Detektivska dejavnost tudi na naših tleh

Veliko je poklicev, ki so na prvi pogled izjemno zanimivi, obenem pa tudi mikavni. Ko pa enkrat bolj podrobno vidimo, kaj vse morajo ljudje, ki ta poklic opravljajo, delati, pa nas volja do takega poklica kar mine. Med takimi poklici je tudi poklic detektiva. Ko gledamo kak film, se nam zazdi, da je tak poklic skorajda sanjski. V resnici pa je namreč prav vse drugače. Detektivska dejavnost namreč obsega marsikaj, kar ljudje ravno ne počnemo z največjim veseljem.

Kaj vse mora početi detektiv?          

Delo detektiva po večini ni tako, kot si ga samo približno zamišljamo. Napačno podobo smo si ponavadi dobili kar na podlagi filmov, kjer pa ne prikazujejo vseh dejavnosti, ki jih mora pri svojem delu opravljati detektiv. Detektivska dejavnost tako lahko zajema tudi take storitve, ki nam vzamejo cel kup časa, hkrati pa ni vidnega nobenega napredka ali pa morda učinka.

Detektivska dejavnost tudi v Sloveniji

Detektiv mora namreč večinoma kar sam urejati vso potrebno dokumentacijo, ki nastane ob tem, ko sklene neko delo s svojo stranko. Na sporedu je torej cel kup dokumentacije, ki pa je vsekakor obvezna za sklepanje takega posla. Šele nato se detektiv lahko loti raziskovanja, s katerim je povezana njegova naloga. Tudi raziskovanje v pisarni oziroma notranjih prostorih ter na terenu mu pogosto vzame več časa, kot pa si ga na začetku zamisli. Žal je tako, če želi, da bo svoje delo lahko v miru ter do konca izpeljal.

Glavne dejavnosti, ki jih opravljajo posamezni detektivi, pa so navedene tudi na vseh spletnih straneh podjetij, ki se ukvarjajo s tovrstnimi storitvami.

Petrol, zaposlitev prihodnosti

Petrol zaposlitev je delovno mesto prihodnosti. Petrol trgovsko podjetje, kandidati lahko pričakujejo predvsem zaposlitev v okvir trženja naftnih derivatov, plina, ostalih energentov ter pripadajočih podpornih dejavnosti.

Podjetje s sedem desetletji dolgo tradicijo

Kot podjetje Jugopetrol Ljubljana je bilo ustanovljeno aprila tisoč devetsto sedeminštirideset. Danes Petrol nudi zaposlitev več tisoč zaposlenim osebam. Večina pod pojmom zaposlitev v podjetju Petrol, razume delo na bencinskih servisih. Kar je razumljivo, saj je zgolj v Sloveniji več kot šesto bencinskih servisov družbe Petrol. Poleg tega obstaja zaposlitev na bencinskih servisih Petrol izven Slovenije. Področje poslovanja je poleg tega širše, čeprav levji delež čistih prihodkov ustvari trgovanje z naftnimi proizvodi.

Petrol d.o.o. zaposlitev

Možnosti za zaposlitev v podjetju Petrol je še na področju trgovanja z blagom za široko porabo in storitvami, področje plinske energije, električne energije ter področje ekološke dejavnosti. Trgovaje z blagom za široko potrošnjo ustvari manj kot dvajset odstotkov čistih prihodkov, zato velja za drugo najpomembnejše področje poslovanja. Naštete aktivnosti podjetja Petrol so tako sedanjost, kot tudi prihodnost zaposlovanja. Energente bomo tudi v prihodnosti potrebovali, ne glede na morebitne spremembe v razmerjih med posameznimi energenti. Če se bodo uresničile napovedi o električni prihodnosti, bo podjetje Petrol tržilo električno energijo.

 

V primeru ne uresničenja teh napovedi, se bodo ohranili klasični energenti. Enako velja v primeru raznih drugih možnih scenarijev, saj ima Petrol že danes popolno ponudbo energentov. Ohranjanje razmerja na bolj ali manj obstoječem razmerju, bo zahtevalo nadaljevanje dosedanjih praks zaposlovanja ter poslovanja na sploh.

Morebitne spremembe, pa bodo dale priložnost tudi drugim. Danes manj zanimivi profili bodo v tem primeru stopili v ospredje oziroma bodo pridobili na pomenu in povpraševanju. Področje energetike ni zgolj široko, ampak s seboj povleče niz drugih poslovnih aktivnosti. Podjetniške izkušnje na področju energetike so za Petrol ključna prednost, zato je zaposlitev več kot zgolj delovno mesto na področju trgovanja z naftnimi derivati in ostalimi energenti.

 

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, kršitev pravic

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi razrešuje hude kršitve delovnega razmerja.

Razlogi zaradi katerih je podana izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se nanašajo na pogodbene obveznosti . Poleg tega imajo razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitve širši vpliv. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko podana zaradi kršitve pravic varnosti in zdravja zaposlenih s strani delodajalca. Na drugi strani pa podobno velja možnost, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana, zaradi kršitve obveznosti delavca na področju zdravstva oziroma zdravstvenega varstva. Delavec ima v primeru bolezni ali poškodb zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva. Takrat je oproščen delovnih obveznosti, skladno z ugotovitvami in navodili zdravnika. Vendar navodila zdravnika pomenijo za delavca obveznosti. Zdravnik mu lahko predpiše počitek, strogo ležanje ali razne druge ukrepe z namenom, da se oboleli ali poškodovani delavec čim prej pozdravi. Predpisano strogo ležanje nikakor ne pomeni, da se lahko delavec prosto giba kjerkoli ali opravlja razna fizična dela. Spoštovati mora navodila zdravnika, ki ga je pregledal ter potrdil pravico do odsotnosti z dela z namenom sanacije poškodbe ali ozdravitve. Če jih ne spoštuje, lahko sledi izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pri tem ne gre zgolj za kršitev pogodbenih obveznosti, ampak zapostavljanje in grobo izkoriščanje delavskih pravic. Varovanje zdravja je ena osnovnih človekovih dobrin, pridobljena pa je bila skozi dolgo časovno obdobje nenehnih bojev zanjo. Podoben pomeni in namen ima izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi za kršitve delodajalca. Varovanje zdravja na delovnem mestu je danes ne le zakonsko predpisana, ampak praktično samoumevna. Kršitve na področju varovanja zdravja na žalost niso redkost, kar med drugim kaže tudi na razvitost posamezne družbe. V nekaterih deželah so predpisane hude sankcije za takšna ravnanja, posledično si jih delodajalci ne drznejo kršiti v nobenem primeru.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je pravica, ki omogoča izogibanje težkim kršitvam pravic ali dolžnosti s strani delavca oziroma delodajalca.

Tukaj

Kompresor, uporabna naprava

Kompresor je delovna naprava , ki proizvaja stisnjen zrak.

S stisnjenim zrakom kompresor lahko poganja številna orodja in naprave za uporabo v profesionalnih ali prostočasnih aktivnostih. V profesionalne namene poganjajo zelo različne naprave ali njihove dele. Prednost takšnega pogona je v učinkovitosti ter enostavnosti uporabi. Večinoma kompresor poganja pnevmatska orodja ter druge naprave z enakim principom delovanja. Proces delovanja je načeloma enostaven. Zrak s pomočjo elektromotorja, bencinskega, dizelskega ali drugega pogonskega agregata stiska in shranjuje v visokotlačno posodo. Iz posode se preko napeljave stisnjen zrak prenaša do orodji oziroma naprav. V profesionalne namene je kompresor lahko statičen, kar pomeni nameščen na točno določenem mestu ves čas uporabe. Enako je v teh primerih navadno statičen tudi vod oziroma prenos do orodji oziroma naprav ali v njihovo bližino. V uporabi je lahko tudi mobilni kompresor, vendar so večinoma domena neprofesionalne uporabe. Pri takšnih izvedbah tudi napeljava načeloma ni statična, ampak jo je možno poljubno premikati glede na zahteve in uporabo. Mobilni kompresor lahko poganja električna energija oziroma elektromotor ali bencinski oziroma drugi ustrezni agregat. Izvedba z elektromotorjem je primerna za uporabo v bližini električne napeljave oziroma možne oskrbe z električno energijo. Kjer električne napeljave ni oziroma ni možna oskrba z električno energijo, pride v poštev kompresor z bencinskim ali drugim ustreznim agregatom. Takšno izvedbo lahko uporabljamo praktično kjerkoli, neodvisno od električne napeljave oz. električne energije. Največkrat so takšne izvedbe v uporabi za delo na terenu oziroma tam, kjer obstaja možnosti izpada električnega toka. Na trgu so različne izvedbe, ki se med seboj razlikujejo v številnih podrobnostih. Pri mobilnih je zelo pomembno vedeti, kakšna je optimalna kapaciteta. Večja kapaciteta po navadi pomeni tudi manjšo oziroma ovirano mobilnost. Manjša pa obratno ne zadosti potrebam uporabnika. V vseh primerih pa večja kapaciteta pomeni tudi potrebo po večji energiji.

Kompresor je zelo uporabna naprava za profesionalno ali hobi uporabo.

Obračun plače, vrednotenje sposobnosti

Obračun plače je vrednotenje sposobnosti .

Motivacijska vrednost , ki jo prinaša nagrajevanje zaposlenih , ima svoj učinek na številnih področjih. Ne vpliva zgolj na izboljšanje rezultatov na profesionalnem področju, ampak tudi na drugih področjih. Verjetno najbolj kritični pri ocenjevanju so tisti, katerih aktualna izkušnja in aktivnost je prva služba oziroma načrtovanje kariere. Pred tem so se izobraževali in pridobivali ustrezna znanja, tega pa želijo v najboljši možni meri vnovčiti oziroma biti nagrajeni. Za obračun plače imamo na voljo več med seboj različnih možnosti. Najbolj preprosta je bruto-neto različica. Informacijo o višini nagrade v bruto ali neto znesku izvemo na preko različnih virov informacij. Vir takšnih informacij je lahko zaposlitveni oglas, v njem najdemo med drugim navedeno tudi predvideno nagrado ali celo zagotovljeno nagrado. Obračun plače se lahko skladno z rezultati ter zakonskimi določbami tudi spreminja. S strani zaposlenega oziroma prejemnika čim višje. Delodajalec je največkrat nasprotnega mnenja. Verjetno najboljši pa je pošten obračun plače. Katera delovna okolja imajo takšne plače velikokrat ni težko izvedeti. Nepisano pravilo je, da imajo delovna okolja z dobrim sistemom nagrajevanja pretežen del stalno zaposlenih. V vsakem primeru pa lahko izvemo za obračun plače, ko poteka zaposlitven razgovor. Vprašanje lahko postavimo sami, lahko pa nam to informacijo sporoči potencialni delodajalec ali njegov predstavnik. Odločitve, ki sledi je lahko prva služba, lahko pa se nadaljuje iskanje boljše priložnosti, tako kot jo predvideva načrtovanje kariere. Ko ocenjujemo obračun plače oziroma primernost nagrade moramo tudi upoštevati, da je prva služba začetek pridobivanja delovne izkušnje. Zato je nagrada med drugim tudi možnost njihovega pridobivanja. Dobro načrtovanje kariere to upošteva, ker se zaveda aktualnega trenda. Vedno več je priložnosti, ki kažejo na cenjenje dejanskih delovnih izkušenj. S tem smo prepričani in motivirani v smiselnost izpopolnjevanja svojega teoretičnega in praktičnega znanja.

Vseživljenjsko učenje lahko pozitivno vpliva na ugodnejši obračun plače .

Izračun plače, merilo uspeha

Izračun plače je lahko merilo uspeha zaposlenega kot tudi družbe.

Pogosto imamo izračun plače v mislih kot obračun nagrade za opravljeno delovno aktivnost. Z njo delavec, delodajalec ali druga oseba pride do raznih koristnih informacij. V širšem pomenu pa izračun plače pomeni družbeni standard določenega področja. Za kakovostno informacijo pa je potrebno upoštevati tudi posebnosti. Ali kot pogosto rečemo, brati je potrebno droben tisk. Mnogi se za izračun plače odločajo, ko željo zamenjati delovno mesto. Obstoječe delovno mesto po njihovi oceni ne nagrajuje pošteno njihovih delovnih sposobnosti in aktivnosti. Zato iščejo alternativno delovno mesto, ki bi njihovo sposobnost in aktivnost bolj nagradilo. Velikokrat alternativno delovno mesto oceni izračun plače. Pri tem gre lahko za eno alternativno delovno mesto ali več alternativ. Eno alternativno mesto je v primeru, ko je delavec dobil zgolj eno ponudbo. Več pa takrat, ko je našel več ponudb. V prem primeru bo obstoječi izračun plače primerjal z ponudbo. Ta je največkrat izražena v bruto znesku. V primeru, da bo neto znesek bolj ugoden oziroma bo prinesel delavcu večjo nagrado, to pomeni veliko motivacijo. Pri večjem številu alternativnih delovnih mest pa bo ocenjeval obstoječi izračun plače z ponujenimi nagradami potencialni delodajalcev. Ocena v nobenem primeru ni enostavna, saj so ocene v nominalnih vrednosti le del slike novega delovnega mesta. Upoštevati mora, da so ponujena alternativna delovna mesta bolj ali manj oddaljena, da bo zato potreboval določen večji ali manjši čas, oddaljenost lahko pomeni tudi številne dodatne stroške in obremenitve. Vedno bolj pa prihaja do izraza tudi duševno zdravje. Večja oddaljenost pomeni tudi večje psihične obremenitve, katere se prepogosto ne upošteva. Pri delovanju človeškega organizma imajo pomemben vpliv, obstaja pa tudi nevarnosti povezane z premagovanjem razdalj in številnimi drugimi ovirami.

Izračun plače mora upoštevati vse dejavnike oziroma vse dejavnike, ki jih zaznamo ter smo jih sposobni dobro oceniti.

Zakon o delovnih razmerjih med delodajalcem in delavcem

Zakon o delovnih razmerjih je zapisan v Uradni list Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije, kjer je med drugim objavljen zakon o delovnih razmerjih, je slovenska revija, ki objavlja zakone in uredbe. Ker je Republika Slovenija demokratična država urejena z ustavo, velja določilo, da so vsi predpisi javno objavljeni predno postanejo pravnomočni. V času predno postanejo pravnomočni se imajo državljani možnost seznaniti z vsebino predpisa oziroma akta. To jim mora zagotoviti pristojni državni organ. Za zakon o delovnih razmerjih je značilno, da ima osnovni name urejati razmerja med delavcem in delodajalcem. Kar pripomore k natančni obravnavi, izvajanju in spoštovanju pravic in dolžnosti tako delodajalca kot tudi delavca. Delodajalcu zakon o delovnih razmerjih določa natančno pravice in dolžnosti, ki jih mora spoštovati in izvajati. Ne uresničevanje ima predvidene posledice. Prav tako delavcu zakon o delovnih razmerjih nalaga točno določene pravice in dolžnosti. V prvem členu je navedeno, da zakon ureja delovna razmerja, ki se sklenejo s pogodbo o zaposlitvi. Pogodbo o zaposlitvi skleneta delodajalec in delavec. Poglavitni cilj je, da zakon o delovnih razmerjih omogoča delavcem vključevanje v delovni proces, zagotavljati usklajen potek delovnega procesa ter preprečuje brezposelnosti. Ob vsem tem je pomembna pravica delavcev do svobode dela, varovanje interesov delavcev ter upoštevanje dostojanstva na delovnem mestu. Delavec lahko dosega svoje življenjske cilje le takrat, ko je svoboden pri odločanju pomembnih stvari. To je prav tako pomembno za družbo širše in splošno. Edino taka družba lahko napreduje in veča družbeno blaginjo. V primeru, da svoboda dela ni zagotovljena tako individualno kot širše, so s tem kršene osnovne človekove svoboščine. Varovanje interesov delavcev je prav tako pomembno, saj morajo biti v največji možni meri skladno z možnostmi in danostmi uresničeni.

Le tako je lahko delavec ustrezno nagrajen oziroma ima zagotovljeno varovanje interesov na splošno skladno z določili, ki jih predpisuje Zakon o delovnih razmerjih .

Honorarno delo , zaživimo sanje

Honorarno delo omogoča, da karierne sanje postanejo resničnost ali vsaj bliže resničnosti.

Karierne sanje so pogosto, oblikujejo pa se na razne načine, honorarno delo nudi pri uresničevanju pomembno strokovno podporo in izkušnje. Bolj kot je obsežna, kakovostna, boljšo motivacijo in pomoč nudi. Dobra strokovna podpora je tista, ki nudi ustrezen odgovor v ustreznem času. Karierne sanje oblikujemo v različnih časovnih obdobjih, preko različnih motivov oziroma razlogov ter na raznih drugih osnovah. Veliko ljudem karierne sanje nastanejo v času odraščanja, določen poklic se nam zdi všečen, vidimo se v tej vlogi. Motivi in razlogi so lahko osebni, lahko pa prihajajo iz okolice. Prednost, ki jo honorarno delo ponuja je v možnosti izbire ter morebitnih popravkov. Motive in razloge si ustvarimo preko svojih izkušenj, koristno pa je od tega imeti tudi alternative. To je lahko tudi honorarno delo. Alternativa pomeni priložnost dodatnih izkušenj. Sami smo z rednim delom velikokrat omejeni, kar vemo in kar smo izkusili je za nas sveto. Vse drugo nam je neznanka, velikokrat pa tudi nesprejemljivo. V primeru, da nam honorarno delo vse znano in izkušeno predstavi v drugi luči ali na drugi način, lahko postane sprejemljivo ali celo zaželeno. Osnove za uresničitev sanj so seveda predvsem bolj ali manj natančno določeno delovno mesto, poklicna aktivnost in podobno. Zato je predvsem od tega odvisna uresničitev. Od osebe je tudi odvisno ali zahteva, da honorarno delo nudi natančno izpolnitev želja, ali je možna tudi kakšna prilagoditev oziroma alternativa. Možnosti se s tem izboljšajo, če se seveda oseba s tem strinja. V razmerah, ko ponujenih priložnosti ni na pretek, je velikokrat tudi bolj nujna kot sicer. Od osebe pa je tudi odvisno, kaj bo iz ponujenega ustvarila. Bolj ustvarjalne osebe lahko tudi iz načeloma majhnih možnosti veliko ustvarijo. So sposobne, kreativne, prilagodljive, znajo se situaciji prilagoditi.

Honorarno delo omogoča uresničevanje kariernih sanj.

https://www.mojazaposlitev.si/

Zahvalno pismo, ohranjanje prepoznavnosti

Zahvalno pismo je ohranjanje osebne značilnosti za prihodnost.

Za zahvalno pismo se ne odloči veliko kandidatov, ki kandidira za delovno mesto . Razlogov je več, nekateri so razočarani, drugi so pričakovali vse kaj drugega kot so doživeli na razgovoru in podobno. Vsekakor pa zaradi redkosti zahvalno pismo najde svoje mesto v spominskih celicah delodajalca oziroma njegovega predstavnika. Tudi, če bomo iz raznih razlogov izbrali drugo delovno mesto, bo s tem naša prepoznavnost boljša kot v primeru drugih kandidatov. V tem pogledu je zahvalno pismo podobno, kot izredne geste in druge značilnosti nastopa na razgovoru. Enako tudi v tem primeru avtor dobro ve, da se je potrebno za uspešno kandidaturo ločiti od povprečja. Pri tem pa je potrebno paziti, da ne bomo izstopali preveč, saj se v tem primeru prednosti večinoma izničijo. Meja med dopustnim in pretiravanjem je razmeroma tanka, potrebno je imeti dober občutek. Prednost, ki jo ima zahvalno pismo v primerjavi z drugačnim, bolj drznim nastopom na kandidaturi je v večji možnosti obvladovanja situacije. Potem, ko smo opravili razgovor so naši vtisi sveži, po naših možganskih celicah vrvi raznih idej, zamisli in podobnega. Vse skupaj je potrebno zgolj ustrezno prestaviti v zahvalno pismo. Na razgovoru lahko izstopamo od množice, vendar je uspešnost nastopa odvisna tudi od drugih dejavnikov. Pričakujemo lahko točno določeno sestavo komisije, nismo pa zagotovo prepričani v natančno takšno zasedbo. Med zasedbo se lahko nenadoma pojavi direktor ali kakšna druga vplivna oseba, ki ima vpliv na komisijo. Možen je tudi obraten scenarij, da oseba s takšnim vplivom ravno v času našega nastopa pred komisijo ni prisoten. V vsakem primeru je napisati pismo lažje, ker imamo vse do oddaje možnost poljubnega spreminjanja vsebine. Sveže misli je dobro čim prej zapisati, obliko pa lahko pred oddajo poljubno spreminjamo.

Zahvalno pismo je zelo dobra odločitev za vse, ki mislijo na prihodnost.

Izračun plače, predvideni osebni dohodek

Izračun plače je predvideni osebni dohodek ali nagrada za opravljeno delo.

Vsakega zaposlenega zanima izračun plače. Dobrodošlo je izračun plače vsakič, ko zato obstajajo dobri razlogi. Predvsem je izračun plače koristen po opravljeni nalogi. Z natančnim izračunom nam izračun plače ne pove zgolj višine naše nagrade. Z izračunom izračun plače lahko pomeni tudi motivacijo za prihodnost. Možne pa so tudi obratne situacije, vendar je v tem primeru vzdušje drugačno.
Velika motiviranost je pri opravljanju profesionalnih nalog pomembna. Enako velja za naloge prostega časa. Vendar je med nalogami profesionalne narave in nalogami prostega časa pomembna razlika. Profesionalna narava pomeni, da smo zato nagrajeni, ta nagrada pa nam pomeni večji ali manjši delež pogoja za preživetje. V nalogah prostega časa te značilnost ni. V primeru, da oseba ni zadovoljna z nalogam profesionalnega značaja ali nagradami za izvedene naloge, lahko razmišlja o spremembah ali jih celo izvede. Začetek sprememb pomenijo kakovostne informacije. Te lahko nudi zavod, zaposlitveni portal ali kakšno drugo informacijsko mesto. Izbrati med opcijami ki jih nudijo informacijska mesta večinoma ni težavno, je pa odgovorno. Osebe so navezane na določeno informacijsko mesto gojijo upravičeno zaupanje. Torej bodo kot prvo izbiro izbrali informacijsko mesto, ki jim nudi kakovostne informacije. Razlike so, vendar v osnovi vsako informacijsko mesto načeloma nudi enake informacije. Drugačnosti so v pristopih, načinih podajanja informacij, nudenju dodatnih informacij in podobno. Ker te razlike vsaki osebi pomenijo boljšo ali slabšo izbiro, če govorimo o enem viru informacije, se dodo zanj odločile ali bodo izbrale drug vir informacij. Ker je izbira velika, lahko vsak izbere najboljše zase in najboljše za svoj aktualni primer. V prihodnosti se lahko izbira spremeni zaradi osebe same, nove situacije, sprememb v okolju ter zaradi drugih podobnih dejavnikov.

Izračun plače je v mnogih primerih osnova za osebno motivacijo, prinaša pa tudi osnovo za sprejetje pomembne osebne odločitve.