tudi na splet širše. Kakovostne vsebine, ki spremljajo vsebinski marketing, so vedno pogostejše, lahko rečemo, da je splet pridobil na kakovosti. Koristi so splošne, kažejo se na razne načine, v mnogih primerih vplivajo na spremembe v vsakdanjiku. Torej na področjih, ki nimajo nobene zveze s spletom.

Vsebinski marketing je razmeroma preprosto spoznanje, do katerega je ponudba prišla preko prehodnega kopičenja ponudb skupaj s pripadajočimi posledicami.

Oglaševanje na iskalnikih, učinkovit minimalizem

Oglaševanje na iskalnikih je želja ustvariti več z čim manj.

Ustvariti čim več z čim manj stroški je tisočletja stara iskana lastnost . Človek jo je dosegal na različne načine, s tem je tudi izpopolnjeval svojo kreativnost ter sposobnost prilagajanja. V sodobnem času kreativnost in sposobnost prilagajanja kaže oglaševanje na iskalnikih. Na sodobnih medijih velikokrat ljudje gledajo njegove vsebine, kot druge ali pa vsaj sodijo v ožji izbor. To je konec koncev tudi cilj. Oglasne vsebine imajo namen sporočiti tisto, kar naročnik želi. Da oglaševanje na iskalnikih to doseže potrebuje pravo mešanico aktualnega in tradicionalnega. Aktualno je vse, kar predstavljajo novosti, tradicija pa tisto, kar je prepoznavno. Tradicionalno brez aktualnega ne more, tudi obratno ne gre. Možno je sicer poizkusiti, vendar je vse skupaj bistveno težje. Ko ima oglaševanje na iskalnikih iz preteklosti ustvarjeno prepoznavnost, lahko bistveno bolj učinkovito predstavi aktualno. Iz preteklosti povpraševanje ve, kaj lahko pričakuje, vse kar potrebuje je predstaviti, kaj novega za razliko od predhodne ponudbe predstavlja aktualna ponudba. Odločitev v tem primeru velikokrat temelji na dobrih izkušnjah iz preteklosti, ker pa povpraševanje zanima novejše, potrebuje zgolj predstavitev novosti. Vsi, ki vstopajo na trg te prednosti nimajo, oglaševanje na iskalnikih mora v tem primeru vse staviti predvsem na aktualno. Tradicija v tem primeru ni koristna, saj je na novem trgu enostavno ni. Lahko pa računa, na motiviranje povpraševanja z izpostavljanjem aktualnega. V tem primeru je oglaševanje na iskalnikih lahko celo uspešnejše od mešanice tradicionalnega in aktualnega, ker bo vsaj del povpraševanja enostavno želelo pridobiti izkušnje. Pomembno pri tem je predvsem imeti pravo mero. Na trgu so uveljavljeni igralci oziroma konkurenti, kar pomeni, da na uveljavljene pristope ne gre računati. Zavedati pa se je tudi potrebno, da so uveljavljeni igralci oziroma njihova ponudba velikokrat merilna palica.

Oglaševanje na iskalnikih je sodobno ponujanje blaga ali storitev potencialnim kupcem.

https://www.red-orbit.si/blog/